Optymal Soft LpH 5 L

  • Waga: 6.75 KG
  • Dostępność: Wysyłka w 24h
  • Producent: CALFERT
Cena: 138,00zł

Optymal Soft LpH

całkowicie rozpuszczalny w wodzie nawóz, o działaniu wielofunkcyjnym, do dokarmiania roślin rolniczych, warzywniczych, sadowniczych i jagodowych. Nawóz dostarcza składniki pokarmowe takie jak azot i fosfor oraz modyfikuje wodę używaną do wykonania zabiegu. Poprawia efektywność zabiegów poprzez obniżenie pH cieczy roboczej, zwiększenie jej przyczepności do zielonych części roślin oraz zmniejszenie
napięcia powierzchniowego.
• Poprawia stopień pokrycia roślin cieczą roboczą,
• Obniża pH wody, zapobiega hydrolizie zasadowej,
• Obniża napięcie powierzchniowe,
• Ułatwia pobieranie przez rośliny składników pokarmowych oraz substancji aktywnych,
• Podnosi efektywność i skuteczność zabiegów ochrony i nawożenia dolistnego.
Jakość użytej wody do zabiegu ma zasadnicze znaczenie dla skuteczności działania stosowanych preparatów. Większość produktów używanych w zabiegu aplikacji poza korzeniowej ma ograniczone działanie w wodzie zasadowej, twardej, zasobnej w węglany magnezu i wapnia. Obniżenie pH cieczy roboczej zapobiega niekorzystnej hydrolizie zasadowej, zmniejsza napięcie powierzchniowe oraz poprawia ilość składników pobieranych przez rośliny.

 

NAWÓZ WE

Typ Roztwór nawozowy NP ( 4;21)
Azot całkowity (N) 4%
Azot amidowy (NH2) 4%
Pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w wodzie (P2O5) 21%

 

 

 

 

 

 

 

STOSOWANIE OPTYMAL SOFT LPH
Do zbiornika opryskiwacza wypełnionego wodą w 75% dodajmy od 50 do 150 ml Optymal Soft LpH na każde 100 l wody użytej do zabiegu. Określenie dokładniejszej dawki zależy od początkowego pH i twardości wody, jaką zamierzamy użyć do zabiegu. Po dodaniu Optymal Soft LpH jako pierwszego środka, woda powinna zmienić swoją barwę w zależności od otrzymanego pH.


Zobacz także


Podobne