Środki Ochrony Roślin wycofywane ze sprzedaży w 2020r.

Dwie substancje czynne stosowane do ochrony roślin jagodowych będą wycofane w 2020 roku

1. Chwastobójcze zawierające desmedifam np. BEETUP TRIO 180sc, Saherb 180sc mogą być sprzedawane i dystrybuowane do dnia 1 maja 2020 r! 

  • Środki ochrony roślin zawierające desmedifam mogą być sprzedawane i dystrybuowane do dnia 1 maja 2020 r.
  • Do 1 lipca 2020 r. rolnik ma czas na stosowanie, przechowywanie i unieszkodliwianie herbicydów zawierających desmedifam.  

2. Grzybobójcze zawierające Chlorotalonil np. Gwarant 500sc w sprzedaży do 20 kwietnia 2020!
 
4. Owadobójcze zawierające Dimetoat np. Bi 58 Top 400ec w sprzedaży do 30 maja 2020r!

3. Owadobójcze zawierające chloropiryfos np. DURSBAN 480 ec, Neptun 480 ec w sprzedaży do 1 kwietnia 2020r! 

  • Sprzedaż środków ochrony roślin zawierających chloropiryfos będzie możliwa do 1 kwietnia 2020 r.
  • Do 16 kwietnia 2020 r. możliwe jest stosowanie insektycydów zawierających chloropiryfos.

 

 

 

Produkty promocyjne:

 

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.