ZAMÓW PRZEZ TELEFON (22) 230 2272 lub 881 222 336

GWARANT 500SC 5L

Waga: 5.50 KG
Producent: ARYSTA
Dostępność: Wysyłka w przeciągu 24h
Cena: 217,00 zł

Gwarant 500 SC jest środkiem grzybobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego lub  w momencie wystąpienia pierwszych objawów chorób w ochronie pszenicy ozimej przed septoriozą liści i septoriozą plew, ziemniaka przed zarazą ziemniaka, pomidora przed zarazą ziemniaka i alternariozą, ogórka przed mączniakiem rzekomym dyniowatych, bobiku przed askochytozą bobiku i czekoladową plamistością bobiku, łubinu wąskolistnego i łubinu żółtego przed antraknozą łubinu, cebuli przed mączniakiem rzekomym cebuli, marchwi przed alternariozą naci marchwi i mączniakiem prawdziwym baldaszkowatych, selera przed septoriozą selera, fasoli przed antraknozą fasoli, grochu przed askochytozą grochu oraz roślin ozdobnych uprawianych pod osłonami przed plamistością liści i kwiatów.

 

Zawartość substancji czynnej:

chlorotalonil (tetrachloroizoftalonitryl)- związek z grupy ftalanów - 500 g/l (40,16%). 

 

          

 

Zwalcza m.in. Septorioza liści, septorioza plew, Zaraza ziemniaka,  alternarioza, Mączniak rzekomy dyniowatych, Askochytoza bobiku, czekoladowa plamistość bobiku, Mączniak rzekomy cebuli, Alternarioza naci marchwi, mączniak prawdziwy baldaszkowatych, Septorioza selera, Antraknoza fasoli, Plamistości liści i kwiatów 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed użyciem przeczytaj etykietę oraz opis działania produktu. Środki ochrony roślin do użytku profesjonalnego mogą być nabyte tylko i wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w ustawie o środkach ochrony roślin. Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu, .

 

ROŚLINY ROLNICZE

1. PSZENICA OZIMA

Septorioza liści, septorioza plew

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.  Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 15 dni.

Środek stosowany od fazy pierwszego kolanka do fazy liścia flagowego w zalecanej dawce wykazuje średni poziom zwalczania chorób.

W celu osiągnięcia poprawy w zwalczaniu chorób środek Gwarant 500 SC stosować w mieszaninie ze środkiem Bumper 250 EC lub Soprano 125 SC od początku strzelania w źdźbło do początku fazy kłoszenia.

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: Gwarant 500 SC - 1,0 l/ha + Bumper 250 EC - 0,5 l/ha.

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania Gwarant 500 SC - 1,0 l/ha + Bumper 250 EC - 0,5 l/ha. lub

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: Gwarant 500 SC - 1,0 l/ha + Soprano 125 SC - 1,0 l/ha.

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: Gwarant 500 SC - 1,0 l/ha + Soprano 125 SC - 1,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

 

2. ZIEMNIAK

Zaraza ziemniaka

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub zapobiegawczo od fazy początku zawiązywania bulw do fazy gdy jagody pierwszego owocostanu są pomarszczone.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Większą ilość wody stosować na rośliny o bujniejszej naci.

Uwaga!

Na powierzchni traktowanej środek stosować raz na dwa lata.

 

ROŚLINY WARZYWNE

1. POMIDOR UPRAWIANY W GRUNCIE

Zaraza ziemniaka, alternarioza

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub zapobiegawczo od fazy rozpoczęcia rozwoju pędów bocznych do fazy gdy 80% owoców uzyskuje typową barwę.

Zalecana ilość wody: 600-800 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Ilość wody na hektar dostosować do wielkości roślin.

 

2. OGÓREK UPRAWIANY W GRUNCIE

Mączniak rzekomy dyniowatych

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Opryskiwać zgodnie z sygnalizacją lub po wystąpieniu pierwszych objawów choroby w danym rejonie od fazy rozpoczęcia rozwoju pędów bocznych do fazy, gdy 80% owoców uzyskuje typową barwę.

Zalecana ilość wody: 600-800 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Ilość wody na hektar dostosować do wielkości roślin.

 

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH 

I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

 

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność  środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych  ponosi wyłącznie jego użytkownik

1. BOBIK

Askochytoza bobiku, czekoladowa plamistość bobiku

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zabieg wykonać zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od początku fazy gdy są widoczne pierwsze pojedyncze ale nadal zamknięte pąki kwiatowe nad liśćmi do końca fazy gdy 50% strąków osiąga typową długość (BBCH 55-75).

Zalecana ilość wody: 150 - 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

 

2.ŁUBIN WĄSKOLISTNY, ŁUBIN ŻÓŁTY Antraknoza łubinu

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zabieg wykonać zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby od początku fazy gdy są widoczne pierwsze pojedyncze ale nadal zamknięte pąki kwiatowe nad liśćmi do końca fazy gdy 50% strąków osiąga typową długość (BBCH 55-75).

Zalecana ilość wody: 150 - 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Środek Gwarant 500 SC stosowany w zalecanej dawce wykazuje średni poziom zwalczania choroby.

 

3.CEBULA

Mączniak rzekomy cebuli

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zabieg wykonać zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby od początku fazy gdy pęd kwiatowy jest typowej długości, a pochwa zamknięta do końca fazy gdy wytworzonych jest 50% torebek (BBCH 55-75).

Zalecana ilość wody: 600 - 800 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

 

4. MARCHEW

Alternarioza naci marchwi, mączniak prawdziwy baldaszkowatych

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha. Zalecana dawka środka do jednorazowego stosowania: 2,0 l/ha. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Opryskiwać zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od początku fazy gdy widoczne są pierwsze pojedyncze ale nadal zamknięte pąki kwiatowe głównego kwiatostanu do końca fazy gdy 50% owoców osiąga typową wielkość (BBCH 55-

75).

Zalecana ilość wody: 600 - 800 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

 

5.SELER

Septorioza selera

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha. Zalecana dawka środka do jednorazowego stosowania: 2,0 l/ha. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Opryskiwać zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od początku fazy gdy widoczne są pierwsze pojedyncze ale nadal zamknięte pąki kwiatowe głównego kwiatostanu do końca fazy gdy 50% owoców osiąga typową wielkość (BBCH 55-

75).

Zalecana ilość wody: 600 - 800 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

 

6. FASOLA 

Antraknoza fasoli

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha. Zalecana dawka środka do jednorazowego stosowania: 2,0 l/ha.  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Opryskiwać zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od początku fazy gdy pierwsze pąki kwiatowe wydłużają się do końca fazy gdy 50% strąków osiąga typową długość, a strąki zaczynają się wypełniać nasionami (dla odmian  z ograniczonym okresem kwitnienia) lub do końca fazy głównego okresu rozwoju strąków (dla odmian których okres kwitnienia nie jest ograniczony) (BBCH 55-75).

Zalecana ilość wody: 600 - 800 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

 

7. GROCH

Askochytoza grochu

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Opryskiwać zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od początku fazy gdy widoczne są pierwsze pojedyncze ale nadal zamknięte pąki kwiatowe na zewnątrz liści do końca fazy gdy 50% strąków osiąga typową długość (BBCH 55-75).

Zalecana ilość wody: 600 - 800 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

 

8. ROŚLINY OZDOBNE UPRAWIANE POD OSŁONAMI

Plamistości liści i kwiatów

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml środka  w 100 litrach wody (stężenie 0,2%).

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml środka w 100 litrach wody (stężenie 0,2%).

Maksymalna liczba zabiegów: 3

Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 10 – 14 dni.

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 500 - 1000 l/ha. 

ZBOŻA

  • Grzybobójczy

ZIEMNIAK

  • Grzybobójczy

CEBULA

  • Grzybobójczy

OGÓREK

  • Grzybobójczy

PAPRYKA

MARCHEW

  • Grzybobójczy

FASOLA

  • Grzybobójczy

Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.
E-mail:
Telefon:
Pytanie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych