ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 7 LIPCA 2022 r. NAWOZY I INNE ŚRODKI PRODUKCJI ROLNICZEJ OBJĘTE SĄ STAWKĄ VAT 0% DO KOŃCA 2022 ROKU!

ETYKIETY ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN - DO CZEGO SŁUŻĄ I JAK JE CZYTAĆ?

Stosowanie środków ochrony roślin powinno bazować na konkretnych zaleceniach producenta. Zwykle znajdziesz je bezpośrednio na opakowaniu, co ma zagwarantować bezpieczeństwo zarówno swojego produktu, jak i docelowego Klienta.

Etykiety informują o m.in. właściwościach wybranego preparatu, rodzaju zwalczanego patogenu, a także sposobie przeprowadzania oprysku czy o ewentualnych, dodatkowych środkach ostrożności.

Co zawiera etykieta środka ochrony roślin?

Czym jest etykieta środka ochrony roślin?

Naklejana na dany środek etykieta ma na celu poinformować Klienta o najważniejszych aspektach zakupionego preparatu. Dzięki niej - zarówno początkujący, jak i doświadczony - rolnik i/lub ogrodnik wie jak prawidłowo i bezpiecznie stosować wybrany środek. Na etykietach znajdziesz więc informacje o rodzaju środka, o obowiązujących przepisach oraz instrukcję użycia. Docelowo ich naklejanie ma zmniejszyć ryzyko ogrodniczych wpadek lub naruszeń bezpieczeństwa, które często wynikają z niewiedzy czy nieuwagi.

Co zawiera etykieta środka ochrony roślin?

Czytając etykietę - zawartą na opakowaniu lub w np. w Internecie - upewnij się, że ta jest zaktualizowana, a zawarte w niej dane są skonstruowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Tylko środek, który posiada aktualizowane etykiety, jest w pełni bezpieczny i posiada zgodę na dystrybucję, wystawioną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Co ważne - etykiety znajdziesz nie tylko na produkcie, ale także na stronie MRiRW, gdzie umieszczono i zaktualizowano pełną wyszukiwarkę środków ochrony roślin. Wyniki wyszukiwania warto dodatkowo zweryfikować poprzez analizę środka umieszczonego w rejestrze (ten dostępny jest również na stronie). Docelowo, na etykiecie powinieneś znaleźć informacje o m.in.:

  • środku ochrony roślin - tj. o nazwie środka, o substancjach czynnych (wyrażonych w formie procentów lub gramów), o rodzaju środka (np. czy jest to insektycyd, herbicyd czy fungicyd) i o substancjach pomocniczych,
  • dopuszczeniu do obrotu - ze wskazaniem na numer dopuszczenia czy termin przydatności,
  • instrukcję użycia, w tym dawkowanie - z informacją o konkretnych patogenach, które zwalcza zakupiony środek oraz zaleceniach dla każdej uprawy,
  • ostrzeżenia - w tym informacje o szkodliwości środka na ludzi lub środowisko oraz o tym jak zachować szczególne środki ostrożności. Etykiety informują więc o np. konieczności założenia odpowiedniej odzieży ochronnej, o zachowaniu prewencji, karencji i - co istotne - o koniecznych krokach, które należy wykonać po niewłaściwym kontakcie ze środkiem (np. gdy ten dostanie się do dróg oddechowych).

Gdzie znaleźć etykiety środków ochrony roślin?

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dopuszcza etykiety środków ochrony roślin wyłącznie wtedy, gdy uznają, że zawarte w niej informacje są pełne i zgodne z obowiązującymi przepisami. Wśród licznych kryterium wymienia się m.in. odpowiednio przygotowaną, zaprojektowaną i sformułowaną etykietę, którą docelowo nakleja się na opakowaniach lub dołącza do produktu jako ulotkę (obie wersje są akceptowalne).

Dodatkowo wszystkie informacje o dopuszczonych do sprzedaży produktach znajdziesz na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa. To tam, oprócz etykiet, znajdziesz także karty charakterystyki, które uzupełniają informacje zawarte na produktach.

 

Gdzie znaleźć etykiety środków ochrony roślin? Strona MRiRW

 

 

 

 

KUPUJĄC ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN PAMIĘTAJ: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie. Środki ochrony roślin do użytku profesjonalnego mogą być nabyte tylko i wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w ustawie (art. 28 Ustawy z dn. 8 marca 2013 r. o Środkach Ochrony Roślin Dz. Ustw 2020 poz.2097 z pózn. zm.)

Herbicydy totalne - lub inaczej herbicydy o działaniu nieselektywnym - wykorzystywane są do zwalczania wszystkich rodzajów chwastów. Stosowane są zarówno w ście...
Zobacz również:
Roundup – nazwa handlowa profesjonalnego i znanego na rynku, nieselektywnego herbicydu. Ten zawiera substancję czynną - glifosat - który przyczynia się do wysok...
Obserwacja i nieustanne kontrolowanie swoich plonów to podstawowy krok do obfitych i zadowalających zbiorów. Pamiętaj, że nawet organoleptycznie jesteś w stanie...
Chwasty – z ekonomicznego i środowiskowego punktu widzenia – mają niekorzystny wpływ na starannie pielęgnowane rośliny uprawne. Dlaczego? Ponieważ stają się kon...
Chwasty to utrapienie zarówno doświadczonych rolników, jak i początkujących ogrodników. Ich pojawienie się wymaga szybkiej reakcji i – co oczywiste – stosowania...