Nawozy wapniowe

Utrzymywanie optymalnego odczynu gleby (pH) dostosowanego do wymagań danej uprawy jest podstawą prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin. Z czasem gleba zmienia odczyn na bardziej kwasowy, co negatywnie wpływa na uprawy i skutkuje obniżeniem plonu. Głównym zadaniem nawozów wapniowych jest przywracanie właściwego odczynu gleby, a więc odkwaszanie gleby. Jakie jeszcze funkcje pełnią nawozy wapienne?

W jakim celu stosuje się nawozy wapniowe?

Nawozy wapniowe przywracają właściwe pH gleby, odkwaszając ją, a więc zmieniając odczyn gleby na obojętny lub lekko alkaliczny. Dodatkowo są źródłem niezbędnego dla rozwoju roślin składnika, jakim jest wapń. Pomaga on stymulować wzrost korzeni, reguluje pobieranie innych składników pokarmowych oraz poprawia odporność roślin. Jaka jest cana nawozów wapniowych? W naszej ofercie znajdziesz wiele nawozów wysokiej jakości w dobrych cenach!

Stosowanie nawozów wapniowych w rolnictwie

W ofercie nawozów wapniowych znajdują się:

 • nawozy wapniowe węglanowe, które nadają się na gleby lekkie i średnie, posiadające słabe właściwości buforowe lub na gleby ciężkie do wapnowania zachowawczego, zmieniają odczyn gleby wolno, ale systematycznie, są bezpieczniejsze dla roślin; 
 • nawozy wapniowe tlenkowe, wysoce reaktywne i żrące, które sprawdzą się na glebach ciężkich, działają bardzo szybko, w krótkim czasie zmieniając odczyn gleby, a ich stosowanie wymaga szczególnej ostrożności podczas stosowania;
 • nawozy wapniowo-magnezowe, dolomity, które nadają się na gleby o niskiej lub bardzo niskiej zawartości magnezu, wspomagają wiele procesów fizjologicznych roślin, działają podobnie jak wapna węglanowe, długo i systematycznie.

Korzyści stosowania nawozów wapniowych:

 • wzrost pH gleb uprawnych — regulacja odczynu gleby,
 • neutralizacja zakwaszającego działania nawozów,
 • poprawa żyzności i  struktury gleby,
 • poprawa życia mikrobiologicznego w glebie,
 • lepsza dostępność składników pokarmowych z gleby,
 • poprawa jakości i wielkości plonów,
 • ograniczenie negatywnego wpływu toksycznych metali ciężkich,
 • ograniczanie występowania chorób fizjologicznych i przechowalniczych.

Wapnowanie gleby - niezbędny zabieg dla poprawy odczynu gleby

Nawożenie jest jednym z najważniejszych zabiegów agrotechnicznych, a sukces nawożenia zależy w dużym stopniu od odczynu gleby. Ma istotny wpływ na jakość i wielkość produkcji roślinnej. Wybierając nawóz wapniowy, należy uwzględnić analizę gleby, sytuację na plantacji oraz planowaną uprawą. Odpowiedni odczyn gleby i jej zasobność w składniki pokarmowe pozwolą ograniczyć późniejsze wydatki, które mogą wynikać z wcześniejszych zaniedbań w przygotowaniu stanowiska pod uprawę, a sama uprawa odwdzięczy się dużym, zdrowym plonem.