Nawozy donasienne

Nawożenie donasienne polega na nanoszeniu odpowiedniego nawozu na nasiona podczas przygotowywania materiału siewnego. Często łączy się z zaprawą zabezpieczającą nasiona przed patogrnami grzybowymi. Donasienny nawóz dostarcza niezbędnych składników pokarmowych kiełkującym nasionom, wpływając na lepszy rozwój rośliny.

149,00zł
25,00zł
259,00zł
59,00zł
189,00zł
39,00zł
Brak w magazynie
177,70zł
Brak w magazynie
69,00zł
Brak w magazynie

Dlaczego warto stosować nawozy donasienne?

Nawóz donasienny zapewnia roślinom dobry start. Dzięki nawożeniu donasiennemu składniki pokarmowe zawarte w nawozie są łatwo dostępne dla roślin podczas kiełkowania i początkowego rozwoju systemu korzeniowego. Kiełkujące rośliny łatwiej się ukorzeniają i stają się bardziej odporne za złe warunki wilgotnościowe. Jest to ważne zwłaszcza na glebach ubogich w składniki pokarmowe oraz w przypadku roślin, które charakteryzują się powolnym kiełkowaniem.

Nawóz donasienny — do jakiego zboża stosować?

Stosując nawóz donasienny, zboża ozime i jare mają zapewnione odpowiednie odżywienie i wsparcie już w początkowych fazach rozwoju. Jest to najłatwiejszy i najbardziej efektywny sposób zabezpieczania młodych roślin. Nawozy, takie jak Impulseed, móżna stosować zarówno do zbóż ozimych, jak i jarych, takich jak pszenica, jęczmień, pszenżyto i żyto.

Korzyści stosowania nawozów donasiennych

  • odpowiednie odżywienie już w początkowych fazach rozwoju roślin,
  • łatwa dostępność składników odżywczych podczas kiełkowania i ukorzeniania roślin,
  • wpływ na łatwiejsze ukorzenianie sie roślin i większą odporność na złe warunki wilgotnościowe,
  • łatwy, efektywny i tani sposób zabezpieczania młodych roślin,
  • można stosować do zbóż ozimych i jarych.