ZAMÓW PRZEZ TELEFON (22) 230 2272 lub 881 222 336

Środki Ochrony Roślin wycofywane ze sprzedaży w 2020r.

Dwie substancje czynne stosowane do ochrony roślin jagodowych będą wycofane w 2020 roku

  • Środki ochrony roślin zawierające desmedifam mogą być sprzedawane i dystrybuowane do dnia 1 maja 2020 r.

Do 1 lipca 2020 r. rolnik ma czas na stosowanie, przechowywanie i unieszkodliwianie herbicydów zawierających desmedifam.  

  • Sprzedaż środków ochrony roślin zawierających chloropiryfos będzie możliwa do 1 kwietnia 2020 r.

Do 16 kwietnia 2020 r. możliwe jest stosowanie insektycydów zawierających chloropiryfos.

 

 

 

 

Produkty promocyjne:

 

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.