Dodaj w koszyku -> PRODUKTY PROMOCYJNE -> za 10gr

OPAKOWANIA PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN – CO Z NIMI ZROBIĆ?

Niektóre opakowania po chemicznych środkach ochrony roślin, nawozach, środkach biobójczych czy adiuwantach są w świetle polskiego prawa traktowane jako odpady niebezpieczne dla zwierząt, ludzi i środowiska. Oznacza to konieczność utylizowania ich w sposób określony przez PSOR (Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin). Co należy z nimi zrobić?

Gdzie oddać opakowania po środkach ochrony roślin?

Które opakowania po środkach ochrony roślin są odpadami niebezpiecznymi?

Opakowania po środkach niebezpiecznych wykorzystywanych w rolnictwie (np. nawozy, adiuwanty, produkty biobójcze) należy oddać do specjalnego punktu zbiórki. Aby opakowanie klasyfikowało się jako odpad niebezpieczny, musi mieć przynajmniej jedno z trzech oznaczeń:

  • substancje toksyczne (GHS06),
  • substancje rakotwórcze / mutagenne (GHS08),
  • substancje szkodliwe dla środowiska (GHS09).

Jeśli chodzi o opakowania po chemicznych środkach ochrony roślin, muszą zostać oznaczone piktogramem GHS06, GHS09 (lub jeden i drugi). Brak takich oznaczeń na opakowaniu oznacza, że nie musisz ich oddawać do profesjonalnego punktu zbiórki.

Opakowania po środkach ochrony roślin - odpady toksyczne

Punkty zbiórki opakowań po zużytych środkach ochrony roślin nie przyjmują produktów przeterminowanych, wymagają one bowiem profesjonalnej utylizacji. W tym celu należy skorzystać z usług zajmujących się tym firm, które na indywidualne zamówienie odbierają i unieszkodliwiają przeterminowane środki oraz opakowania z ich resztkami (np. firmy Remondis, bezpośredni operator systemu PSOR). Nie wolno oddawać opakowań przedsiębiorstwom, które nie mają do tego uprawnień!

Opakowania po środkach ochrony roślin – tego nie wolno robić

Opakowań nie wolno spalać na własną rękę, wyrzucać z odpadami komunalnymi, a tym bardziej pozostawiać w lesie czy na polu. Nie należy również wykorzystywać ich do żadnych innych celów, chociażby przechowywania. Nie musisz oddawać opakowań do punktu zbiórki pojedynczo, jeśli na czas przechowywania zamkniesz je w szczelnym pojemniku w miejscu, w którym nie stwarzają zagrożenia dla zwierząt i ludzi, zwłaszcza dzieci (np. z dala od pasz).

Gdzie oddać opakowania po środkach ochrony roślin?

Każdy punkt sprzedaży agrochemikaliów ma obowiązek bezpłatnie przyjąć opakowania po zużytych produktach, a ich producenci i importerzy muszą zorganizować system ich zbierania, przechowywania i utylizacji. Najlepiej więc spytaj od razu przy zakupie, gdzie masz oddać zużyte opakowania. Co ważne, nie musisz robić tego w sklepie, w którym kupiłeś środki. Do dokonania zwrotu nie potrzebujesz także paragonu ani innego dowodu zakupu. Na stronie: systempsor.pl/uzytkownicy/#odbieramy znajdziesz wyszukiwarkę takich punktów.

Co zrobić przed oddaniem opakowań po środkach ochrony roślin?

Warunkiem oddania opakowania do zbiórki jest jego minimum trzykrotne przepłukanie, ponieważ punkty nie przyjmują opakowań z resztkami produktów (zasada ta nie obowiązuje w przypadku pudełek kartonowych i torebek foliowych). Pamiętaj, że popłuczyny należy wykorzystać do oprysku – nigdy nie wylewaj ich do kanalizacji albo zlewu, ponieważ stanowią zagrożenie dla środowiska. Zużyte opakowanie należy też nakłuć w taki sposób, aby uniemożliwić jego ponowne wykorzystanie.

Zadbaj też o to, aby osoba przyjmująca opakowania wystawiła Ci dowód ich przyjęcia. Możesz skorzystać z bezpłatnego formularza (do pobrania na systempsor.pl/uzytkownicy/#odbieramy), który okażesz w razie kontroli WIOŚ, WIORIN albo ARIMR.

Niewłaściwe postępowanie z opakowaniami po niebezpiecznych odpadach – konsekwencje

Osoba, która nie stosuje się do przepisów polskiego prawa, czyli niewłaściwe gospodarowanie odpadów niebezpiecznych, naraża się na poważne konsekwencje finansowe. Może to być kara grzywny albo zmniejszenia/całkowitego odebrania dotacji unijnych.

Które opakowania po środkach ochrony roślin są odpadami niebezpiecznymi?

 

 

Źródło obrazków: https://pl.wikipedia.org/wiki/Piktogramy_okre%C5%9Blaj%C4%85ce_rodzaj_zagro%C5%BCenia

Data dodania: 2023-03-15
Ogórki gruntowe to bardzo popularne warzywa uprawiane na działkach i w ogrodach. Mają dość wysokie wymagania w zakresie temperatury, pH gleby i stanowiska, a do...
Zobacz również:
Posiadacze pięknych trawników, ogrodów warzywnych, sadów czy żywopłotów dobrze wiedzą, jak opłakane w skutkach może być suche i upalne lato. Noszenie wody w kon...
Chwasty to poważne zagrożenie dla Twoich plonów. To one stanowią za "konkurencję", która kradnie składniki odżywcze, substancje czynne, wilgotność gleby i promi...
Twoje plony narażone są na działanie wielu „wrogów” i „rywali”. Wśród chwastów i grzybów pojawiają się szkodniki, które bytują na roślinach, osłabiając je i prz...
Parch jabłoni to choroba grzybowa dotycząca większości gatunków drzew owocowych - w tym jabłoni. Wywołuje je grzyb Venturia inaequalis. Parch obecnie uznawany j...