FUNGICYDY w najlepszych CENACH - JAK ZWIĘKSZYĆ ICH SKUTECZNOŚĆ

ZAGROŻENIE CHOROBAMI GRZYBOWYMI - Fungicydy

Od kilku dni w wielu rejonach Polski panuje dość wilgotna i deszczowa pogoda. Po okresie suszy, jaka miała miejsce w centralnej i północnej Polsce, jest to dobra informacja. Niestety opady deszczu nie są równomierne, w jednym regionie spada 30-40 mm deszczu, w drugim zaś 3-4 mm. Do wzrostu wilgotności powietrza przyczynia się dodatkowo zachmurzenie, obecne w większości rejonów kraju.

 

Wysoka wilgotność - konsekwencje dla truskawek

Wiele odmian średnio wczesnych truskawek, uprawianych klasycznie w polu, jest w tym momencie w fazie pełni kwitnienia. Jest to najważniejszy moment zwalczania szarej pleśni, która infekuje nadziemne części roślin. To właśnie otwarty kwiat jest najbardziej narażonym organem rośliny, na ataki sprawcy szarej pleśni. Dodatkowo obecnie panują bardzo sprzyjające warunki dla rozwoju Botrytis cinerea. Do infekcji może dochodzić już przy wilgotności 90%, obecność kropli deszczu na roślinie oraz temperaturze 18-25 ℃. Do infekcji może również dochodzić przy niższych temperaturach, ale wtedy zarodniki grzyba potrzebują więcej czasu, aby strzałką przebić tkankę roślinną. Oprócz wspomnianej szarej pleśni, w  obecnie występujących warunkach, groźna może być antraknoza truskawki. Nie zapominajmy również o szkodnikach, gdyż nadal może być zagrożeniem dla plantacji kwieciak malinowiec. Ten niewielki chrząszcz podgryza szypułki kwiatowe powodując ich zasychanie, i tym samym utratę plonu.

FUNGICYDY- WIĘKSZA ILOŚĆ ZABIEGÓW

Skuteczne wykonanie zabiegów ochrony truskawki w warunkach wysokiej wilgotności zapewni nam prawidłowy dobór środków ochrony roślin. Należy na przemian wybierać środki ochrony roślin o różnym działaniu, których substancje aktywne należą do różnych grup chemicznych. Uchroni nas to przed powstaniem uodpornienia danych patogenów na konkretną substancję aktywną. Dodatkowo pamiętajmy, aby nie przekraczać zalecanych dawek, ani ilości zalecanych zabiegów danym preparatem w jednym sezonie. Każdorazowo przed sporządzenie mieszaniny zbiornikowej należy sprawdzić zdolność mieszania preparatów w mniejszej objętości wody i zapoznać się z etykietą środka ochrony roślin.  

Poprawa działania środków ochrony roślin

Biorąc pod uwagę obecnie występujące warunki: silną presję chorób grzybowych i zwiększone narażenie na zmywanie, zastosowanie preparatów modyfikujących ciecz roboczą może zwiększyć skuteczność ochrony i nawożenia dolistnego. Koszt stosowania tego typu produktów nie jest wysoki, a być może uda się w ten sposób zmniejszyć zsumowaną ilość zabiegów dokonanych w danym sezonie.  Przed nami okres dojrzewania owoców, dokonywane teraz zabiegi mają kluczowy wpływ na jakość i wielkość plonów.