ALTERNATYWA DLA WYCOFANYCH ŚRODKÓW

UWAGA!  kolejne substancje czynne wycofane z obrotu. Zgodnie z rozporządzeniem Komisji Unii Europejskiej wiele substancji chemicznych zostaje wycofanych ze stosowania w rolnictwie, lista dostępnych ś.o.r. kurczy się coraz bardziej. Zaniepokojeni Rolnicy nie wiedzą, którymi preparatami mogą zastąpić te wycofane.

Czy dla rolników oznaczać to musi wzrost kosztów produkcji? Niekoniecznie!

Huwa San i Bisteran mogą wpisać się jako alternatywa dla wycofanych substancji ze względu na swoje szerokie spectrum działania i szeroki zakres dopuszczonego stosowania.

Bisteran do opryskiwania (pozwolenie MRiRW nr S-253/11)  to nowoczesny proekologiczny środek - bez karencji, bez pozostałości.

WZROST ODPORNOŚCI I ZDROWOTNOŚCI ROŚLIN

Decyzją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zalecany jest do stosowania w uprawach roślin: sadowniczych, warzywnych i ozdobnych, zarówno w polu jak i pod osłonami, w formie opryskiwania roślin lub doglebowo. Stosowanie środka wpływa na wzrost jakości plonu, indukcję odporności roślin i ograniczanie populacji patogenów w uprawie.  Zabiegi można wykonywać w ciągu całego okresu wegetacji roślin również w czasie kwitnienia i owocowania. W celu uzyskania lepszego i długotrwałego efektu zabiegi należy powtarzać kilkakrotnie.

Bisteran - kiedy należy stosować

 • ma wpływ na lepsze kiełkowanie nasion i ukorzenianie sadzonek, tworzenie większej liczby korzeni i szybszy wzrost siewek,
 • dostarcza do gleby tlen, który jest niezbędny do prawidłowego wzrostu i rozwoju systemu korzeniowego roślin,
 • powoduje uruchamianie w roślinach naturalnych mechanizmów obronnych wspomagając ich odporność roślin na stresowe czynniki biotyczne i abiotyczne, zwłaszcza w okresie kwitnienia i owocowania,
 • powoduje zwiększenie ilości chlorofilu w liściach co ma wpływ na wzrost i jakość plonu,
 • indukuje tworzenie się grubszej epidermy tkanek roślin, co zwiększa ich odporność na drobnoustroje i pasożyty,
 • uodparnia i zabezpiecza uprawy przed stresowymi czynnikami środowiska,
 • wykazuje skuteczne działanie w przypadku uszkodzenia roślin np. przyśpiesza zasklepianie ran: po cięciu, po zbiorze owoców, po opadzie liści, uszkodzeniach mechanicznych podczas zbiorów kombajnem, uszkodzeniach pomrozowych, gradowych. Zastosowanie Bisteranu zabezpiecza przed infekcjami, patogenami kory i drewna co sprzyja zdrowotności i szybkiej regeneracji rośliny. Preparat należy zastosować niezwłocznie po powstaniu uszkodzeń, 
 • zabezpiecza system korzeniowy przed gniciem po bardzo obfitych opadach deszczu lub powodziach,
 • użyty przed zbiorem dezynfekuje owoce oraz warzywa i ogranicza występowanie na nich patogenów będących sprawcami chorób przechowalniczych, co wpływa na wydłużenie okresu przechowywania i przydatności do spożycia
 • w uprawach sadowniczych ogranicza choroby kory i drewna, w szkółkach po stosowaniu preparatu zanotowano duże przyrosty pędów, zakończone dużymi pąkami kwiatowymi, bez objawów chorobowych,
 • jest skuteczny w niewielkich stężeniach, nie wykazuje ujemnego wpływu na rośliny, nie stwierdza się po jego użyciu pozostałości w owocach i warzywach,
 • systematycznie stosowany ogranicza występowanie patogenów co znacząco wpływa na jakość plonów.

Huwa San TR50  pozwolenie URPL nr 4236/10 –skuteczny środek biobójczy do odkażania owierzchni  w produkcji ogrodniczej  np. w szklarniach, przechowalniach oraz opakowań, sprzętu, narzędzi i maszyn w uprawach polowych w celu zapewnienia higieny w uprawach roślin i przechowywaniu plonów. Ma szerokie spektrum działania: właściwości grzybobójcze i bakteriobójcze, eliminuje patogeny kwarantannowe Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus i Ralstonia solanacearum  oraz gatunki z rodzajów Alternaria, Botrytis, Cylindrocladium, Fusarium, Phytophthora, Rhizoctonia.

Skutecznie odkaża powierzchnie, jednocześnie jest bezpieczny dla ludzi i środowiska, ulega biodegradacji. NIE WYMAGA SPŁUKIWANIA

W rolnictwie Huwa San TR 50 znajduje zastosowanie:

 • do odkażania powierzchni, miejsc uprawy, gleby, podłoża, wełny mineralnej, multiplatów,
 •  do dezynfekcji szklarni, tuneli, pojemników, mat podłogowych, maszyn i narzędzi, ciągów komunikacyjnych,
 • do dezynfekcji wody do nawadniania,
 • do dezynfekcji nasion, bulw, cebul, kłączy i sadzonek roślin,
 • usuwa z systemów nawadniających bakterie wirusy i grzyby, zapobiega rozwojowi glonów i tworzeniu biofilmu,
 • oczyszcza przewody irygacyjne i zapobiega zatykaniu otworów wylotowych, eliminuje powłoki i osady mineralne,

Stosowanie Huwa San TR 50® pozwala na długotrwałe zachowanie skuteczności dezynfekcyjnej.