Proteus 110 OD wycofany. Sprzedaż do 3 listopada.

Środki ochrony roślin zawierające substancję czynną Tiachlopryd:

 

 

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym  Komisji (UE) 2020/23 z dnia 13 stycznia 2020 r.

 w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej tiaklopryd, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz. Urz. UE L 8 z 14.01.2020, str. 8) powyżej wskazana substancja czynna nie jest dopuszczona do stosowania w środkach ochrony roślin. Państwa członkowskie UE zostały zobowiązane do wycofania z dniem 3 sierpnia 2020 r. zezwoleń na wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu w skład, których wchodzi przedmiotowa substancja czynna. 

Jednocześnie, wyżej wymienione rozporządzenie ustanowiło terminy sprzedaży i stosowania środków ochrony roślin zawierających substancję czynną tiachlopryd do dnia 3 lutego 2021 r. 

Z uwagi na powyższe ustanowiono terminy na zużycie istniejących zapasów środków ochrony roślin w skład, których wchodzi powyższa substancja czynna w następujący sposób:

  • środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do dnia 3 sierpnia 2020 r. mogą być sprzedawane i dystrybuowane do dnia 3 listopada 2020 r.;
  • środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do dnia 3 sierpnia 2020 r. mogą być stosowane, przechowywane, unieszkodliwiane do dnia 3 lutego 2021 r.