PROTEST ROLNIKÓW 2024. DLACZEGO ROLNICY STRAJKUJĄ? [MAPA]

W lutym 2024 roku Polska stała się areną szeroko zakrojonych protestów rolników, którzy zdecydowali się na zorganizowanie strajku generalnego w odpowiedzi na politykę rolną Unii Europejskiej oraz niekorzystne warunki pracy. Niezadowolenie wśród rolników kumulowało się od dłuższego czasu, a pierwsze sygnały niezgody pojawiły się już 24 stycznia, kiedy to rolnicy przeprowadzili ostrzegawcze działania. Brak zadowalającej odpowiedzi ze strony rządu oraz kontynuacja polityki, która w ocenie rolników szkodzi ich interesom, doprowadziły do eskalacji protestów.

 1. Dlaczego rolnicy strajkują?
 2. Przebieg protestu rolników
 3. Mapa protestów rolniczych 2024 [AKTUALIZACJA]
 4. Reakcje rządu i społeczeństwa na protest rolników
 5. Perspektywy i możliwe rozwiązania
 6. Strajk rolników – podsumowanie

Strajk rolników 2024 - dlaczego rolnicy strajkują?

Dlaczego rolnicy strajkują?

 • Sprzeciw wobec Europejskiego Zielonego Ładu – Rolnicy krytykują wymogi Europejskiego Zielonego Ładu, które uznają za nadmierne i niewykonalne, obawiając się, że wprowadzenie tych zmian doprowadzi do znacznego wzrostu kosztów produkcji i zmniejszenia konkurencyjności polskiego rolnictwa na rynku europejski.
 • Zaprzestanie importu produktów rolnych z Ukrainy – Niekontrolowany import towarów rolnych z Ukrainy jest postrzegany jako zagrożenie dla stabilności rynku wewnętrznego i bezpieczeństwa żywnościowego Polski. Rolnicy domagają się ograniczenia lub wprowadzenia kontroli nad tym importem, aby zapewnić sprawiedliwą konkurencję i ochronę rodzimej produkcji.
 • Wsparcie hodowli zwierząt, przyspieszenie wypłat dopłat bezpośrednich i pomoc suszowa – Rolnicy apelują o finansowe wsparcie dla hodowli zwierząt, które zostało szczególnie dotknięte przez obecną politykę, oraz o przyspieszenie procesu wypłaty dopłat bezpośrednich i zapewnienie pomocy w przypadku suszy, co ma na celu złagodzenie trudności finansowych, z jakimi borykają się gospodarstwa rolne.
 • Uproszczenie mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej – Postulat ten dotyczy potrzeby uproszczenia i uczynienia bardziej elastycznymi mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej, tak aby lepiej odpowiadały one na realia i specyfikę polskiego rolnictwa. Rolnicy domagają się zmniejszenia biurokracji i zwiększenia dostępności funduszy unijnych.

Farmers' protest 2024 - Why are farmers protesting in France, Poland, Spain and in other countries?

Przebieg protestu rolników

Przebieg protestów rolników w Polsce w 2024 roku jest dynamiczny i obejmuje szereg działań na terenie całego kraju, mających na celu zwrócenie uwagi na problematykę związaną z polityką rolną oraz importem produktów rolnych z Ukrainy. Jednym z najbardziej widocznych elementów protestów są masowe blokady dróg i przejść granicznych, szczególnie na granicy z Ukrainą. Rolnicy, wykorzystując ciągniki i inne pojazdy rolnicze, zablokowali ważne arterie komunikacyjne, co miało na celu zwrócenie uwagi na ich trudną sytuację oraz wymuszenie reakcji ze strony rządzących.

Mapa protestów rolniczych 2024 [AKTUALIZACJA]

Poniżej przedstawiamy mapę protestów rolniczych.

Protest rolników 2024 r. - mapa

Reakcje rządu i społeczeństwa na protest rolników

Rząd, reprezentowany przez premiera Donalda Tuska i ministra rolnictwa Czesława Siekierskiego, zadeklarował gotowość do prowadzenia dialogu z protestującymi rolnikami. Spotkania te mają na celu omówienie postulatów rolników i poszukiwanie kompromisowych rozwiązań. Premier Tusk podkreślił potrzebę wypracowania konkretnych rozwiązań, natomiast minister Siekierski zaznaczył, że protesty rolnicze leżą także w interesie konsumentów, podkreślając prawo rolników do protestowania i zapewniając, że jest otwarty na dialog i propozycje zmian.

Społeczne reakcje na strajk są mieszane, z wyraźnym wsparciem dla postulatów rolników ze strony różnych organizacji i części społeczeństwa, a także z zaniepokojeniem wobec możliwych konsekwencji protestów dla codziennego życia, w tym zakłóceń w ruchu drogowym i dostawach żywności. Debata publiczna skupia się zarówno na problemach polskiego rolnictwa, jak i na szerszych kwestiach polityki rolniczej Unii Europejskiej.

Przebieg protestu rolnikówPrzebieg protestu rolników - luty 2024 rok

Perspektywy i możliwe rozwiązania

Dążenie do kompromisu i znalezienie rozwiązań, które zadowolą obie strony, wydaje się kluczowe dla zakończenia protestów. Wymaga to jednak głębokiego zrozumienia problemów i wyzwań, przed którymi stoi polskie rolnictwo, oraz elastyczności w negocjacjach. Możliwe rozwiązania mogą obejmować przegląd i modyfikację niektórych aspektów Europejskiego Zielonego Ładu, zabezpieczenia przed negatywnymi skutkami importu towarów z Ukrainy, wsparcie finansowe dla najbardziej dotkniętych sektorów rolnictwa oraz uproszczenie procedur dostępu do funduszy unijnych i pomocowych.

Strajk rolników – podsumowanie

Strajk rolników w Polsce jest wyrazem głębokiego niezadowolenia z obecnej polityki rolniczej, zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym. Postulaty rolników podkreślają potrzebę zmian, które zapewnią stabilność i rozwój polskiego rolnictwa. Dialog między rolnikami a przedstawicielami rządu oraz Unii Europejskiej będzie kluczowy dla rozwiązania konfliktu i wprowadzenia korzystnych zmian w polityce rolniczej. Wspólne zrozumienie i współpraca mogą przynieść trwałe rozwiązania, które zaspokoją potrzeby rolników i zapewnią długoterminową stabilność sektora.

Protest rolników - perspektywy i możliwe rozwiązaniaProtest rolników - reakcje rządu i społeczeństwa

Źródła:

 1. https://wiescirolnicze.pl/ogolnopolski-strajk-rolnikow-20-lutego-2024-znow-beda-blokady-mapa/
 2. https://www.agrofakt.pl/generalny-strajk-rolnikow-w-polsce-dzien-czwarty/
 3. https://strefaagro.pl/strajk-generalny-rolnikow-9-lutego-na-polskich-drogach-i-w-miastach-poznaj-powody-protestow/ar/c8-18290891
 4. https://www.agrofakt.pl/najwiekszy-protest-rolnikow-w-polsce-jak-duze-jest-poparcie/

Protest rolników - podsumowanie

Data dodania: 2024-02-20
Aktualizacja: 2024-02-29
Glifosat będący kluczowym składnikiem aktywnym w wielu herbicydach stosowanych w ochronie roślin od lat wywołuje żywe dyskusje dotyczące jego wpływu na środowis...
Zobacz również:
W ramach strategii od pola do stołu", będącej elementem Europejskiego Zielonego Ładu, która ma na celu obniżenie zużycia środków ochrony roślin (ŚOR) o 50% do r...
Komisja Europejska ogłosiła strategię „od pola do stołu”, będącą częścią Europejskiego Zielonego Ładu, która zakłada zmniejszenie zużycia ś.o.r. o 50 % do 2030 ...
Jak podaje MRiRW: "... odnowiono zatwierdzenie substancji czynnej do stosowania w środkach ochrony roślin przeznaczonych wyłącznie do stosowania w szklarniac...
Berry Tech to projekt badawczy prowadzony przez Doradcę Jagodowego w stacji badawczo – rozwojowej firmy Boryna. ...