Ekologiczne środki i nawozy

49,00zł
42,00zł
193,50zł
107,00zł
-1%
-0,01zł
459,99zł
460,00zł
38,00zł
38,00zł
25,00zł
19,50zł
87,00zł
26,00zł
220,00zł
80,00zł
179,00zł
151,50zł
471,70zł
98,00zł
199,90zł
550,00zł
120,00zł
82,00zł
391,00zł
36,30zł
62,50zł
466,00zł
-5%
-0,50zł
10,50zł
11,00zł
26,00zł
29,40zł
-6%
-2,10zł
39,90zł
42,00zł
375,00zł

Rolnictwo ekologiczne stawia specjalne wymagania dotyczące stosowanych technologii, a prawidłowe nawożenie i ochrona są kluczowe dla uzyskania dobrego plonu. Czym jest gospodarstwo ekologiczne? Gospodarstwo ekologiczne opiera się na nieprzetworzonych technologicznie środkach pochodzenia biologicznego oraz mineralnego. Ekologiczne rolnictwo jest więc sposobem produkcji zdrowej żywności, mającym na względzie ochronę zdrowia i środowiska przyrodniczego poprzez minimalizację ingerencji człowieka, stosowanie płodozmianu, uprawę międzyplonów, zaniechanie stosowania sztucznych nawozów i środków ochrony roślin. Nawozy ekologiczne stosowane w rolnictwie ekologicznym Rośliny do prawidłowego rozwoju i wzrostu potrzebują składników pokarmowych. Ich zapas w glebie jest ograniczony, konieczne jest ich uzupełnianie za pomocą środków nawozowych. Nawozy ekologiczne wytwarzane są z mieszanin substancji organicznych roślinnych i zwierzęcych. Nawozy ekologiczne mogą zawierać odchody zwierzęce, takie jak obornik lub gnojówka, odpady zwierzęce, oczyszczone osady ściekowe, kompost, resztki pożniwne, nawozy zielone, biohumus, torf oraz uboczne plony, takie jak słoma lub liście. Ekologiczne środki ochrony roślin Gospodarstwo ekologiczne może wykorzystywać ekologiczne środki ochrony roślin pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które muszą być w pełni naturalne. Ekologiczne środki ochrony roślin to m.in. olejki roślinne, ekstrakty z roślin lub biologiczne środki w postaci odpowiednio dobranych mikroorganizmów. Muszą one znajdować się w wykazie środków dopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym.