ATUT TURBO 100ML

  • Waga: 0.10 KG
  • Dostępność: Wysyłka w 24h
  • Producent: SUMIN
Cena: 20,50zł
Brak towaru w magazynie

 

 

ATUT TURBO 100ML 

 

Przeznaczony do zwalczania chwastów na terenach nieużytkowanych rolniczo.

Atut Turbo to herbicyd w formie koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC), stosowanym nalistnie, zwalcza chwasty jednoliścienne i dwuliścienne (jednoroczne i wieloletnie).  Atut Turbo wykazuje długotrwałe działanie na jeszcze nie kiełkujące chwasty przez okres 3-4 miesięcy. Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, a wilgotna gleba sprzyja skuteczności preparatu. Po ok. 1-2 tygodniach można zaobserwoać działanie herbicydu na chwasty. Atut Turbo zawiera, dwie substancje czynne, które oznaczają, że produkt jest herbicydem nieselektywnym, zwalczającym chwasty po wschodach.

 

Środek przeznaczony jest do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.


Dawkowanie herbicydu Atut Turbo:

  • 31ml / 2l wody- starcza na 100 m²

 

Substancje czynne zawarte w produkcie:

  • diflufenikan – 40 g/l- substancja o działaniu kontaktowym, po zastosowaniu przez dłuższy okres na powierzchni gleby tworzy cienką warstwę, pobierana głównie przez liście oraz częściowo przez korzenie chwastów. 
  • glifosat – 250 g/l- substancja o działaniu układowym, pobierana przez liście chwastów i transportowana do stożków wzrostu w ciągu ok. 10 dni.

 

 

 

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed użyciem przeczytaj etykietę oraz opis działania produktu. Środki ochrony roślin mogą być nabyte tylko i wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w ustawie o środkach ochrony roślin.


Podobne