ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 7 LIPCA 2022 r. NAWOZY I INNE ŚRODKI PRODUKCJI ROLNICZEJ OBJĘTE SĄ STAWKĄ VAT 0% DO KOŃCA 2022 ROKU!

Eko

Kategoria
Działanie
Substancja czynna
Uprawa
Zawiera
Producent

Rolnictwo ekologiczne stawia specjalne wymagania dotyczące stosowanych technologii, a prawidłowe nawożenie i ochrona są kluczowe dla uzyskania dobrego plonu. Czym jest gospodarstwo ekologiczne? Gospodarstwo ekologiczne opiera się na nieprzetworzonych technologicznie środkach pochodzenia biologicznego oraz mineralnego. Ekologiczne rolnictwo jest więc sposobem produkcji zdrowej żywności, mającym na względzie ochronę zdrowia i środowiska przyrodniczego poprzez minimalizację ingerencji człowieka, stosowanie płodozmianu, uprawę międzyplonów, zaniechanie stosowania sztucznych nawozów i środków ochrony roślin. Nawozy ekologiczne stosowane w rolnictwie ekologicznym Rośliny do prawidłowego rozwoju i wzrostu potrzebują składników pokarmowych. Ich zapas w glebie jest ograniczony, konieczne jest ich uzupełnianie za pomocą środków nawozowych. Nawozy ekologiczne wytwarzane są z mieszanin substancji organicznych roślinnych i zwierzęcych. Nawozy ekologiczne mogą zawierać odchody zwierzęce, takie jak obornik lub gnojówka, odpady zwierzęce, oczyszczone osady ściekowe, kompost, resztki pożniwne, nawozy zielone, biohumus, torf oraz uboczne plony, takie jak słoma lub liście. Ekologiczne środki ochrony roślin Gospodarstwo ekologiczne może wykorzystywać ekologiczne środki ochrony roślin pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które muszą być w pełni naturalne. Ekologiczne środki ochrony roślin to m.in. olejki roślinne, ekstrakty z roślin lub biologiczne środki w postaci odpowiednio dobranych mikroorganizmów. Muszą one znajdować się w wykazie środków dopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym.