ACTELLIC 500 EC 100ml

 • Waga: 0.10 KG
 • Dostępność: Wysyłka w 24h
 • Producent: SUMIN
Cena: 35,10zł

 

 

ACTELLIC  500 EC  100ml
Przeznaczony do zwalczania owadów


Actellic to środek owadobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym, żołądkowym i gazowym, przeznaczony do dezynsekcji pustych pomieszczeń magazynowych oraz nasion siewnych i przeznaczonych do konsumpcji.


Zastosowanie środka Actellic:

1. Dezynsekcja pustych pomieszczeń.

wołek zbożowy, spichrzel surynamski, trojszyk ulec

 • Opryskiwać za pomocą opryskiwaczy lub zamgławiaczy automatycznych nie wymagajacych obecności operatora podczas zabiegu.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 litr środka uzupełniony do 10 l wodą na 1000 m2powierzchni ścian, podłóg i sufitów.
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 litr środka uzupełniony do 10 l wodą na 1000 m2powierzchni ścian, podłóg i sufitów.
 • Po zabiegu pomieszczenie pozostawić zamknięte możliwie jak najdłużej, co najmniej 4 godziny.

Uwagi:

1. Przed przystąpieniem do dezynsekcji szczelnie zamknąć drzwi i okna oraz wyłączyć wentylację.

2. Nie opryskiwać emulsją wodną części maszyn, silników elektrycznych, transmisji przekładniowych itp.

3. Nie opryskiwać obiektów nasłonecznionych.

4. Po dezynsekcji obiekt można oddać do użytku po wyschnięciu opryskanej powierzchni i dokładnym wywietrzeniu pomieszczenia.

5. Środek może gorzej działać w magazynach z cementu włóknistego.

6. W przypadku ochrony składowanego jęczmienia słodowego niezbędne jest przeprowadzenie badań oceniajacych zdolność słodowania.

2. Dezynsekcja nasion siewnych oraz przeznaczonych do konsumpcji

pszenica, pszenżyto, jęczmień,

owieswołek zbożowy, spichrzel surynamski, trojszyk ulec

 • Opryskiwać nasiona znajdujące się na pasie transmisyjnym.
 • Zalecana dawka dla jedorazowego zastosowania: 8 ml środka w 0.75 l – 1,0 l wody na 1 tonę nasion.
 • Maksymalna dawka dla jedorazowego zastosowania: 8 ml środka w 0.75 l – 1,0 l wody na 1 tonę nasion.
 • Ilość wody dostosować do prędkości taśmy transmisyjnej.
 • Przy ilości ziarna 22.5 – 45 ton/godzinę stosować 0.75 litra wody, przy przepływie poniżej 22.5 tony 1.5 litra wody.
 • Opryskiwanie średnio lub grubokropliste.

Uwaga: nie opryskiwać ziarna składowanego w pryzmach lub uprzednio traktowanego już środkiem Actellic 500 EC.

Najlepiej zlecić wykonanie zabiegu wyspecjalizowanemu zakładowi usługowemu.

 

 

  

 

Nie przekraczaś zalecanych dawek. Przed uŅyciem przeczytaś etykietÍ. Chroniś przed dzieśmi. W razie koniecznoúci zasiÍgniÍcia porady lekarza naleŅy pokazaś pojemnik lub etykietÍ. 


Podobne