Dodaj w koszyku -> PRODUKTY PROMOCYJNE -> za 10gr

CENY NAWOZÓW 2023 – PROGNOZY EKSPERTÓW BRANŻY

Opublikowano dnia: 14.10.2022, Aktualizacja: 6.02.2023

Aktualna sytuacja na rynku nawozów mineralnych, czyli kiedy kupić nawozy dla własnego gospodarstwa?

Wzrost cen nawozów 2023 - prognozy ekspertów

Jakie są prognozy ekspertów branży dotyczące cen nawozów w 2023 roku?

 

CENY NAWOZÓW 2023 - AKTUALIZACJA

Ceny nawozów w końcu spadają! Sprawdź w naszym sklepie wpolu.pl, jak zmieniły się ceny w lutym.

Od dziś przyjmujemy zamówienia na nawozy:

 • telefonicznie: (22) 230 2272 lub 881 222 336
 • lub mailowo: sklep@wpolu.pl

 

Nowe ceny nawozów - wiosna 2023

Przedstawiamy nowe ceny popularnych produktów nawozowych ze strony wpolu.pl

KLIKNIJ I POBIERZ!    

 

NAWÓZ

CENA

SALETRA AMONOWA ANWIL      

1 tona (worek 50 kg) - 3140 zł brutto

1 tona (big bag 500 kg) - 3110 zł brutto

SALETRZAK TARNÓW      

1 tona (worek 50 kg) - 2780 zł brutto

1 tona (big bag 500 kg) - 2750 zł brutto

POLIFOSKA 6      

1 tona (worek 50 kg) - 4785 zł brutto

1 tona (big bag 500 kg) - 4750 zł brutto

POLIFOSKA 5      

1 tona (worek 50 kg) - 4370 zł brutto

1 tona (big bag 500 kg) - 4335 zł brutto

MOCZNIK PULREA      

1 tona (worek 25 kg) - 3110 zł brutto

SALETRA YARA LIVA TROPICOTE      

1 tona (worek 25 kg) - 3590 zł brutto

SALETRA YARA LIVA NITRABOR      

1 tona (worek 25 kg) - 3650 zł brutto

YARA MILA HYDROCOMPLEX      

1 tona (worek 25 kg) - 5310 zł brutto

YARA MILA CROPCARE 1 tona (worek 25 kg) - 5160 zł brutto

 

 

Prognozy Cen Nawozów w 2023 roku

Nim zmierzymy się z odpowiedzią na pytanie, kiedy kupować nawozy dla własnego gospodarstwa, należy wziąć pod uwagę wiele czynników i elementów globalnej gospodarki wolnorynkowej wraz z uwzględnieniem:

 • kursów walut,
 • kosztów transportu
 • i kosztów pośrednich

wpływających na finalną cenę nawozu, jaką plantator płaci w punkcie handlowym.

W połowie 2021 ogłaszane były znaczące podwyżki cen nawozów. Głównie wzrosły ceny nawozów azotowych, ale także nawozów posypowych wieloskładnikowych oraz nawozów rozpuszczalnych do fertygacji

Jesienią 2021 wiele gospodarstw zdecydowało się na zapasy i kupowanie nawozów i innych środków produkcji do wykorzystania w sezonie 2022. Strategia ta z perspektywy mijającego sezonu okazała się 2022 jak najbardziej słuszna, ponieważ z każdym momentem ceny nawozów z nowych dostaw były wyższe i wyższe – producenci, mając zapasy, kontrolowali koszty.

Jak długo utrzyma się wzrostowy trend cen nawozów mineralnych? Tu spekulacji, ocen i domniemań może być wiele i mogą być bardzo rozbieżne.

Na podstawie wielu przeprowadzanych rozmów z producentami i sprzedawcami nawozów, zarówno krajowych, jak i europejskich, kwestie związane z dostępnością i cenami nie rysują się pozytywnie dla plantatora. Z drugiej zaś strony plantatorzy deklarują znaczne ograniczenie zużycia nawozów w swoich gospodarstwach, co będzie miało natychmiastowe przełożenie na wydajność plonotwórczą i przychody plantatorów.

Jednak warto pamiętać, że w przypadku produkcji w polu koszty nawozów nie przekraczają najczęściej 10% kosztów całkowitych. W uprawach pod osłonami jest to nawet mniej, ale tu z kolei redukcja zużycia będzie wynikać ze skrócenia okresu uprawy – powodem są wysokie koszty opału, których nie da się wprost przenieść na konsumenta.

Dlaczego ceny nawozów rosną i co dalej?

 • Ceny nawozów azotowych

Najdroższymi aktualnie nawozami są azotowe lub nawozy wieloskładnikowe z dużą ilością azotu w składzie. Azot produkowany jest głównie przy zużyciu gazu, a sytuacja na rynku gazu jest z pewnością znana naszym czytelnikom. Zauważmy przy tym, że produkcja nawozów i przemysł chemiczny to jeden z odbiorców gazu, ale nie jedyny. Rynek gazu będzie zatem z jednej strony podlegał działaniom rynkowym, ale z drugiej może być manipulowany przez etatystyczne i fiskalne zapędy urzędników rządowych.

Nasi rozmówcy podkreślają, iż już występują problemy z zakupem mocznika czy azotanu amonu jako produktów finalnych, ale również jako surowca do produkcji na ich bazie innych nawozów.

 • Ceny nawozów fosforowych, potasowych i magnezowych

Podobna do sytuacji z azotami jest sytuacja z nawozami fosforowymi, potasowymi czy magnezowymi. W głównej mierze  fosfor i potas pozyskuje się z kopalin odpowiednich złóż, które po przetworzeniu zamyka się w granulce nawozowej dostępnej dla plantatora i roślin. Tu mamy do czynienia z problemami na rynku potasu: odcięcie Europy od złóż białoruskich

Cena jest kreowana przez koszt surowca i transportu, który w przypadku importu z Ameryki może przewyższać koszt zakupu surowca na tonę.

 • Ceny nawozów mikroelementowych

Bardziej stabilnym rynkiem w produkcji i wahaniach cenowych są składniki pokarmowe zaliczane do mikroelementów. W nawożeniu wykorzystuje się albo sole techniczne poszczególnych z nich lub kompleksy ze związkiem chelatujacym.

 • Ceny nawozów specjalistycznych, biostymulatorów i aktywatorów procesów fizjologicznych

Najmniejsze wahania cenowe i dostępności produktów zdają się być w segmencie nawozów specjalistycznych:

 • nawozów z biostymulacją,
 • nawozów-aktywatorów różnych procesów fizjologicznych oraz nawozów
 • i środków przeznaczonych do „zadań specjalnych”.

Co prawda podwyżki cen surowców i kosztów produkcji również będą obserwowalne, ale w porównaniu do tempa i zakresu wzrostu cen nawozów mineralnych opartych na azocie, w tym segmencie plantator będzie się mógł spodziewać mniejszych niespodzianek.

Dalszy wzrost cen nawozów w 2023 roku

Siedziba i magazyn główny firmy Boryna - Stare Olszyny 9, 09-142 Załuski.

Sytuacja na rynkach światowych – dostępność nawozów

Jeśli w tym momencie myślą Państwo nad znaczącym lub całkowitym ograniczaniem zakupu nawozów i tym samym nad naciskiem na rynek dostawców, to działania takie mogą nie przynieść skutku. Już dziś wiele punktów handlowych kupuje jedynie minimalne ilości, utrzymując bardzo niskie stany w magazynie. W naszym kraju znajdują się zakłady produkujące nawozy mineralne dla rolnictwa czy ogrodnictwa – wielu producentów znajduje się również w innych krajach europejskich. Dzięki przepisom Unii Europejskiej nawozy mogą swobodnie podróżować pomiędzy krajami wewnątrz wspólnoty UE.

Trzeba jednak pamiętać, że obok nas są ogromne rynki zbytu, w których produkcja rolnicza rozwija się bardzo dynamicznie, a koszty pracy są jeszcze niezbyt wygórowane. Do takich szybko rozwijających się rynków rolniczych i ogrodniczych zaliczyć należy Bliski Wschód i kraje Arabskie oraz praktycznie większość krajów z kontynentu afrykańskiego. Wysoka produkcja rolnicza i co za tym idzie ogromne zużycie różnych nawozów, cały czas utrzymuje się na kontynentach amerykańskich, głównie w Ameryce Łacińskiej.

Słowem, jeśli nawozy wyprodukowane w danym kraju nie będą znajdować nabywcy lokalnie – to mogą zostać szybko przetransportowany do innego kraju UE. A jeśli i tu nie znajdzie zbytu, to firmy mogą eskortować swoje produkcje na rynki szybko rozwijające się lub rynki, gdzie zużycie nawozów jest na bardzo wysokim poziomie. Realnie może to spowodować jeszcze mniejszą dostępność nawozów dla naszych plantatorów.

Czy ceny nawozów spadną?

Biorąc pod uwagę:

 • warunki ograniczania w produkcji,
 • wysokie koszty pośrednie i bezpośrednie,
 • ograniczenia w tworzeniu zapasów (koszty i dostępność),

można się spodziewać warunków niedostatku żywienia w sezonie 2023. Wynikać będzie to zarówno z wysokich kosztów produkcji, jak i ze zmiennej dostępności nawozów na skutek transferów na rynku światowym. Nie chciałbym tu rozpisywać czarnych scenariuszy, ale proszę, aby każdy rozważył uwarunkowania rynku i zdecydował, kiedy najlepiej zakupić nawozy mineralne do własnego gospodarstwa.

Interesuje nas nie tyle przychód, ile zysk, a ten będzie w przyszłym sezonie mocno kreowany przez koszty i możliwości finansowe nabywców produktów rolnych i ogrodniczych.

Sposoby na wzrosty cen nawozów - Strategia na 2023 r.

Do 2021 standardowym wręcz podejściem do mineralnego nawożenia truskawek czy malin było zakupienie 500 kg na ha nawozu Yara Mila Complex, do tego 200 kg nawozu azotowego, saletrzaka lub saletry amonowej. Ogromne wzrosty cen spowodowały, iż takie podejście zostało natychmiast zmienione poprzez ograniczenie zakupu i stosowania nawozów wieloskładnikowych i azotowych.

W tym miejscu chciałbym zaproponować podejście oparte na analizach i dywersyfikacji.

1. PO PIERWSZE, KAŻDEGO PLANTATORA ZACHĘCAMY DO WYKONANIA ANALIZY GLEBY W PROWADZONEJ UPRAWIE

Analiza może być źródłem dużych oszczędności w nawożeniu. Odpowiedź na pytanie, jaką analizę wykonać, na jaką uprawę i jak zaplanować schemat nawożenia, uzyskacie Państwo u ekspertów nawozowych z firmy Calfert, klikając już teraz w link ZADAJ PYTANIE.

2. DRUGIM KROKIEM JEST DYWERSYFIKACJA

Na podstawie aktualnej analizy można zaplanować nawożenie nawozami granulowanymi posypowymi dostępne w naszej firmie. Aktualnie w dobrych cenach są nawozy Lagron PRO NPK 11-8-14 oraz dobrze znany plantatorom truskawek czy malin FRUCTUS TRUSKAWKAWymienione posypowe nawozy granulowane traktujemy jak bazę, fundament wysokich plonów, wysiewając na plantacji 100-200 kg tych nawozów. Najlepiej dawki oszacować na podstawie wyników analiz gleby.

3. KOLEJNYM KROKIEM JEST APLIKACJA AKTYWATORÓW

Wpływają one na efektywniejsze pobieranie i odżywienie roślin poprzez poprawę właściwości i warunków funkcjonowania systemu korzeniowego. W tym kroku sięgamy po produkty oparte na kwasach humusowych, do których zalicza się nawóz HUMIK, albo wspólnie z Humikiem sięgamy po nawozy-aktywatory mineralno-organiczne, takie jak ASKAN. Bardzo ważne jest dla naszych roślin zapewnienie jak najlepszego wykorzystania składników pokarmowych, które są dostarczane do gleby.

4. KROK CZWARTY TO, PO NAWOŻENIU POSYPOWYM JAKO FUNDAMENCIE ŻYWIENIA, AKTYWACJA I POPRAWA POBIERANIA PIERWIASTKÓW

Fertygacja —  czyli  żywienie dopasowane do fazy rozwojowej i sytuacji na plantacji: wykorzystujemy nawozy wieloskładnikowe z serii FERTYGOLD, jak również zrównoważone nawozy do fertygacji GROGREEN.

Przykładowy schemat fertygacji, w której trakcie dostarczane są składniki pokarmowe, mógłby wyglądać następująco:

 • wraz ze startem wegetacji po aplikacji nawozów posypowych i aktywatorów, stosujemy nawozy rozpuszczalne wraz z fertygacją o podwyższonej zawartości fosforu,
 • następnie w czasie intensywnego przyrostu masy liściowej i na początku kwitnienia stosujemy nawozy zrównoważone,
 • a w okresie końca kwitnienia, owocowania i zbioru – nawozy wysoko potasowe.

Dobierając dawkę do potrzeb i sytuacji na plantacji, kierujemy się bieżącymi pomiarami  EC (zasolenia), pH i wilgotności podłoża.

Jak przygotować się na wzrost cen nawozów? Podsumowanie

Patrząc na rynek nawozowy, sugerujemy:

 • obserwować aktualną sytuację na rynku nawozów i środków produkcji oraz sytuację ekonomiczną (kursy walut, ceny surowców itp.),
 • odwiedzić lub porozmawiać z dostawcą nawozów, aby w dobrej cenie kupić choć trochę nawozów potrzebnych na sezon uprawowy 2022/2023,
 • wykonywać analizy gleby, podłoża, liści i wody, aby uniknąć luksusowego i kosztownego żywienia roślin,
 • zmienić podejście do żywienia poprzez wdrażanie dywersyfikacji stosowania różnych form dostarczania składników roślinom dopasowanych do ich potrzeb i sytuacji na plantacji.

 

 

Autorzy tekstu:  

Albert Zwierzyński i Jarosław Barszczewski

Eksperci firmy Calfert

 

 

Data dodania: 2022-10-14
Aktualizacja: 2023-02-24
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 28 października, które zmienia rozporządzenie w sprawie towarów i usług, przedłużono obniżenie do wysokości 0% pod...
Zobacz również:
Parch jabłoni to choroba grzybowa dotycząca większości gatunków drzew owocowych - w tym jabłoni. Wywołuje je grzyb Venturia inaequalis. Parch obecnie uznawany j...
Siarka - zaraz obok azotu i fosforu - jest jednym z kluczowych składników pokarmowych, realnie wpływających na prawidłowy wzrost roślin. Zboża, chociaż potrzebu...
Po zimie wiele roślin ma ubytki lub pojedyncze rozkrzewienia, które utrudniają prawidłowy rozrost plonów. Na szczęście sytuacjom tym można skutecznie zapobiegać...
Intensywna uprawa roślin wpływa na zakwaszanie gleby niekorzystne dla większości upraw. Większość roślin wymaga odczynu w zakresie 5,5- 7,5. Zbyt niskie pH utru...