CARBOHUMIC 20L cert. eko NE/495/2019

 • Waga: 22.18 KG
 • Dostępność: Wysyłka w 24h
 • Producent: CARBOHORT Sp. z o.o.
Cena: 235,00zł

CARBOHUMIC 20L

Carbohumic jest atestowanym gęstym ekstraktem z węgla brunatnego - leonardytów barwy ciemnobrunatnej, zawierającym 80 - 95% kwasów humusowych, huminowych i fulwowych, a także znaczące ilości makro i mikroelementów, o zasadowym odczynie. W wodzie tworzy koloidalną zawiesinę nie blokującą systemów fertygacyjnych i dysz opryskiwaczy. Humusowe substancje koloidalne wykazują właściwości sorpcyjne i chelatujące, co zwiększa dostępność dla roślin składników pokarmowych. CARBOHUMIC, jako aktywny składnik próchnicy, w efekcie synergistycznie wpływa pozytywnie na strukturę gleb i podłoży, stymuluje rozwój systemu korzeniowego, poprawia żyzność, odżywianie, wigor i plonowanie roślin.

Przeznaczenie

CARBOHUMIC znajduje szerokie zastosowanie w produkcji roślin ozdobnych, warzywnych, szkółkarskich, sadowniczych i rolniczych uprawianych w różnych systemach w warunkach szklarniowych i polowych. Stosowany jest doglebowo przed założeniem upraw, w celu poprawy i użyźniania podłoży i gleb, zwłaszcza zdegradowanych i użytkowanych ekologicznie oraz pogłównie – dolistnie w okresie wzrostu i rozwoju roślin. Zaleca się do moczenia – inkrustacji podczas zaprawiania nasion, bulw i cebul – bryły korzeniowej sadzonek i korzeni różnych grup roślin. Jest efektywny w pojemnikowych uprawach hydroponicznych
w podłożach organicznych i gruntowych. Stosowany jest w formie oprysku w trakcie wegetacji do stymulującego oddziaływania na część nadziemną roślin i jednocześnie na właściwości gleby. Szczególnie przydatny jest do podlewania w trakcie produkcji materiału nasadzeniowego rozsad i sadzonek w multiplatach i pojemnikach.

 

Korzyści wynikające ze stosowania preparatu CARBOHUMIC

 

Ekologiczne:

 • CARBOHUMIC skutecznie użyźnia i wzbogaca glebę w naturalne związki próchniczne
 • Kwasy humusowe wnoszone do gleby wraz z preparatem CARBOHUMIC ograniczają wypłukiwanie mineralnych związków nawozowych, zwłaszcza azotu
 • Kwasy humusowe stanowią naturalny bufor sorpcyjny zapobiegający nadmiernemu zasoleniu gleb, niekorzystnie oddziałującemu (np. formy amonowej azotu NH4+) na rozwój i fizjologiczne funkcjonowanie systemu korzeniowego
 • Próchnicowe koloidy przeciwdziałają erozji gleb, stymulują jednocześnie rozwój systemu korzeniowego, zwłaszcza fazy włośnikowej
 • Próchnica w płynie, w odróżnieniu od nawozów mineralnych, nie zagraża przenawożeniu, ponieważ jest naturalną substancją organiczną, nie wymaga okresu karencji po zastosowaniu
 • Kwasy humusowe wspomagają system odpornościowy roślin, dzięki czemu rośliny są mniej podatne na niekorzystne warunki pogodowe (w tym niedobory wody), szkodniki i choroby
 • Przyczyniają się do zwiększenia aktywności pożytecznych mikroorganizmów glebowych
  i korzystnej równowagi biologicznej w strefie systemu korzeniowego
 • Pierwiastki szkodliwe dla roślin, zwierząt i ludzi jak: aluminium i szereg metali ciężkich nie są pobierane przez rośliny, ponieważ są wiązane i neutralizowane przez kwasy humusowe

 

Ekonomiczne:

 • Kwasy humusowe zawarte w preparacie chelatują składniki odżywcze dostępne
  w glebie, zwłaszcza żelazo, do form łatwo przyswajalnych dla roślin. Składniki schelatowane optymalizują odżywianie roślin, co prowadzi do możliwości zmniejszania nakładów na środki ochrony roślin i nawozy sztuczne nawet o 30%
 • Akumulacja materii organicznej – w postaci dostarczonych kwasów humusowych –  zapobiega szybkiemu przenikaniu wody do głębszych warstw ziemi, szczególnie
  w przypadku gleb lekkich. Koloidy próchniczne pęczniejąc wiążą wodę, przez co zapotrzebowanie może być zredukowane o 50%, zwłaszcza w rejonach suszy
 • Regularne stosowanie kwasów humusowych wpływa sukcesywnie na jakość i ilość plonów (wzrost nawet o 20%), co bezpośrednio przekłada się na opłacalność upraw
 • Wyższa zawartość materii organicznej wzmacnia smak pozyskanych zbiorów, a także zwiększa w nich zawartość zwłaszcza witamin i soli mineralnych, pogrubia ściany komórkowe w owocach, co zapewnia lepsze przechowywanie i odporność na uszkodzenia oraz trwałość w obrocie handlowym
 • Wegetacja roślin przebiega dynamicznie, a plonowanie zaczyna się nawet o ok. 10 dni wcześniej
 • CARBOHUMIC jest atestowanym preparatem dopuszczonym do stosowania
  w rolnictwie ekologicznym, co zwiększa potencjał i atrakcyjność sprzedaży zebranych produktów

 

Aktywność biologiczna węgla brunatnego jest nawet kilkukrotnie wyższa niż w przypadku pozostałych najczęściej stosowanych nośników substancji humusowych.

 

Nawóz / materiał

Zawartość węgla organicznego

Zawartość substancji organicznej

Obornik bydlęcy

8-9%

15%

Kompost z odpadów zielonych

10%

17%

Kompost z przydomowego ogródka

2-5%

5-10%

Węgiel brunatny

40-50%

>80%

 


Zobacz także


Podobne