JAKIE SUBSTANCJE CZYNNE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN ZOSTANĄ WYCOFANE?

Komisja Europejska ogłosiła strategię „od pola do stołu”, będącą częścią Europejskiego Zielonego Ładu, która zakłada zmniejszenie zużycia ś.o.r. o 50 % do 2030 roku. W 2021 roku kilka substancji czynnych wchodzących w skład środków ochrony roślin zostanie wycofanych ze sprzedaży. Warto zatem sprawdzić stan magazynowy tych środków pod kątem nadchodzących zmian.

 

Założenia strategii "od pola do stołu"

Do założeń strategii „od pola do stołu” należy m.in. ograniczenie zanieczyszczeń środowiska wpływających negatywnie na klimat i różnorodność biologiczną, ograniczenie strat żywności oraz zrównoważona produkcja żywności. Strategia ta cieszy się pozytywnym przyjęciem przez konsumentów. Ma ona też wspierać podmioty gospodarcze zaangażowane w zrównoważony proces produkcji żywności, nie jest jednak jeszcze jasne, jakie konkretne kroki zostaną podjęte.

Jakich substancji czynnych środków ochrony roślin zabraknie na rynku już wkrótce?

Zapraszamy do zapoznania się z ostatecznymi terminami sprzedaży i stosowania wycofywanych substancji czynnych:

Beta–cyflutryna – preparaty  wprowadzone na rynek do 20 stycznia 2021 r. mogą być:

- sprzedawane i dystrybuowane do 30 maja 2021 r.

- stosowane i przechowywane najpóźniej do 20 lipca 2021 r.

Bromoksynil – preparaty wprowadzone na rynek do  17 marca 2021 r. mogą być:

- sprzedawane i dystrybuowane do 31 lipca 2021 r.

- stosowane i przechowywane najpóźniej do 17 września 2021 r.

Benalaksyl –  preparaty wprowadzone na rynek do 5 kwietnia 2021 r. mogą być:

- sprzedawane i dystrybuowane do 15 sierpnia 2021 r.

- stosowane i przechowywane najpóźniej do 5 października 2021 r.

Tiofanat metylu – preparaty wprowadzone na rynek do 19 kwietnia 2021 r. mogą być:

- sprzedawane i dystrybuowane do 31 sierpnia 2021 r.

- stosowane i przechowywane najpóźniej do 19 października 2021 r.

Mankozeb – preparaty wprowadzone na rynek do 4 lipca 2021 r. mogą być:

- sprzedawane i dystrybuowane do 31 października 2021 r.

- stosowane i przechowywane najpóźniej do 30 listopada 2021 r.

Fosforek wapnia, imidachlopryd i zeta-cypermetryna – preparaty wprowadzone na rynek do 31 stycznia 2021 r. mogą być:

- sprzedawane i dystrybuowane do 31 lipca 2021 r.

- stosowane i przechowywane najpóźniej do 31 lipca 2022 r. 

Haloksyfop-P – preparaty wprowadzone na rynek do 28 lutego 2021 r. mogą być:

- sprzedawane i dystrybuowane do 28 sierpnia 2021 r.

- stosowane i przechowywane najpóźniej do 28 sierpnia 2022 r.

Pencykuron – preparaty wprowadzone na rynek do 31 maja 2021 r. mogą być:

- sprzedawane i dystrybuowane do 30 listopada 2021 r.

- stosowane i przechowywane najpóźniej do 30 listopada 2022 r.

 

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN, KTÓRE WKRÓTCE ZOSTANĄ WYCOFANE ZE SPRZEDAŻY: