Ekologiczne środki i nawozy

49,00zł
-4%
-1,20zł
37,00zł
38,20zł
-3%
-4,70zł
171,40zł
176,10zł
107,00zł
-5%
-23,00zł
460,00zł
483,00zł
38,00zł
38,00zł
25,00zł
-6%
-1,00zł
18,00zł
19,00zł
-9%
-26,80zł
282,20zł
309,00zł
-7%
-5,50zł
79,00zł
84,50zł
74,00zł
-16%
-41,40zł
217,60zł
259,00zł
151,50zł
-6%
-24,40zł
445,60zł
470,00zł
70,80zł
161,30zł
33,00zł
90,70zł
199,90zł
550,00zł
120,00zł
111,50zł
37,50zł
62,50zł
466,00zł
10,50zł
26,00zł
31,00zł
375,00zł
165,20zł
26,00zł

Rolnictwo ekologiczne stawia specjalne wymagania dotyczące stosowanych technologii, a prawidłowe nawożenie i ochrona są kluczowe dla uzyskania dobrego plonu. Czym jest gospodarstwo ekologiczne? Gospodarstwo ekologiczne opiera się na nieprzetworzonych technologicznie środkach pochodzenia biologicznego oraz mineralnego. Ekologiczne rolnictwo jest więc sposobem produkcji zdrowej żywności, mającym na względzie ochronę zdrowia i środowiska przyrodniczego poprzez minimalizację ingerencji człowieka, stosowanie płodozmianu, uprawę międzyplonów, zaniechanie stosowania sztucznych nawozów i środków ochrony roślin. Nawozy ekologiczne stosowane w rolnictwie ekologicznym Rośliny do prawidłowego rozwoju i wzrostu potrzebują składników pokarmowych. Ich zapas w glebie jest ograniczony, konieczne jest ich uzupełnianie za pomocą środków nawozowych. Nawozy ekologiczne wytwarzane są z mieszanin substancji organicznych roślinnych i zwierzęcych. Nawozy ekologiczne mogą zawierać odchody zwierzęce, takie jak obornik lub gnojówka, odpady zwierzęce, oczyszczone osady ściekowe, kompost, resztki pożniwne, nawozy zielone, biohumus, torf oraz uboczne plony, takie jak słoma lub liście. Ekologiczne środki ochrony roślin Gospodarstwo ekologiczne może wykorzystywać ekologiczne środki ochrony roślin pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które muszą być w pełni naturalne. Ekologiczne środki ochrony roślin to m.in. olejki roślinne, ekstrakty z roślin lub biologiczne środki w postaci odpowiednio dobranych mikroorganizmów. Muszą one znajdować się w wykazie środków dopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym.