ZAPRAWA ZBOŻOWA DLA OCHRONY ZBÓŻ PRZED CHOROBAMI GRZYBOWYMI JUŻ PRZED SIEWEM

Zaprawa nasienna to preparat grzybobójczy zabezpieczający nasiona zbóż już przed siewem, a zaprawianie zbóż jest jednym z podstawowych zabiegów agrotechnicznych, który chroni zboża od najwcześniejszych faz rozwoju przed pleśnią śniegową, śniecią cuchnącą, śniecią gładką, zgorzelą siewek i innymi chorobami grzybowymi.

Zaprawa zbożowa dla ochrony zbóż przed chorobami grzybowymi przed siewem

Stosowanie zaprawy zbożowej chroni zboża przed chorobami grzybowymi już przed siewem.

Zaprawy do zboża

Zboża narażone są na ataki patogenów już od pierwszych dni od siewu. Aby zabezpieczyć nasiona należy zastosować odpowiednią zaprawę nasienną. To niezwykle ważne ze względu na ryzyko zatrzymania rozwoju rośliny już na etapie kiełkowania, co może zmniejszyć liczbę wschodzących roślin, a więc zmniejszyć plony, a nawet doprowadzić do ich całkowitej utraty. Po jakie środki zatem warto sięgnąć?

Zaprawy nasienne do zbóż

Zaprawa nasienna to preparat grzybobójczy stosowany w celu zabezpieczenia nasion zbóż już przed siewem.

Zaprawa nasienna pokrywa powierzchnię ziaren, a jej substancje czynne mogą:

 • działać na powierzchni nasion (zaprawy o działaniu kontaktowym / działaniu powierzchniowym)
 • lub mogą wnikać do ich wnętrza (zaprawy o działaniu układowym). 

Ich ogromną zaletą jest długotrwałe działanie ochronne przed chorobami grzybowymi. Chcąc osiągnąć wysokie plony należy zadbać o zdrowie rośliny już w pierwszym etapie, dlatego stosowanie zapraw nasiennych do zbóż jest absolutną podstawą w każdym programie ochrony roślin.

Co daje zaprawa do zboża?

Zaprawa nasienna do zbóż to jeden z najważniejszych zabiegów agrotechnicznych. Zaprawianie nasion to zabieg ochronny.

Prawidłowo zaaplikowany preparat jest pierwszą linią ochrony zbóż przed chorobami grzybowymi.

Aby rezultaty zaprawiania nasion były odpowiednie, ważne jest prawidłowe wykonanie zabiegu - odpowiedni dobór preparatu, jego właściwe dawkowanie oraz równomierne pokrycie nasion.

Na czym polega zaprawianie ziarna?

Zaprawianie nasion polega na pokryciu preparatem nasion, które znajdują się w przeznaczonym do tego urządzeniu, w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych, tak aby były w ruchu, dzięki czemu możliwe jest równomierne wymieszanie preparatu z materiałem siewnym, co zapewnia dokładne pokrycie zaprawą dla prawidłowej ochrony ziarna siewnego zbóż. 

Jaką zaprawę zbożową do nasion wybrać?

Zaprawianie nasion zbóż polega na pokryciu ich preparatem w przeznaczonych do tego zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych.

Jaką zaprawę do nasion wybrać?

Zaprawy nasienne – jakie wybrać? Zaprawa zbożowa to skuteczny sposób na zabezpieczenie roślin i powiększenie późniejszych plonów.

Każdy preparat powinien być stosowany zgodnie z instrukcją producenta i przeznaczeniem.

Zaprawę należy dobrać odpowiednio do rodzaju zwalczanych chorób, gatunku zboża w którym ma być użyta, rodzaju gleby czy przedplonu.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące polecanych zapraw zbożowych.

Zaprawa zbożowa Scenic 080 FS

Środek grzybobójczy do zaprawiania ziaren zbóż o działaniu kontaktowym (powierzchniowym) oraz układowym. Ma formę płynnego koncentratu zawiesinowego.

Zawiera trzy substancje czynne: protiokonazol (substancja z grupy triazoli) – 37,5 g/l (3,37 %), fluoksastrobina (substancja z grupy strobilurin) – 37,5 g/l (3,37 %) oraz tebukonazol (substancja z grupy triazoli) – 5 g/l (0,45 %). 

 • Pszenicę ozimą zabezpiecza przed:
  • pleśnią śniegową,
  • zgorzelą siewek,
  • śniecią cuchnącą,
  • śniecią gładką,
  • septoriozami liści,
  • głownią pylącą.
 • Pszenicę jarą zabezpiecza przed:
  • zgorzelą siewek,
  • śniecią cuchnącą,
  • śniecią gładką.
 • Pszenżyto ozime zabezpiecza przed:
  • pleśnią śniegową,
  • zgorzelą siewek.
 • Żyto zabezpiecza przed:
  • pleśnią śniegową,
  • zgorzelą siewek,
  • głownią źdźbłową żyta. 

Zaprawa zbożowa Rancona i-Mix Me

Środek grzybobójczy do zaprawiania ziaren zbóż o działaniu kontaktowym (powierzchniowym) oraz układowym. Ma formę mikroemulsji.

Zawiera dwie substancje czynne: ipkonazol (związek z grupy triazoli) – 20 g/l (1,87%) oraz imazalil (związek z grupy imidazoli) – 50 g/l (4,68%).

 • Pszenicę ozimą zabezpiecza przed:
  • pleśnią śniegową,
  • śniecią cuchnącą pszenicy,
  • śniecią gładką pszenicy,
  • zgorzelą siewek.
 • Pszenicę jarą zabezpiecza przed:
  • śniecią cuchnącą pszenicy,
  • śniecią gładką pszenicy,
  • zgorzelą siewek.
 • Jęczmień ozimy zabezpiecza przed:
  • pasiastością liści jęczmienia,
  • głownią pylącą jęczmienia,
  • zgorzelą siewek.
 • Jęczmień jary zabezpiecza przed:
  • pasiastością liści jęczmienia,
  • głownią pylącą jęczmienia,
  • zgorzelą siewek.
 • Żyto ozime i pszenżyto ozime zabezpiecza przed:
  • ​zgorzelą siewek,
  • pleśnią śniegową.

Zaprawa zbożowa Funaben Plus 02 WS

Środek grzybobójczy do zaprawiania ziaren zbóż o działaniu układowym. Ma formę proszku do sporządzania zawiesiny wodnej.

Zawiera substancję czynną: tebukonazol (związek z grupy triazoli) – 20 g/kg (2%).

 • Pszenicę ozimą i pszenicę jarą zabezpiecza przed:
  • śniecią cuchnącą pszenicy,
  • zgorzelą siewek.
 • Jęczmień ozimy i jęczmień jary zabezpiecza przed:
  • głownią pylącą jęczmienia,
  • zgorzelą siewek.

Zaprawa zbożowa Orius Extra 02 WS

Środek grzybobójczy do zaprawiania ziaren zbóż o działaniu układowym. Ma formę proszku do sporządzania zawiesiny wodnej.

Zawiera substancję czynną: tebukonazol (związek z grupy triazoli) – 20 g/kg (2%).

 • Pszenicę ozimą i pszenicę jarą zabezpiecza przed:
  • śniecią cuchnącą pszenicy,
  • zgorzelą siewek.
 • Jęczmień ozimy i jęczmień jary zabezpiecza przed:
  • głownią pylącą jęczmienia,
  • zgorzelą siewek.

Zaprawa zbożowa Rancona i-Mix Me Kinto Plus

Środek grzybobójczy do zaprawiania ziaren zbóż o działaniu układowym i powierzchniowym. Ma formę płynnego koncentratu (FS).

Zawiera trzy substancje czynne: fludioksonil (związek z grupy fenylopiroli) – 33,3 g/l (3,0%), fluksapyroksad (związek z grupy karboksyamidów) – 33,3 g/l (3,0%) oraz tritikonazol (związek z grupy triazoli) – 33,3 g/l (3,0%).

 • Pszenicę ozimą zabezpiecza przed:
  • pleśnią śniegową zbóż i traw,
  • fuzaryjną zgorzelą siewek,
  • śniecią cuchnącą pszenicy.
 • Jęczmień ozimy zabezpiecza przed:
  • głownią pylącą jęczmienia,
  • pasiastością liści jęczmienia.
 • Pszenżyto ozime zabezpiecza przed:
  • pleśnią śniegową zbóż i traw.
 • Żyto ozime zabezpiecza przed:
  • pleśnią śniegową zbóż i traw,
  • fuzaryjną zgorzelą siewek,
  • głownią źdźbłową żyta.
 • Pszenicę jarą zabezpiecza przed:
  • fuzaryjną zgorzelą siewek,
  • śniecią cuchnącą pszenicy.
 • Jęczmień jary zabezpiecza przed:
  • głownią pylącą jęczmienia,
  • pasiastością liści jęczmienia.
 • Żyto jare zabezpiecza przed:
  • fuzaryjną zgorzelą siewek,
  • głownią źdźbłową żyta.

Zaprawa zbożowa Maxim 025 FS

Fungicyd do zaprawiania ziaren zbóż o działaniu powierzchniowym. Ma formę płynnego koncentratu (FS).

Zawiera substancję czynną: fludioksonil (związek z grupy fenylopiroli) – 25 g/l (2,38%).

 • Pszenicę ozimą zabezpiecza przed:
  • pleśnią śniegową zbóż i traw,
  • śniecią cuchnącą pszenicy,
  • zgorzelą siewek.
 • Pszenicę jarą zabezpiecza przed:
  • śniecią cuchnącą pszenicy,
  • zgorzelą siewek.
 • Jęczmień ozimy zabezpiecza przed:
  • pasiastością liści jęczmienia,
  • zgorzelą siewek.
 • Jęczmień jary zabezpiecza przed:
  • pasiastością liści jęczmienia,
  • zgorzelą siewek.
 • Pszenżyto ozime zabezpiecza przed:
  • pleśnią śniegową zbóż i traw,
  • zgorzelą siewek.
 • Żyto ozime zabezpiecza przed:
  • pleśnią śniegową zbóż i traw,
  • głownią źdźbłową żyta,
  • zgorzelą siewek.
 • Żyto jare zabezpiecza przed:
  • głownią źdźbłową żyta,
  • zgorzelą siewek.
 • Pszenicę twardą, pszenicę samopszą, pszenicę płaskurką, pszenicę orkisz zabezpiecza przed:
  • pleśnią śniegową zbóż i traw,
  • śniecią cuchnącą pszenicy,
  • zgorzelą siewek.
 • Maxim 025 FS posiada także rejestrację w innych uprawach. Szczegóły znajdują się w opisie produktu i jego etykiecie.

Zaprawa zbożowa Maxim Power

Fungicyd do zaprawiania ziaren zbóż o działaniu układowym. Ma formę płynnego koncentratu (FS).

Zawiera dwie substancje czynne: sedaksan (związek z grupy karboksyamidów) – 25 g/l (2,36%) oraz fludioksonil (związek z grupy fenylopiroli) – 25 g/l (2,36%).

 • Pszenicę ozimą zabezpiecza przed:
  • pleśnią śniegową zbóż i traw,
  • zgorzelą siewek,
  • śniecią cuchnącą pszenicy,
  • głownią pylącą pszenicy,
  • ostrą plamistością oczkową (rizoktonioza) - ograniczenie występowania choroby.
 • Jęczmień ozimy zabezpiecza przed:
  • pleśnią śniegową zbóż i traw,
  • głownią zwartą jęczmienia,
  • pasiastością liści jęczmienia. 
 • Pszenżyto ozime zabezpiecza przed:
  • pleśnią śniegową zbóż i traw.
 • Pszenżyto jare zabezpiecza przed:
  • zgorzelą siewek.
 • Żyto ozime zabezpiecza przed:
  • pleśnią śniegową zbóż i traw,
  • głownią źdźbłową żyta.
 • Pszenicę jarą zabezpiecza przed:
  • śniecią cuchnącą pszenicy,
  • głownią pylącą pszenicy. 
 • Jęczmień jary zabezpiecza przed:
  • pasiastością liści jęczmienia.
 • Owies zabezpiecza przed:
  • głownią pylącą owsa.
 • Pszenicę twardą (durum) zabezpiecza przed:
  • ​pleśnią śniegową zbóż i traw,
  • zgorzelą siewek,
  • śniecią cuchnącą pszenicy,
  • głownią pylącą pszenicy,
  • ostrą plamistością oczkową (rizoktonioza) - ograniczenie występowania choroby.
 • Szkółki leśnych drzew iglastych i liściastych zabezpiecza przed:
  • zgorzelą siewek.

Zalecenia stosowania i środki ostrożności podczas stosowania zapraw zbożowych*

 • Ważne, aby zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny.
 • Zaprawianie nasion najlepiej wykonać bezpośrednio przed siewem.
 • Nasiona powinny być dokładnie i równomiernie pokryte środkiem, aby jego działanie było jak najbardziej skuteczne.
 • Zaprawione nasiona mogą być użyte wyłącznie do siewu - nie wolno ich przeznaczać do celów konsumpcyjnych ani na paszę.
 • Nie zaprawiać ziarna siewnego o wilgotności powyżej 15-16% ani uprzednio traktowanego inną zaprawą.
 • Zaprawiony materiał przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wietrzonym magazynie.
 • Jeżeli zachodzi konieczność przechowywania ziarna siewnego do następnego sezonu, należy zbadać przed siewem zdolność kiełkowania.

 

Zaprawy nasienne - porównanie preparatów do zabezpieczania ziaren zbóż przed chorobami grzybowymi

Środek Dawkowanie Substancje czynne Uprawy Choroby
Orius Extra 02 WS 150g/100kg nasion tebukonazol pszenica ozima,
pszenica jara,
jęczmień ozimy,
jęczmień jary.
śnieć cuchnąca pszenicy,
zgorzel siewek,
głownia pyląca jęczmienia.
Scenic 080 FS 100ml/100kg nasion protiokonazol
fluoksastrobina
tebukonazol

pszenica ozima,
pszenica jara,
pszenżyto ozime,
żyto.

pleśń śniegowa,
zgorzel siewek,
śnieć cuchnąca,
śnieć gładka,
septoriozy liści,
głownia pyląca,
głownia źdźbłowa żyta.
Funaben Plus 02 WS 150g/100kg nasion tebukonazol pszenica ozima,
pszenica jara,
jęczmień ozimy,
jęczmień jary.
śnieć cuchnąca pszenicy,
zgorzel siewek,
głownia pyląca jęczmienia.
Rancona i-MIX ME 100ml/100kg nasion ipkonazol
imazalil
pszenica ozima,
pszenica jara,
jęczmień ozimy,
jęczmień jary,
żyto ozime,
pszenżyto ozime.

pleśń śniegowa,
śnieć cuchnąca pszenicy,
śnieć gładka pszenicy,
zgorzel siewek,
pasiastość liści jęczmienia,
głownia pyląca jęczmienia.

Kinto Plus 150 ml/100 kg nasion

fludioksonil 
fluksapyroksad 
tritikonazol

pszenica ozima,
pszenica jara,
jęczmień ozimy,
jęczmień jary,
pszenżyto ozime,
żyto ozime,
żyto jare.

pleśń śniegowa zbóż i traw,
fuzaryjna zgorzel siewek,
śnieć cuchnąca pszenicy,
pasiastość liści jęczmienia,
głownia źdźbłowa żyta,
głownia pyląca jęczmienia.

Maxim 025 FS 200 ml/ 100 kg nasion zbóż fludioksonil pszenica ozima,
pszenica jara,
jęczmień ozimy,
jęczmień jary,
pszenżyto ozime,
żyto ozime,
pszenica twarda,
pszenica samopsza,
pszenica płaskurka,
pszenica orkisz.
pleśń śniegowa zbóż i traw,
śnieć cuchnąca pszenicy,
zgorzel siewek,
pasiastość liści jęczmienia,
głownia źdźbłowa żyta.
Maxim Power 150-200 ml/100 kg nasion sedaksan
fludioksonil
pszenica ozima,
pszenica jara,
jęczmień ozimy,
jęczmień jary,
pszenżyto ozime,
pszenżyto jare,
żyto ozime,
owies,
pszenica twarda (durum).
 
pleśń śniegowa zbóż i traw,
śnieć cuchnąca pszenicy,
głownia pyląca pszenicy,
ostra plamistość oczkowa (rizoktonioza) – ograniczenie występowania choroby,
głownia zwarta jęczmienia,
głownia pyląca owsa,
głownia źdźbłowa żyta,
pasiastość liści jęczmienia,
zgorzel siewek,
pasiastość liści jęczmienia.

Zdrowe zboża dzięki zaprawie zbożowej

Zaprawianie nasion zbóż to zdrowy i wysoki plon.

 

Zaprawy nasienne na wpolu.pl

49,20zł
Brak w magazynie
306,20zł
182,50zł
Brak w magazynie
203,00zł

96,00zł
Brak w magazynie
126,50zł

 

* Źródło: etykiety zapraw nasiennych wymienionych w artykule - podsumowanie informacji.

 

 

UWAGA!

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed użyciem przeczytaj etykietę oraz opis działania produktu. Środki ochrony roślin do użytku profesjonalnego mogą być nabyte tylko i wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w ustawie o środkach ochrony roślin. Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.

Data dodania: 2022-09-27
Aktualizacja: 2023-09-13
Zbliża się czas odchwaszczania zbóż ozimych. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną ofertę na rekomendowane herbicydy jesienne. ...
Zobacz również:
Jak podaje MRiRW: "... odnowiono zatwierdzenie substancji czynnej do stosowania w środkach ochrony roślin przeznaczonych wyłącznie do stosowania w szklarniac...
Uszkodzenia liści, odbarwienia płatków kwiatów czy skorkowacenia na owocach są sygnałem, że z rośliną dzieje się coś niepokojącego. Jeśli zauważysz takie objawy...
Nasze plony, w tym drzewa owocowe i rośliny ozdobne narażone są na liczne choroby grzybowe. W tej grupie wymienia się mączniaka prawdziwego i mączniaka rzekomeg...
Jakie są objawy i na czym polega profilaktyka mączniaka prawdziwego? Jak go zwalczać? ...