ZAMÓW PRZEZ TELEFON (22) 230 2272 lub 881 222 336

BETANAL MaxxPro 209OD 1 L

Waga: 1.20 KG
Producent: BAYER
Dostępność: Brak na magazynie.
Zapytaj czy będzie dostępny
Cena: 138,00 zł

Betanal MaxxPro 209 OD

jest środkiem chwastobójczym w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym oraz w buraku ćwikłowym. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

 

DZIAŁANIE Betanalu Maxx pro NA CHWASTY

Betanal MaxxPro 209 OD pobierany jest poprzez liście i korzenie chwastów. Dzięki działaniu etofumesatu poprzez glebę środek częściowo ogranicza zachwaszczenie wtórne. Najskuteczniej zwalcza chwasty we wczesnych fazach rozwojowych w okresie ich intensywnego wzrostu i rozwoju.

Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnoty, komosa biała, maruna bezwonna, mlecz polny, przetacznik perski, przytulia czepna, psianka czarna, rdest plamisty, rumian polny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa.

Chwasty średnio wrażliwe: samosiewy rzepaku, rdest ptasi, rdest powojowaty.

Chwasty odporne: ostrożeń polny, perz właściwy.

 

Zawartość substancji czynnych:

desmedifam (związek z grupy fenylokarbaminianów) – 47 g/l (4,3%)

etofumesat (związek z grupy benzofuranów) – 75 g/l  (6,9%)

lenacyl (związek z grupy uracyli) – 27g/l (2,5%)

fenmedifam (związek z grupy fenylokarbaminianów) – 60 g/l (5,5%)

 

 

          

 

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed użyciem przeczytaj etykietę oraz opis działania produktu. Środki ochrony roślin do użytku profesjonalnego mogą być nabyte tylko i wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w ustawie o środkach ochrony roślin. Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.

 

STOSOWANIE ŚRODKA

Burak cukrowy

W zależności od możliwości technologicznych gospodarstwa i przebiegu pogody zaleca się następujące warianty stosowania środka Betanal MaxxPro 209 OD w systemie powschodowego zwalczania chwastów.

A) Środek stosować w burakach cukrowych od fazy liścieni do fazy widocznych 8 liści właściwych, a na chwasty od fazy liścieni do fazy widocznych 2 liści właściwych.

pierwszy zabieg

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 – 1,5l/ha.

drugi zabieg

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 – 1,5l/ha.

trzeci zabieg

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5l/ha.

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 – 1,5l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3. Odstępy między zabiegami: co najmniej 5 – 10 dni.

Wyższą dawkę stosować przy silnym zachwaszczeniu plantacji lub w przypadku dużej liczebności chwastów sklasyfikowanych jako gatunki średnio-wrażliwe (np. rdesty) na glebach cięższych.

B) W przypadku wystąpienia na plantacji chwastów średnio wrażliwych lub w przypadku konieczności zwalczania samosiewów rzepaku herbicyd Betanal MaxxPro 209 OD zaleca się stosować w mieszance z innymi zarejestrowanymi herbicydami.

a) W przypadku silnego zachwaszczenia plantacji samosiewami rzepaku środek Betanal MaxxPro 209 OD stosować łącznie z herbicydem Goltix 700 SC lub Safari 50 WG w następujących wariantach ochronnych:

Wariant ochronny z herbicydem Goltix 700 SC:

Środek stosować w burakach od fazy liścieni do fazy widocznych 8 liści właściwych, a na chwasty od fazy liścieni do fazy widocznych 2 liści właściwych.

pierwszy zabieg

Betanal MaxxPro 209 OD 1,25 l/ha + Goltix 700 SC 0,75-1,0 l/ha.

Maksymalna/zalecana dawka środka Betanal MaxxPro 209 OD dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha.

drugi zabieg

Betanal MaxxPro 209 OD 1,25 l/ha + Goltix 700 SC 0,75-1,0 l/ha

Maksymalna/zalecana dawka środka Betanal MaxxPro 209 OD dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha.

trzeci zabieg

Betanal MaxxPro 209 OD 1,25 l/ha + Goltix 700 SC 0,75-1,0 l /ha.

Maksymalna/zalecana dawka środka Betanal MaxxPro 209 OD dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3. Odstępy między zabiegami: co najmniej 5 – 10 dni.

Wariant ochronny z herbicydem Safari 50 WG:

Środek stosować w burakach od fazy liścieni do fazy widocznych 8 liści właściwych, a na chwasty od fazy liścieni do fazy widocznych 2 liści właściwych.

pierwszy zabieg

Betanal MaxxPro 209 OD 1,25l/ha + Safari 50 WG 20 - 30g/ha + Trend 90 EC-0,05%

Maksymalna/zalecana dawka środka Betanal MaxxPro 209 OD dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha.

drugi zabieg

Betanal MaxxPro 209 OD 1,25 l/ha + Safari 50 WG 20 - 30g/ha + Trend 90 EC-0,05%

Maksymalna/zalecana dawka środka Betanal MaxxPro 209 OD dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha.

trzeci zabieg

Betanal MaxxPro 209 OD 1,25 l/ha + Safari 50 WG 20 - 30g/ha + Trend 90 EC-0,05%

Maksymalna/zalecana dawka środka Betanal MaxxPro 209 OD dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3. Odstępy między zabiegami: co najmniej 5 – 10 dni.

Uwaga:

W przypadku łącznego stosowania środka Betanal MaxxPro 209 OD ze środkiem Safari 50 WG zwierzęta gospodarskie nie mogą być karmione liśćmi roślin, na które zastosowano mieszaninę środków.

b) W przypadku zachwaszczenia plantacji chwastami jednoliściennymi (chwastnica jednostronna, perz właściwy) Betanal MaxxPro 209 OD stosować w kombinacji z herbicydem Agil 100 EC włączając ten ostatni do 2 i 3 zabiegu w następującej sekwencji zabiegowej:

pierwszy zabieg gdy rośliny buraka znajdują się w fazie liścieni z widocznym liściem właściwym do fazy 2 liści właściwych:

Betanal MaxxPro 209 OD 1,25 - 1,5/ha.

Maksymalna dawka środka Betanal maxxPro 209 OD dla jednorazowego zastosowania:

1,5 l/ha.

Zalecana dawka środka Betanal maxxPro 209 OD dla jednorazowego zastosowania: 1,25-1,5/ha.

drugi zabieg gdy rośliny buraka znajdują się w fazie minimum 2 liści właściwych: Betanal MaxxPro 209 OD 1,25-1,5l/ha l/ha + Agil 100 EC 0,6l/ha

Maksymalna dawka środka Betanal MaxxPro 209 OD dla jednorazowego zastosowania:

1,5 l/ha.

Zalecana dawka środka Betanal MaxxPro 209 OD dla jednorazowego zastosowania: 1,25-1,5/ha.

trzeci zabieg gdy rośliny buraka znajdują się w fazie 2 liści właściwych:

Betanal MaxxPro 209 OD 1,25-1,50 l/ha + Agil 100 EC 0,6l/ha

Maksymalna dawka środka Betanal MaxxPro 209 OD dla jednorazowego zastosowania:

1,5 l/ha

Zalecana dawka środka Betanal MaxxPro 209 OD dla jednorazowego zastosowania: 1,25-1,5/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3. Odstępy między zabiegami: co najmniej 5-10 dni.

Uwaga:

 

Chwastnica jednostronna, z chwilą wykonania zabiegu w kombinacji z herbicydem Agil 100 EC powinna znajdować się w fazie od 2 liści do początku fazy krzewienia, a w przypadku konieczności zwalczania perzu właściwego, chwast ten winien znajdować się w fazie od 4 do 8 liści. Ponadto przez okres 30 dni nie należy wykonywać żadnych zabiegów spulchniających na opryskanej plantacji.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGA:

Zachować szczególną ostrożność w stosowaniu mieszanin herbicydów w ciągu 3 dni po gwałtownych zmianach pogody (zwłaszcza ocieplenia po okresie występowania niskich temperatur z wysoką wilgotnością powietrza).

 

 

Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Burak ćwikłowy

Środek stosować w burakach ćwikłowych od fazy liścieni do fazy widocznych 8 liści właściwych (BBCH 11-18),a na chwasty od fazy liścieni do fazy widocznych 2 liści właściwych.

pierwszy zabieg

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 - 1,5l/ha.

drugi zabieg

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 - 1,5l/ha.

trzeci zabieg

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5l/ha.

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 - 1,5l/ha.

Wyższą dawkę stosować przy silnym zachwaszczeniu plantacji lub w przypadku dużej liczebności chwastów sklasyfikowanych jako gatunki średnio-wrażliwe ( np. rdesty) na glebach cięższych.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3. Odstępy między zabiegami: co najmniej 5 - 10 dni.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwaga:

Środka nie stosować na rośliny przeznaczone na botwinę.

BURAK

  • Chwastobójczy

 

Koszty dostawy:

 Przesyłki powyżej 60 kg ->Sprawdź koszt

 

Metody płatności:

Monitorowanie przesyłki: 

 

 


Zobacz także


Podobne