CURZATE TOP 72.5 WG 1 KG

  • Waga: 1.00 KG
  • Dostępność: Wysyłka w 24h
  • Producent:
Cena: 50,60zł
Brak towaru w magazynieCURZATE TOP 72,5 WG jest środkiem grzybobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu wgłębnym i kontaktowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaka, ogórków w gruncie przed mączniakiem rzekomym, pomidorów w gruncie przed zarazą ziemniaka oraz cebuli przed mączniakiem rzekomym.

 

Zawartość substancji biologicznie czynnych:
- mankozeb kompleks cynku z polimerycznym etylenobis (ditiokarbaminianem) manganawym zawierający 20 % manganu i 2,5 % cynku (związek z grupy ditiokarbaminianów) - 68 %
- cymoksanil 1-(2-cyjano-2-metoksyiminoacetylo)-3-etylomocznik (związek z grupy iminoacetylomoczników) - 4,5 %.

 

 

          

 

Zwalcza m.in. zaraza ziemniaka, mączniak rzekomy dyniowatych, mączniak rzekomy cebuli.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed użyciem przeczytaj etykietę oraz opis działania produktu. Środki ochrony roślin do użytku profesjonalnego mogą być nabyte tylko i wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w ustawie o środkach ochrony roślin. Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.


Podobne