Dodaj w koszyku -> PRODUKTY PROMOCYJNE -> za 10gr

Ekologiczne środki i nawozy

49,00zł
35,75zł
166,60zł
104,00zł
483,00zł
38,00zł
21,00zł
337,00zł
89,50zł
73,98zł
6239,00zł
259,00zł
127,50zł
470,00zł
54,00zł
71,30zł
37,00zł
169,00zł
31,00zł
560,00zł
130,00zł
106,92zł
35,00zł
56,50zł
768,96zł
9,50zł
31,00zł
150,00zł
26,57zł
56,00zł

Rolnictwo ekologiczne stawia specjalne wymagania dotyczące stosowanych technologii, a prawidłowe nawożenie i ochrona są kluczowe dla uzyskania dobrego plonu. Czym jest gospodarstwo ekologiczne? Gospodarstwo ekologiczne opiera się na nieprzetworzonych technologicznie środkach pochodzenia biologicznego oraz mineralnego. Ekologiczne rolnictwo jest więc sposobem produkcji zdrowej żywności, mającym na względzie ochronę zdrowia i środowiska przyrodniczego poprzez minimalizację ingerencji człowieka, stosowanie płodozmianu, uprawę międzyplonów, zaniechanie stosowania sztucznych nawozów i środków ochrony roślin. Nawozy ekologiczne stosowane w rolnictwie ekologicznym Rośliny do prawidłowego rozwoju i wzrostu potrzebują składników pokarmowych. Ich zapas w glebie jest ograniczony, konieczne jest ich uzupełnianie za pomocą środków nawozowych. Nawozy ekologiczne wytwarzane są z mieszanin substancji organicznych roślinnych i zwierzęcych. Nawozy ekologiczne mogą zawierać odchody zwierzęce, takie jak obornik lub gnojówka, odpady zwierzęce, oczyszczone osady ściekowe, kompost, resztki pożniwne, nawozy zielone, biohumus, torf oraz uboczne plony, takie jak słoma lub liście. Ekologiczne środki ochrony roślin Gospodarstwo ekologiczne może wykorzystywać ekologiczne środki ochrony roślin pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które muszą być w pełni naturalne. Ekologiczne środki ochrony roślin to m.in. olejki roślinne, ekstrakty z roślin lub biologiczne środki w postaci odpowiednio dobranych mikroorganizmów. Muszą one znajdować się w wykazie środków dopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym.