Ekologiczne środki i nawozy

49,00zł
38,00zł
170,00zł
107,00zł
483,00zł
38,00zł
20,00zł
328,90zł
74,00zł
320,00zł
69,00zł
25,00zł
259,00zł
137,50zł
70,80zł
37,00zł
161,30zł
33,00zł
88,00zł
550,00zł
111,50zł
35,00zł
56,50zł
447,00zł
10,50zł
31,00zł
375,00zł
165,20zł
26,00zł
49,00zł

Rolnictwo ekologiczne stawia specjalne wymagania dotyczące stosowanych technologii, a prawidłowe nawożenie i ochrona są kluczowe dla uzyskania dobrego plonu. Czym jest gospodarstwo ekologiczne? Gospodarstwo ekologiczne opiera się na nieprzetworzonych technologicznie środkach pochodzenia biologicznego oraz mineralnego. Ekologiczne rolnictwo jest więc sposobem produkcji zdrowej żywności, mającym na względzie ochronę zdrowia i środowiska przyrodniczego poprzez minimalizację ingerencji człowieka, stosowanie płodozmianu, uprawę międzyplonów, zaniechanie stosowania sztucznych nawozów i środków ochrony roślin. Nawozy ekologiczne stosowane w rolnictwie ekologicznym Rośliny do prawidłowego rozwoju i wzrostu potrzebują składników pokarmowych. Ich zapas w glebie jest ograniczony, konieczne jest ich uzupełnianie za pomocą środków nawozowych. Nawozy ekologiczne wytwarzane są z mieszanin substancji organicznych roślinnych i zwierzęcych. Nawozy ekologiczne mogą zawierać odchody zwierzęce, takie jak obornik lub gnojówka, odpady zwierzęce, oczyszczone osady ściekowe, kompost, resztki pożniwne, nawozy zielone, biohumus, torf oraz uboczne plony, takie jak słoma lub liście. Ekologiczne środki ochrony roślin Gospodarstwo ekologiczne może wykorzystywać ekologiczne środki ochrony roślin pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które muszą być w pełni naturalne. Ekologiczne środki ochrony roślin to m.in. olejki roślinne, ekstrakty z roślin lub biologiczne środki w postaci odpowiednio dobranych mikroorganizmów. Muszą one znajdować się w wykazie środków dopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym.