KOROMITE 10EC 1L

  • Waga: 1.00 KG
  • Dostępność: Wysyłka w 24h
  • Producent: BELCHIM
Cena: 420,00zł

KOROMITE 10 EC

 jest akarycydem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Substancja czynna działa na system nerwowy roztoczy, powodując ich paraliż. Zwalcza wszystkie stadia rozwojowe roztoczy. Środek ma działanie kontaktowe i żołądkowe. Na roślinie działa powierzchniowo i wgłębnie.  

Zawartość substancji czynnej:

milbemektyna ( produkt naturalny z grupy makrocyklicznych laktonów, mieszanina M.A3 i M.A4 ) - 9,3 g/l.

 

STOSOWANIE ŚRODKA KOROMITE 10EC

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych oraz opryskiwaczy ręcznych.

Jabłoń

Przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec, pordzewiacz jabłoniowy

Termin stosowania: środek stosować od końca fazy kwitnienia do fazy gdzie owoc osiąga 60% typowej wielkości (BBCH 69-76).

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,75 - 1,0 l/ha.

Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha.

Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody w uprawach sadowniczych: 500 - 750 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH 

I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

 

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego

w uprawach małoobszarowych  ponosi wyłącznie jego użytkownik.

 

Grusza

Przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec, pordzewiacz jabłoniowy

Termin stosowania: środek stosować od końca fazy kwitnienia do fazy gdzie owoc osiąga 60% typowej wielkości (BBCH 69-76).

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,75 - 1,0 l/ha.

Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha.

Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody w uprawach sadowniczych: 500 - 750 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

Truskawka

Przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec, pordzewiacz jabłoniowy, roztocz truskawkowiec Termin stosowania: środek stosować przed kwitnieniem (<BBCH 60) i/lub po zbiorach (>BBCH 91).

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1,25 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. 

Odstęp między zabiegami: 7 – 10 dni.

Zalecana ilość wody w uprawach sadowniczych: 750 - 2000 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

Porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała, jeżyna, borówka wysoka, malina, żurawina, agrest

Przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec

Termin stosowania: środek stosować przed kwitnieniem (<BBCH 60) i/lub po zbiorach (>BBCH 91).

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1,25 l/ha Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. 

Odstęp między zabiegami: 7 – 10 dni.

Zalecana ilość wody w uprawach sadowniczych: 750 - 2000 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

Chmiel

Przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec, pordzewiacz jabłoniowy

Termin stosowania: środek stosować od pełni fazy kwitnienia: przynajmniej 50% kwiatów otwartych, opadają pierwsze płatki do zaawansowanego dojrzewania, bardzo intensywnej barwy szyszek (BBCH 65-85).

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1,5 l/ha Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp między zabiegami: 21 dni.

Zalecana ilość wody: 3300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

ŚRODKI         OSTROŻNOŚCI,       OKRESY        KARENCJI    I           SZCZEGÓLNE          WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Chmiel – 21 dni

Jabłoń, grusza - 14 dni 

Truskawka, porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała, jeżyny, borówka wysoka, malina, żurawina, agrest – nie dotyczy

Środek wykazuje wysoką skuteczność niezależnie od temperatury, ale nie zaleca się jego stosowania w temperaturze wyższej niż 30°C. 

Środek stosować, gdy zostanie przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości.

Środek należy stosować na rośliny nieuszkodzone z dobrze wykształconą warstwą kutikuli. 

Opryskiwać całe rośliny, zwracając uwagę na dokładne pokrycie cieczą użytkową również dolnej strony liści.

Bardziej celowe jest stosowanie najwyższej z zalecanych ilości wody w zabiegach.

Środka nie stosować w odmianie jabłoni Golden Delicious.

Przy stosowaniu środka w odmianach Gala, Braeburn, Kanzi i Cameo należy zachować odstęp 5dniowy przed i po wykonaniu zabiegów innymi środkami ochrony roślin.

Nie stosować zabiegów ultra drobnokroplistych. 

Aby zapobiegać zjawisku odporności środek może być stosowany 1 raz w sezonie wegetacyjnym. Pozostałe zabiegi wykonać środkami należącymi do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.


Podobne