ROZTOCZ TRUSKAWKOWIEC, PRZĘDZIOREK CHMIELOWIEC I PRZĘDZIOREK OWOCOWIEC NA PLANTACJACH

Jak rozpoznać żerowanie roztoczy i przędziorków? Jakie szkody powodują? Jak zwalczyć szkodniki w uprawach polowych i pod osłonami? 

Przedstawiamy ich naturalnego wroga, pożytecznego roztocza - dobroczynka kalifornijskiego oraz zestawienie środków ochrony roślin zwalczających roztocza truskawkowca i przędziorki: chmielowca i owocowca.

 

 

ROZTOCZE - POWSZECHNE SZKODNIKI ROŚLIN

Jednym z najbardziej powszechnych szkodników zasiedlających różne gatunki roślin są roztocze. Do najbardziej znanych i powszechnie występujących roztoczy w uprawach rolniczych, sadowniczych, warzywnych i ozdobnych należą: roztocz truskawkowiec (Phytonemus pallidus) oraz przędziorki: przędziorek chmielowiec (Tetranychus urticae) i przędziorek owocowiec (Panonychus ulmi). W przypadku dużej liczebności szkodniki te są bardzo groźne dla roślin.

Jakie szkody powodują roztocze i przędziorki?

Żerowanie roztoczy wpływa na wszystkie stadia rozwojowe roślin oraz na kondycję ich wszystkich organów.

Jakie są efekty żerowania tych szkodników?

 • Zakłócenie procesu fotosyntezy,
 • zaburzona gospodarka wodna,
 • pogorszenie plonowania,
 • gorsza jakość plonów,
 • gorszy wzrost drzew,
 • lepsze warunki dla rozwoju chorób grzybowych (większa podatność spowodowana uszkodzeniami mechanicznymi roślin).

 

ROZTOCZ TRUSKAWKOWIEC (Phytonemus pallidus)

groźny szkodnik w uprawie truskawki

Żerowanie roztocza truskawkowca

Samice roztocza truskawkowca zimują u nasady liści i rozpoczynają żerowanie już w połowie kwietnia w temperaturze ok 10°C, a następnie składają jaja na jeszcze zwiniętych liściach. Larwy wylęgają się po kilkunastu dniach i również zaczynają żerować najpierw na liściach, a potem na pąkach kwiatowych.

Ile pokoleń roztocza truskawkowca może wystąpić w ciągu jednego sezonu? Od 4 do 5 pokoleń uprawie polowej, a pod osłonami nawet więcej.

W lipcu i sierpniu notowana jest najwyższa liczebność tego szkodnika.

Rozwojowi roztocza sprzyja susza oraz niska wilgotność powietrza.

Roztocz truskawkowiec – monitorowanie obecności szkodnika

Monitoring na obecność roztocza polega na pobraniu kilku prób po 25 najmłodszych liści najlepiej tydzień przed i tuż przed kwitnieniem truskawek, a także po kwitnieniu.

Warto zwrócić uwagę na drobne i pomarszczone listki z krótszymi ogonkami.

Obecność szkodnika można zaobserwować za pomocą binokularu lub  dobrej lupy.

Jak wygląda roztocz truskawkowiec?

Roztocza truskawkowca łatwo przeoczyć, gdyż osiąga mikroskopijne rozmiary.

Wielkość:

 • samica tego maleńkiego roztocza osiąga długość ok. 0,2-0,28 mm,
 • a samiec nawet mniej, bo ok. 0,15-0,2 mm.

Cechy:

 • Samice są owalnego kształtu, a samce bardziej jajowatego.
 • Ich ciało jest błyszczące o słomkowożółtej barwie.
 • Jaja są owalne i mają długość ok. 0,1 mm. Są przeźroczyste i błyszczące, w późniejszej fazie nabierają mlecznobiałego koloru.
 • Larwy również są owalne i podobne do dorosłych osobników.

Objawy żerowania roztocza truskawkowca

Żerowanie szkodnika prowadzi do zredukowania plonu. Można je rozpoznać po małych odbarwionych liściach z żółtawymi, krótkimi ogonkami, które często są pomarszczone, zdeformowane. Zaatakowane rośliny są skarłowaciałe, a na ich kwiatach można zaobserwować drobne ciemne plamki. Żerowanie roztocza można rozpoznać też po tym, że owoce są drobne, twarde i kwaśne, słabiej też dojrzewają.

Roztocz truskawkowiec – próg szkodliwości

 Próg szkodliwości żerowania roztocza truskawkowca jest bardzo niski. 

 • Już obecność pojedynczych roztoczy przed kwitnieniem jest sygnałem do rozpoczęcia zwalczania szkodnika, 
 • po kwitnieniu oraz w czasie wzrostu owoców próg szkodliwości to 1 roztocz na 1 liść,
 • a po zbiorach to 1-2 osobniki na 1 liść. 

 

PRZĘDZIORKI

Przędziorek chmielowiec (Tetranychus urticae) i przędziorek owocowiec (Panonychus ulmi)

Żerowanie przędziorka chmielowca i owocowca

Przędziorek chmielowiec to najpowszechniejszy gatunek zarówno w uprawach polowych, jak i szklarniowych, a przędziorek owocowiec jest zmorą sadowników. Przędziorki bardzo szybko się rozmnażają i wyrządzają szkody w krótkim czasie, przez co ich zwalczanie jest dość trudne.

Przędziorki żerują na spodniej stronie liści roślin, a najlepsze dla ich rozwoju są suche miejsca.

Lubią wysoką temperaturę i suche powietrze. Dlatego pojawiają się najczęściej latem.

Przędziorki - monitorowanie obecności szkodnika

Monitoring na obecność szkodnika najlepiej prowadzić regularnie od początku wegetacji do końca lata, pobierając próby po ok. 50 wyrośniętych liści, każdy z innej rośliny. Bytują najczęściej na spodniej części liści, choć przędziorka owocowca można spotkać też na stronie wierzchniej.

Dodatkowo można przeprowadzić lustrację na obecność jaj przędziorka owocowca, sprawdzając 2-3 letnie losowe pędy. Jaja zimowe mają intensywnie czerwoną barwę. Przy dużym nasileniu tego szkodnika, jaj tworzą zwarte skupiska, które widoczne są w postaci czerwonych plam.

Obecność szkodnika można zaobserwować za pomocą binokularu lub  dobrej lupy.

Jak wygląda przędziorek chmielowiec i przędziorek owocowiec?

Przędziorki to bardzo małe roztocze, który zwykle nie dorastają nawet do 1 mm. Widać je dopiero pod dużym powiększeniem.

Wielkość:

 • przędziorek chmielowiec ma ok. 0,4-0,6 mm,
 • przędziorek owocowiec jest jeszcze mniejszy i osiąga do ok. 0,26 mm w przypadku samca i do ok. 0,4 mm w przypadku samicy.

Cechy:

 • Przędziorki mają czerwone, brązowe, zielone lub żółtopomarańczowe zabarwienie,
 • Ich ciało jest owalne i zaokrąglone z tyłu.
 • Posiadają charakterystyczne ciemne plamy na grzbiecie.
 • Stadia rozwojowe przędziorka to: jaja, larwa, protonimfa, deutonimfa oraz osobnik dorosły.

Objawy żerowania przędziorków

Charakterystyczne dla żerowania przędziorków są małe, ale bardzo gęste pajęczyny widoczne na liściach, szczególnie na spodzie liści. Liście zwijają się, są suche i matowe. W przypadku drzew iglastych dochodzi do usychania igieł. Można na nich także dostrzec początkowo małe kropeczki, które zmieniają się w żółtawe plamy. Powiększająca się skala uszkodzeń powoduje żółknięcie i opadanie liści, w wyniku czego i liście, i ostatecznie cała roślina obumiera.

Przędziorki – próg szkodliwości

 • Próg zagrożenia to 1-2 przędziorki na 1 liściu przed kwitnieniem,
 • po zbiorze owoców przekroczenie 5 przędziorków na 1 liściu,
 • a pomiędzy kwitnieniem a zbiorem owoców progiem szkodliwości są 3 przędziorki na 1 liściu.
 • Progiem szkodliwości dla przędziorka owocowca są także grupy jaj zimowych tworzące czerwone plamy o średnicy powyżej 0,5 cm.

 

JAK ZWALCZYĆ ROZTOCZE I PRZĘDZIORKI? BIOLOGICZNE I CHEMICZNE ŚRODKI DO WALKI ZE SZKODNIKAMI

Przedstawiamy naturalnego wroga roztoczy i przędziorków, jakim jest dobroczynek kalifornijski obecny w saszetkach środka Spical Ulti-Mite, a także środki ochrony roślin zarejestrowane do zwalczania przędziorka i roztocza.

DOBROCZYNEK KALIFORNIJSKI

pożyteczny roztocz do biologicznego zwalczania przędziorków i szkodliwych roztoczy

Spical Ulti-Mite to środek z dobroczynkiem kalifornijskim przeznaczony jest do zapobiegania oraz zwalczania początkowych ognisk obecności szkodników. Każda saszetka zawiera 100 drapieżnych roztoczy (Neoseiulus californicus) i rozkruszków drobnych (we wszystkich stadiach rozwojowych) zmieszanych z otrębami. Dorosłe osobniki, nimfy i larwy drapieżnych roztoczy aktywnie poszukują ofiar, które następnie zjadają.

Spical Ulti-Mite - jak działa dobroczynek kalifornijski?

Drapieżne roztocza namnażają się w saszetce, a po jej opuszczeniu rozprzestrzeniają się w uprawach przez okres kilku tygodni. Przebijają one ofiary swoimi ssącymi aparatami gębowymi i wysysają ich wnętrzności.

Jak stosować saszetki Spical Ulti-Mite?

 • Zawieś saszetki na roślinach.
 • Saszetki mają już przygotowany otwór, przez który wychodzą roztocza.
 • Trzymaj saszetki za kartonowy pasek u góry, aby nie uszkodzić drapieżnych roztoczy.
 • Roztocza Neoseiulus californicus dobrze znoszą działanie wielu pestycydów chemicznych.

Optymalne warunki do stosowania produktu Spical Ulti-Mite 

 • Roztocza Neoseiulus californicus tolerują wysokie temperatury i niską wilgotność.
 • Atakują szkodniki we wszystkich stadiach rozwoju, ale preferowane są stadia młodsze.
 • Drapieżne roztocza żywią się także innymi roztoczami i pyłkiem oraz mogą przeżyć kilka tygodni bez pożywienia.

 

 

AKARACYDY - PRZĘDZIORKOBÓJCZE I ROZTOCZOBÓJCZE ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN

Akaracydy to środki owadobójcze do walki z roztoczami i przędziorkami, które sprawdzą się w chwili, gdy metoda biologiczna okaże się niewystarczająca. Zarówno roztocz truskawkowiec, jak i przędziorek chmielowiec i przędziorek owocowiec stosunkowo łatwo uodparniają się na stosowane substancje czynne. Dlategoprzypadku konieczności przeprowadzenia więcej niż jednego zabiegu, rekomenduje się stosowanie preparatów z substancjami czynnymi z różnych grup chemicznych. Zapobiegnie to wytworzeniu odporności przez szkodniki. Wybierając chemiczną metodę walki ze szkodnikami należy pamiętac o przestrzeganiu okresu karencji oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

 

 

Porównanie środków ochrony roślin zarejestrowanych do zwalczania przędziorka i roztocza
KLIKNIJ I POBIERZ!

Porównanie środków ochrony roślin zarejestrowanych do zwalczania przędziorka i roztocza
Środek Substancja aktywna Grupa chemiczna Temperatura Stosowania Zwalczane Stadia Rozwojowe Zwalczany szkodnik Ilość zabiegów pH cieczy Działanie
Ortus 05 SC Fenipiroksymat Fenoksypirazole  15-25 Stadia ruchome Roztocz truskawkowiec/ Przędziorek 1 5-7 Powierzchniowe
Acaramik 018 EC Abamektyna Laktony makrocykliczne  10-25 Stadia ruchome Roztocz truskawkowiec/ Przędziorek 1 4-5 Wgłębne
Koromite 10 EC Milbemektyna Laktony makrocykliczne  10-25 Wszystkie stadia rozwojowe Roztocz/ Przędziorek 2 4-6 Powierzchniowe, wgłębne
Milbeknock 10 EC Milbemektyna Laktony makrocykliczne  10-25 Wszystkie stadia rozwojowe Roztocz/ Przędziorek 2 4-6 Powierzchniowe, wgłębne
Movento 100 SC Spirotetramat Ketoenole 15-25 Stadia ruchome Roztocz 2 4-5 Systemiczne
Nissorun Strong 250 SC Heksytizoks Tiazolidyny 15-25 Jaja, larwy Przędziorek 1 6-7 Powierzchniowe
Floramite 240 SC Bifenazat Karbazyniany 15-25 Wszystkie stadia rozwojowe Przędziorek 2 5-7 Powierzchniowe

 

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed użyciem przeczytaj etykietę oraz opis działania produktu. Środki ochrony roślin do użytku profesjonalnego mogą być nabyte tylko i wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w ustawie o środkach ochrony roślin. Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.

Zobacz również:
  Zaprawa nasienna to preparat grzybobójczy zabezpieczający nasiona zbóż już przed siewem, a zaprawianie zbóż jest jednym z pod...
Przedstawiamy dwa rodzaje zabiegów pielęgnacyjnych w truskawkach przed zimą. Każdy z plantatorów chciałby  jak najlepiej prz...
  Jakie są objawy i na czym polega profilaktyka mączniaka prawdziwego? Jak go zwalczać?   ...
  Skuteczne i naturalne zwalczanie chwastów, odrostów korzeniowych, pasynków tytoniu, mchu i desykacja środkiem Beloukha 680 ...