Co musisz wiedzieć o nawozach wapniowych?

Według raportu IUNG z 2017 roku ok. 60% gleb w Polsce ma odczyn kwaśny lub bardzo kwaśny. Natomiast poziom pH jest jednym z kluczowych czynników determinujących wzrost roślin. Najprostszym i jednocześnie skutecznym sposobem na walkę z zakwaszeniem jest stosowanie nawozów wapniowych.

 

Dlaczego odczyn pH jest podstawą udanych plonów?

Gleby posiadające niski odczyn pH przyczyniają się do gorszych plonów. Zakwaszenie prowadzi do wielu negatywnych skutków m.in.:

  • zaburzone są stosunki wodno-powietrzne,
  • pogarsza się struktura gleby,
  • składniki pokarmowe są trudniej dostępne i mniej przyswajalne,
  • ujawnia się glin, który blokuje rozwój systemu korzeniowego.

Przy glebach o niskim odczynie pH tradycyjne nawozy, które zwiększają zasoby mineralne gleby, nie przyniosą pożądanych rezultatów. Efekt może być odwrotny — mogą przyczynić się do większego zakwaszenia, co jeszcze bardziej utrudni wzrost plonów. Dlatego przy kwaśnych glebach najważniejsze jest użycie odpowiednich nawozów wapniowych, które podniosą jej pH.

Nawozy wapniowe — prosty i skuteczny środek do walki z niskim pH

Wapnowanie gleby pozwala skutecznie zwiększyć poziom pH. Jest ono niezbędne w Polsce ze względu na warunki glebowe i klimatyczne panujące w naszym kraju.

Jednocześnie należy pamiętać, że odżywianie wapnem jest procesem długotrwałym. Zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z glebą kwaśną lub bardzo kwaśną. Przy standardowych warunkach pogodowych odpowiedni efekt uzyskuje się w drugim roku od zastosowania nawozu. Zwiększenie dawki preparatu, żeby uzyskać szybsze rezultaty może dać efekt odwrotny od oczekiwanego. Dlatego też wapno należy stosować pod rośliny przedplonowe dla upraw właściwych, które wymagają wysokiego pH. Ponadto dobrą praktyką jest regularne wykorzystywanie nawozów wapniowych, dzięki czemu zapobiegnie się zakwaszeniu gleby.

Dotacje na wapnowanie — program regeneracji gleb

Od 1 sierpnia 2019 roku istnieje możliwość uzyskania dotacji do nawozów wapniowych. Program ten ma być zrealizowany do 2023 roku. Z programu mogą skorzystać właściciele użytków rolnych, których powierzchnia nie przekracza 75 ha. Żeby uzyskać dofinansowanie, należy wykonać badanie odczynu gleby, próbkę pobiera się z powierzchni nie większej niż 4h. Dotacje obejmują gleby, których odczyn pH jest mniejszy lub równy 5,5.

Kwota dofinansowania wynosi od 100 zł/t do 300 zł/t czystego składnika i jest uzależniona od wielkości powierzchni użytków rolnych. Na największą dotację mogą liczyć rolnicy, których gospodarstwa są mniejsze niż 25 ha a na najmniejszą rolnicy, których powierzchnia przekracza 50 ha.