GLIFOSAT – DO KIEDY W SPRZEDAŻY? REGULACJE PRAWNE W 2024 ROKU

Glifosat będący kluczowym składnikiem aktywnym w wielu herbicydach stosowanych w ochronie roślin od lat wywołuje żywe dyskusje dotyczące jego wpływu na środowisko oraz bezpieczeństwa żywności. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) bada potencjalny szkodliwy wpływ glifosatu na zdrowie ludzi, co skłania do refleksji nad jego przyszłością w rolnictwie. W kontekście tych debat wiele osób interesuje się, jakie zmiany w regulacjach prawnych dotyczących glifosatu są przewidziane w 2024 roku.

  1. Kiedy i czy glifosat zostanie wycofany?
  2. Czy w Polsce można stosować glifosat?
  3. Przykładowe środki zawierające glifosat w ofercie sklepu wpolu.pl
  4. Kiedy można uprawiać rośliny po glifosacie?
  5. Glifosat – podsumowanie obecnych regulacji prawnych
  6. Artykuły powiązane

Kiedy i czy glifosat zostanie wycofany? Do kiedy w sprzedaży?

Kiedy i czy glifosat zostanie wycofany?

W ostatnich latach dyskusje na temat potencjalnego zakazu stosowania glifosatu nasiliły się, zwłaszcza wśród państw członkowskich Unii Europejskiej. Mimo to Komisja Europejska zdecydowała o przedłużeniu zezwolenia na stosowanie glifosatu do roku 2033, wprowadzając jednocześnie nowe restrykcje mające na celu ograniczenie jego negatywnego wpływu. Decyzja ta podkreśla znaczenie glifosatu jako składnika aktywnego w ochronie roślin, jednocześnie wskazując na konieczność zwiększenia środków ostrożności związanych z jego użyciem. Państwa członkowskie mają obowiązek zagwarantować, że zasady użytkowania glifosatu eliminują ryzyko jego przedostania się do rzek i innych zbiorników wodnych. Są one bowiem odpowiedzialne za wydawanie krajowych autoryzacji na używanie środków ochrony roślin.

Czy w Polsce można stosować glifosat?

W Polsce, podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej, stosowanie glifosatu jest możliwe, ale podlega ścisłym regulacjom. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zezwolenie na stosowanie tego herbicydu zostało przedłużone do 2033 roku, co umożliwia państwom członkowskim korzystanie z niego w celu ochrony roślin. Jednakże wprowadzone ograniczenia mają na celu zapewnienie, że stosowanie glifosatu będzie realizowane w sposób maksymalnie bezpieczny dla środowiska, zdrowia ludzi oraz w kontekście bezpieczeństwa żywności.

Przykładowe środki zawierające glifosat w ofercie sklepu wpolu.pl

229,00zł
-4%
-5,50zł
146,00zł
151,50zł
109,50zł
19,50zł
-10%
-10,20zł
91,80zł
102,00zł

Kiedy można uprawiać rośliny po glifosacie?

Wszystkie rodzaje roślin mogą być uprawiane na polu, które było traktowane tym środkiem. Prace polowe, takie jak siew lub sadzenie, mogą być rozpoczęte po zaobserwowaniu efektów działania herbicydu na chwasty (żółknięcia i więdnięcia), lecz nie wcześniej niż 5-7 dni po zastosowaniu preparatu. W celu upewnienia się co do możliwości i ograniczeń stosowania danego środka należy zapoznać się z jego etykietą. Ze wszystkich środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. W tym celu przed użyciem należy przeczytać etykietę oraz opis działania produktu.

Kiedy i czy glifosat zostanie wycofany? Do kiedy w sprzedaży?

Glifosat – podsumowanie obecnych regulacji prawnych

Aktualne regulacje prawne dotyczące glifosatu wskazują na jego kluczową rolę w ochronie roślin, przy jednoczesnym dążeniu do minimalizacji potencjalnego szkodliwego wpływu na środowisko i zdrowie. Zakaz stosowania substancji czynnej dopiero od 2033 roku jest wynikiem szerokiej analizy ryzyka prowadzonej przez instytucje takie jak EFSA oraz refleksji nad rolą, jaką herbicyd ten odgrywa w rolnictwie.

Wprowadzone ograniczenia i nowe wymogi dotyczące monitoringu użycia glifosatu mają na celu zwiększenie jego bezpieczeństwa zarówno dla użytkowników, jak i w kontekście ogólnego wpływu na ekosystem.

Podsumowując, glifosat pozostaje ważnym składnikiem aktywnym preparatów do zwalczania chwastów, dostępnym na rynku europejskim, w tym w Polsce. Decyzja o przedłużeniu zezwolenia na jego stosowanie do 2033 roku uwzględnia zarówno jego znaczenie dla rolnictwa, jak i potrzebę wprowadzenia dodatkowych środków ostrożności. Dalsze monitorowanie wpływu glifosatu, na podstawie badania EFSA oraz innych organizacji, będzie kluczowe dla oceny jego bezpieczeństwa i skuteczności w przyszłości.

Sprawdź artykuły powiązane:

 

 

UWAGA!

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed użyciem przeczytaj etykietę oraz opis działania produktu. Środki ochrony roślin do użytku profesjonalnego mogą być nabyte tylko i wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w ustawie o środkach ochrony roślin. Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.

Data dodania: 2024-03-19
Aktualizacja: 2024-04-11
Werticilioza to choroba grzybowa atakująca rośliny, wywołana przez grzyby z rodzaju Verticillium. Dotyka ona zarówno rośliny ozdobne, jak i użytkowe, powodując ...
Zobacz również:
W lutym 2024 roku Polska stała się areną szeroko zakrojonych protestów rolników, którzy zdecydowali się na zorganizowanie strajku generalnego w odpowiedzi na po...
Pyretroidy to preparaty z grupy insektycydów, które zwalczają różne gatunki owadów i roztoczy. Znajdują zastosowanie w uprawach rolniczych i sadowniczych, a tak...
Drutowce to najczęściej spotykani niszczyciele warzyw korzeniowych. Pasożytują na ziemniakach, burakach, marchwi, pietruszce, cebuli, porach, roślinach z grupy ...
Mączlik szklarniowy, szkodnik roślin uprawianych przede wszystkim w szklarniach i pod osłonami z rzędu pluskwiaków, to bardzo mały, uskrzydlony owad. Ze względu...