ZAMÓW PRZEZ TELEFON (22) 230 2272 lub 881 222 336

Substancja tiuram będzie wycofana ze sprzedaży od kwietnia

Zgodnie  z rozporządzeniem Komisji (UE)  2018/1500 z dnia 9 października 2018 substancja tiuram nie otrzymała odnowienia zezwolenia.
 
 

Substancja aktywna tiuram, sprzedawana pod różnymi nazwami handlowymi, stosowana była między innymi w ochronie jabłoni i truskawek przed szarą pleśnią.
Wybrane środki ochrony roślin zawierające tiuram, które nie będą dostępne w obrocie:
Pomarsol Forte 80 WG, Tiram Granuflo 80 WG, Sadoplon 75 WP, Pellacol 10 PA. Wymienione produkty będzie można kupić w sklepie wPolu.pl do 31 marca 2019 r.
Pozostaje trochę więcej czasu na zakup zapraw nasiennych (np. Zaprawa nasienna T 75DS/WS, Witvax 200 FS,  Sarox T500 FS) w sprzedaży do 30 lipca 2019 r.

Dlaczego wycofano tiuram?
Uzasadnienie zamieszczone w Rozporządzeniu Komisji UE jest dość niejasne. Wspomniano o zagrożaniu dla organizmów wodnych oraz dużym ryzyku dla konsumentów i rolników podczas stosowania dolistnego. Fragment uzasadnienia:
“Ponadto na podstawie dostępnych informacji Urząd nie mógł wykluczyć możliwości tworzenia się N-nitrozodimetyloaminy (NDMA), substancji potencjalnie niebezpiecznej ze względu na jej swoiste zagrożenie, w wodzie pitnej uzyskanej w procesie uzdatniania wód powierzchniowych i podziemnych zawierających tiuram i jego metabolit DMCS. Na podstawie ograniczonej liczby dostępnych informacji Urząd stwierdził również wysokie ryzyko dla organizmów wodnych wynikające z narażenia na DMCS”

Okres stosowania, przechowywania lub unieszkodliwiania to 30 kwietnia 2019
W przypadku zapraw nasiennych 30 stycznia 2020 r.