DODAJ W KOSZYKU PRODUKTY PROMOCYJNE ZA 5 lub10 gr

BADANIE GLEBY – ILE KOSZTUJE I JAK POBRAĆ PRÓBKI GLEBOWE?

Badanie gleby to jedyny sposób, aby dokładnie poznać jej odczyn oraz zasobność w makro- i mikroelementy. Bez niego nawożenie wykonuje się „na oko”, co sprawia, że jest nieefektywne, nieekonomiczne i niebezpieczne dla środowiska naturalnego. To ono pozwoli Ci ocenić parametry jakości (tj. zasobności) gleby, a tym samym — szanse na uzyskanie imponujących plonów. Planowanie nawożenie zawsze więc rozpoczynamy od chemicznej analizy wody oraz gleby lub podłoża. Aby ułożyć plany mineralnego żywienia roślin, potrzebna jest nam aktualna zasobność gleby lub podłoża w przyswajalne dla roślin składniki pokarmowe. Próbkę gleby można oddać do badania do Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej. Należy zlecić analizę gleby metodą ogrodniczą (to ważne!) Ile kosztuje badanie gleby? Jak prawidłowo pobrać próbki glebowe? Odpowiadamy.

Badanie gleby - jak pobrać próbki glebowe?

Ile kosztuje badanie próbki gleby?

Dokładną cenę analiz glebowych najlepiej sprawdzić w okręgowej stacji chemiczno-rolniczej, której będziesz zlecać badanie. Jednak analiza w podstawowym zakresie, czyli zbadanie odczynu gleby oraz zasobności w makroelementy, czyli fosfor (P2O5), potas (K2O) i magnez (Mg), to koszt ok. 13 zł za próbkę. Uzyskanie zaleceń co do wapnowania to dodatkowe 2 zł (bez opracowywania zaleceń). Badanie gleby pod kątem zawartości azotu (N) kosztuje ok. 28 zł. Za oznaczenie zawartości mikroelementów, czyli miedzi (Cu), cynku (Zn), manganu (Mn), żelaza (Fe) i boru (B) trzeba zapłacić ok. 52,50 zł za próbkę.

Jak prawidłowo przebiega proces pobierania próbek gleby?

Na jedną badaną próbkę zazwyczaj składa się ok. 15 mniejszych próbek pobranych z różnych miejsc i na różnych głębokościach. Jak wyjaśnia dr inż. Dariusz Górski, prawidłowe pobranie próbki wymaga „staranności, czasu i wysiłku”. Zadanie dodatkowo utrudnia to, że polskie gleby charakteryzują się dużą mozaikowatością[1]. Nieprawidłowo pobrana próbka nie pozwoli uzyskać wyników przydatnych do określenia potrzeb nawozowych gleby. Prawdopodobnie właśnie ten fakt, a nie cena za analizę, najbardziej zniechęca rolników do wykonywania badań gruntu.

Głębokość pobieranych próbek to:

  • dla gruntów ornych mineralnych: 0-20 cm,
  • dla łąk i pastwisk: 5-20 cm (należy usunąć wierzchnią warstwę darni),
  • dla sadów: dwie oddzielne próbki z poziomu 0-20 cm oraz 21-40 cm, a dodatkowo przed założeniem uprawy również z poziomu 41-60 cm.

Próbkę należy zebrać z powierzchni nie większej niż 4 ha za pomocą laski Egnera, szpadla lub świdra, a następnie zapakować w trwałe opakowanie jednostkowe (może to być pudełko tekturowe, foliowa torebka, pojemnik z tworzywa sztucznego). Każdą działkę, z której pobierano próbki, należy oznakować (np. numerem, literą) i w ten sam sposób opisać kolejne próbki – dzięki temu uzyskane wyniki będą najbardziej miarodajne. Zadbaj też o to, aby próbki nie pomieszały się ze sobą i nie zawierały widocznych stałych zanieczyszczeń (kamieni, szkła, resztek roślinnych).

Jak dużo gleby należy zebrać? Dla oznaczenia azotu mineralnego wystarczy 100-200 g, a dla pozostałych makro- i mikroelementów – 250-500 g. Miejsca, w których pobierasz poszczególne próbki, powinny mieć zbliżony charakter przyrodniczy i agrotechniczny, czyli podobne ukształtowanie, gatunek, etap uprawy. Nie pobieraj próbek z tych punktów, gdzie rośliny rosną wyraźnie lepiej lub gorzej w porównaniu z resztą obszaru, ponieważ zafałszuje to wyniki analizy. Może chodzić np. o obrzeża pola, obszary po kretowiskach, rowach melioracyjnych, leżakowaniu słomy, a także zagłębienia czy ostre wzniesienia terenu.

Kiedy najlepiej wykonać badanie gleby?

Najlepiej jest zrobić to jesienią — zaraz po zbiorach i najlepiej jeszcze przed wysiewem nawozów mineralnych. Niektórzy rolnicy i ogrodnicy dokonują również analizy wczesną wiosną — tj. przed zasiewami roślin jarych.

O czym jeszcze należy pamiętać w czasie zbierania próbek gleby?

W przypadku niewielkich pól, łąk czy sadów samodzielne zebranie próbek nie powinno nastręczać większych trudności. Jeśli jednak chcesz zrobić miarodajną analizę dla dużych powierzchni, możesz rozważyć zlecenie zebrania próbek specjalistycznej firmie. Koszt kompleksowych badań (pH + zawartość fosforu, potasu i magnezu) z użyciem GPS to ok. 26 zł. Należy też doliczyć do niego opłatę za wykonanie obrysu pól (ok. 38 zł/roboczogodzina).

Dlaczego warto badać glebę?

Koszty analizy gleby rozkładają się w czasie. Chociaż badanie zawartości azotu należy wykonać co roku przed nawożeniem, zasobność fosforu, potasu i magnezu oraz mikroelementów bada się raz na 4 lata. Zakłada się, że pojedyncza próbka jest reprezentatywna dla powierzchni ok. 4 ha, można więc przyjąć, że taka analiza gleby to koszt 11,10 zł/ha rocznie (z ręcznie zebranych próbek). 

Niezbyt cena wygórowana, prawda? Dostarcza ona jednak bezcennych informacji, które pozwolą opracować optymalny plan nawożenia i wapnowania gleby, co bezpośrednio przekłada się na poprawienie jakości i wysokości plonów.

Ile lat są ważne badania gleby?

Specjaliści sugerują, aby robić to raz na 3-4 lata. Po tym czasie badania gleby wymagają aktualizacji. Analiz warto także dokonać, jeśli obserwujesz spadek jakości uzyskiwanego plonu, a także po wielorazowym zastosowaniu nawozów mineralnych.

Jakie informacje otrzymamy z wyników badań gleby?

Po około 6 tygodniach na podstawie podesłanej gleby do analizy otrzymasz wyniki, które pozwolą Ci ocenić m.in.:

  • pH gleby,
  • zawartość materii organicznej,
  • zawartość składników pokarmowych — potasu, fosforu i magnezu,
  • warto rozważyć także analizę chemiczną mikroelementów oraz zawartości próchnicy.

Jakie informacje otrzymamy z wyników badań gleby?

 

Przypisy:

[1] https://www.agropolska.pl/uprawa/uprawa-roli/jak-pobrac-probki-glebowe-i-ile-kosztuje-badanie-gleby,414.html

Źródła:

  1. https://www.agropolska.pl/uprawa/uprawa-roli/jak-pobrac-probki-glebowe-i-ile-kosztuje-badanie-gleby,414.html. [dostęp online: 27.04.2023].
  2. https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/nawozy/ile-zaplacimy-za-badanie-gleby,114163.html. [dostęp online: 27.04.2023].
  3. https://strefaagro.pl/ile-kosztuje-badanie-gleby-to-pierwszy-krok-do-oszczedzania-na-nawozach-w-rolnictwie-ogrodnictwie-i-sadownictwie/ar/c8-17225415. [dostęp online: 27.04.2023].
Data dodania: 2023-05-25
Wapnowanie gleby to ważny zabieg rolniczy, który uzupełnia plan nawożenia pól i innych użytków azotem. Dlaczego? Ponieważ gdy odczyn gleby staje się zbyt niski ...
Zobacz również:
Rozsiewacze nawozów sztucznych to maszyny rolnicze, bez których wielu rolników nie wyobraża sobie prowadzenia gospodarstwa. Na rynku można znaleźć wiele ich rod...
Posiadacze pięknych trawników, ogrodów warzywnych, sadów czy żywopłotów dobrze wiedzą, jak opłakane w skutkach może być suche i upalne lato. Noszenie wody w kon...
Niektóre opakowania po chemicznych środkach ochrony roślin, nawozach, środkach biobójczych czy adiuwantach są w świetle polskiego prawa traktowane jako odpady n...
Sklepy ogrodnicze oferują nawet 50 odmian buraka ćwikłowego. Dlatego decyzja, którą wybrać, nie należy do najłatwiejszych. W nowym wpisie blogowym postaramy się...