NAWADNIANIE KROPLOWE

Z roku na rok przybywa plantacji nawadnianych kroplowo. System ten jest bardzo efektywny, a jego ogromną zaletą jest możliwość podawania wraz z wodą nawozów (fertygacja) lub specjalnie do tego przeznaczonych środków ochrony roślin. Dzięki konstrukcji linii kroplującej woda dociera do systemu korzeniowego najkrótszą drogą, a dobrze zaprojektowana instalacja zapewnia skuteczne podlewanie niezbyt dużymi dawkami wody, tak aby utrzymać nawodnienie na optymalnym dla roślin poziomie.

 

Jaką taśmę kroplującą wybrać?

Do nawadniania uprawy truskawki zaleca się cienkościenne taśmy kroplujące o średnicy (fi) 16 mm lub 20 mm oraz grubości ścianki od 8 mil do 12 mil (0,15 - 0,30 mm).

Jak czytać oznaczenia taśm kroplujących?

Linie i taśmy wyposażone są w emitery rozmieszczone w równej odległości od siebie. Ich rozstaw powinien odpowiadać rozstawowi roślin w rzędzie, tak aby jeden emiter przypadał na jedną roślinę. Wydatek emitera opisany jest jako LPM (ang. liter per meter) – litr na metr bieżący lub LPH (ang. liter per hour) – litr na godzinę. 

 

 

 

Jak obliczyć wydatek z emitera taśmy kroplującej?

Aby obliczyć wydatek z emitera w przypadku LPM, należy liczbę wydatku podzielić przez ilość emiterów na jednym metrze, np.: jeśli emitery rozstawione są co 20 cm, a wydatek to 5 l/m, to wydatek z emitera wynosi 1l/h z emitera.

Wiedząc, ile emiterów jest rozmieszczonych na kwaterze oraz znając wydatek każdego z nich, można łatwo obliczyć ilość wody potrzebnej na kwaterę w jednostce czasu (godziny lub minuty). Znając ilość wody potrzebnej do nawodnienia kwatery, można przystąpić do wyboru magistrali zasilającej, głównej, elementów instalacji oraz pompy głównej.