ACTIVUS 400 SC 1L

  • Waga: 1.10 KG
  • Dostępność: Wysyłka w 24h
  • Producent: ADAMA
Cena: 44,70zł

 

 Activus 400 SC Herbicyd

Środek chwastobójczy Activus 400sc  o działaniu selektywny i układowym, stosowany doglebowo lub dolistnie, w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny przeznaczonej do rozcieńczania wodą. Zawiera pendimetalinę, która hamuje tworzenie mikrotubuli, w wyniku czego dochodzi do zahamowania podziału i procesów elongacji komórek.

Zawartość substancji czynnych:

endimetalina (związek z grupy dinitroanilin) - 400 g/l (36,0%)

Środek jest pobierany przez korzonek zarodkowy, koleoptyl, hypokotyl jak i części nadziemne chwastów. Najskuteczniej zwalcza chwasty w okresie ich kiełkowania i wschodów. Chwasty jednoliścienne są zwalczane do fazy pierwszego lub do początku drugiego liścia, a chwasty dwuliścienne do fazy dwóch liści właściwych. Etykieta środka ochrony roślin Activus 400 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW Pendimetalina pozostaje skuteczna w glebie przez kilka tygodni, w związku z czym chwasty kiełkujące później również są zwalczane. 

przeznaczenie: zwalczanie chwastówPendimetalina pozostaje skuteczna w glebie przez kilka tygodni, w związku z czym chwasty kiełkujące później również są zwalczane.

Zwalczanie Chwastów  w kukurydzy 

Chwasty wrażliwe
fiołek polny, komosa biała, łoboda rozłożysta, tasznik pospolity
Chwasty średniowrażliwe
chwastnica jednostronna, psianka czarna, szarłat szorstki
Chwasty odporne
maruna bezwonna, przytulia czepna, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), rumianek pospolity, tobołki polne

 

Pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenżyto ozime, plantacje nasienne traw
Chwasty wrażliwe
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, miotła zbożowa, niezapominajka polna, tasznik pospolity
Chwasty średniowrażliwe
przytulia czepna, fiołek polny, rdesty

 

Zwalczanie chwastów: Ziemniak, marchew, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kalafior, cebula uprawiana z siewu, cebula uprawiana z dymki


Dawka 3,0 l/ha
Chwasty wrażliwe
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, tasznik pospolity, tobołki polne
Chwasty średniowrażliwe
chwastnica jednostronna, fiołek polny, maruna bezwonna, pokrzywa żegawka, przytulia czepna, psianka czarna, przetacznik perski, rdestówka powojowata, rdest plamisty, szarłat szorstki
Dawka 4,0 l/ha
Chwasty wrażliwe
chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, pokrzywa żegawka, przytulia czepna, psianka czarna, maruna bezwonna, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne
Chwasty średniowrażliwe
Fiołek polny, rdestówka powojowata, rdest plamisty, przetacznik perski,
Chwasty średnioodporne
rumian polny, żółtlica drobnokwiatowa
Chwasty odporne
samosiewy rzepaku, starzec zwyczajny


STOSOWANIE ŚRODKA Activus 
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

 

Kukurydza
Termin stosowania: środek stosować wiosną, po wschodach kukurydzy od początku rozwoju liści do fazy trzech liści właściwych (BBCH 10-13).
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenżyto ozime
Termin stosowania: środek stosować jesienią, po wschodach zbóż od fazy szpilkowania do fazy trzech liści właściwych (BBCH 10-13).
Środek najlepiej stosować, gdy chwasty znajdują się w fazie od początku rozwoju liści do trzech liści właściwych (BBCH 10-13).
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 4,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

 

Marchew
Termin stosowania: środek stosować po siewie do fazy, gdy kiełek przebija okrywę nasienną (BBCH 00-07).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 4,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

 

Ziemniak
Termin stosowania: środek stosować po sadzeniu do fazy, gdy pędy przedostają się na powierzchnię gleby (BBCH 00-09).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 4,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.


Kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kalafior
Termin stosowania: środek stosować przed wysadzeniem rośliny uprawnej do gruntu.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 4,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.


Cebula uprawiana z siewu
Termin stosowania: środek stosować wiosną lub jesienią, po siewie do fazy, gdy liścień przebija okrywę nasienną (BBCH 00-07).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:3,0 - 4,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.


Cebula uprawiana z dymki
Termin stosowania: środek stosować wiosną lub latem, przed wysadzeniem dymki.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:3,0 - 4,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.
 

Cebula szalotka uprawiana z siewu
Termin stosowania: środek stosować:
 w dawce 2,5 - 4,0 l/ha - bezpośrednio po siewie, a przed wschodami rośliny uprawnej (BBCH 00-07) lub
 w dawce 2,5 – 3,5 l/ha - po wschodach, gdy rośliny cebuli szalotki znajdują się w fazie 1-2 liści BBCH 11-12
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 -4,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

 

Czosnek
Termin stosowania:
 w dawce 2,5 – 4,0 l/ha - bezpośrednio po posadzeniu ząbków a przed wschodami rośliny uprawnej (BBCH 00-07) lub
 w dawce 2,5 – 3,5 l/ha - po wschodach, gdy rośliny czosnku znajdują się w fazie 1-2 liści (BBCH 11-12).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 -4,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

 

Brokuł
Termin stosowania: środek stosować od wiosny do jesieni, przed wysadzeniem rozsady.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 4,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Sorgo zwisłe, proso zwyczajne
Termin stosowania:
–doglebowo, do 3 dni po siewie ale przed wschodami prosa lub sorga (BBCH 00-05)
lub
– po wschodach rośliny uprawnej w fazie 1-3 liści (BBCH 11-13), gdy chwasty mają 1-2 liście właściwe (BBCH 11-12)
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,5 - 4,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

 

Słonecznik zwyczajny

Termin stosowania: środek stosować wiosną, po siewie, do fazy gdy liścienie przebijają się na powierzchnię gleby (BBCH 00-09)
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Plantacje nasienne traw
Termin stosowania: środek stosować jesienią, po wschodach traw od fazy szpilkowania do fazy trzech liści właściwych (BBCH 10-13).
Środek najlepiej stosować, gdy chwasty znajdują się w fazie od początku rozwoju liści do trzech liści właściwych (BBCH 10-13).
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 4,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

 

 

 


 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed użyciem przeczytaj etykietę oraz opis działania produktu. Środki ochrony roślin mogą być nabyte tylko i wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w ustawie o środkach ochrony roślin.


Podobne