ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 7 LIPCA 2022 r. NAWOZY I INNE ŚRODKI PRODUKCJI ROLNICZEJ OBJĘTE SĄ STAWKĄ VAT 0% DO KOŃCA 2022 ROKU!

HERBICYDY TOTALNE - CZYM SĄ I KIEDY JE STOSOWAĆ?

Herbicydy totalne - lub inaczej herbicydy o działaniu nieselektywnym - wykorzystywane są do zwalczania wszystkich rodzajów chwastów. Stosowane są zarówno w ściernisku, jak i na łan (przed dokonywanymi zbiorami), w celu wyrównania dojrzewanych plonów.

Środki te pełnią funkcję ochronną i pielęgnacyjną, przyczyniając się do tworzenia owocnych i godnych pochwały plonów. Więcej o tym podtypie środków ochrony roślin przeczytasz w poniższym, nowym wpisie blogowym.

Herbicydy totalne - działanie środków chwastobójczych

mak polny

Herbicydy totalne - działanie środków chwastobójczych

Herbicydy to rodzaj popularnych preparatów chwastobójczych, wykorzystywanych w uprawach rolnych i ogrodniczych. Środki te działają układowo - tj. wchłanianie są przez liście lub korzenie, przez co hamują rozpoczęte procesy fizjologiczne - lub kontaktowo. W przypadku drugiego sposobu - dochodzi do niszczenia fragmentów roślin, które mają bezpośredni kontakt z preparatem.

Preparaty z tej grupy dzieli się na:

  • herbicydy selektywne – te zwalczają chwasty dwuliścienne i chwasty jednoliścienne, takie jak owies głuchy, fiołek czy komosę,
  • herbicydy nieselektywne – czyli inaczej herbicydy totalne - służą do usuwania wszelkiego rodzaju chwastów. Niszczą każda zieleń, przez co wykorzystuje się je do czyszczenia całego terenu przed stworzeniem plantacji. Te środki chwastobójcze niszczą roślinność poczynając od korzenia, wnikając do środka rośliny i degradując ją w ciągu kilku dni (zwykle do 10 dni) od zastosowania (najczęściej wystarczy jeden, pojedynczy rozprysk). Na ostateczne efekty należy poczekać do 3 tygodni.

Ważne, aby herbicydy dobierać z rozwagą, z uwzględnieniem zaleceń producenta i pod potrzeb uprawy. Z tego też względu środków ochrony roślin najczęściej stosuje się naprzemiennie, aby zwiększyć ich skuteczność i efektywność działania.

Czy herbicyd totalny jest bezpieczny? Jak stosować herbicydy totalne?

powój polny                                                                                                       fiołek polny

Czy herbicyd totalny jest bezpieczny?

Herbicydy są środkami dopuszczonymi do użytku przez Unię Europejską. Oznacza to, że preparaty te nie wywołują negatywnego wpływu na środowisko, a tym samym - są bezpieczne do stosowania. Preparaty chwastobójcze nie zalegają w glebie, nie niszczą wód (zarówno powierzchniowych, jak i gruntowych), a przy nie wpływają na smak i wartości odżywcze plonów. Co ważne - stosowany herbicyd totalny jest neutralizowany przez bakterie bytujące w glebie, przez co nie zaburza ekosystemu.

Kiedy stosować herbicydy totalne?

Herbicyd totalny działa w sposób układowy, co oznacza, że częściowy kontakt z preparatem wystarczy, aby doszło do obumarcia rośliny. Substancją czynną jest glifosat, związek z grupy fosfonianów, który załamuje szlaki metaboliczne roślin. Stosowany w formie oprysku przenika przez blaszki, hamuje jej wzrost i powoduje usychanie chwastów. Opryski tego typu stosuje się na kilka godzin przed opadami - najlepiej wieczorem. Dokonuje się ich zarówno globalnie, jak i wybiórczo.

Herbicydy totalne dostępne w ofercie WPolu.pl:

Zwalczanie chwastów - kiedy stosować herbicydy totalne?

babcka lancetowata

 

 

 

KUPUJĄC ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN PAMIĘTAJ: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie. Środki ochrony roślin do użytku profesjonalnego mogą być nabyte tylko i wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w ustawie (art. 28 Ustawy z dn. 8 marca 2013 r. o Środkach Ochrony Roślin Dz. Ustw 2020 poz.2097 z pózn. zm.)

Stosowanie środków ochrony roślin powinno bazować na konkretnych zaleceniach producenta. Zwykle znajdziesz je bezpośrednio na opakowaniu, co ma zagwarantować be...
Zobacz również:
Roundup – nazwa handlowa profesjonalnego i znanego na rynku, nieselektywnego herbicydu. Ten zawiera substancję czynną - glifosat - który przyczynia się do wysok...
Obserwacja i nieustanne kontrolowanie swoich plonów to podstawowy krok do obfitych i zadowalających zbiorów. Pamiętaj, że nawet organoleptycznie jesteś w stanie...
Chwasty – z ekonomicznego i środowiskowego punktu widzenia – mają niekorzystny wpływ na starannie pielęgnowane rośliny uprawne. Dlaczego? Ponieważ stają się kon...
Chwasty to utrapienie zarówno doświadczonych rolników, jak i początkujących ogrodników. Ich pojawienie się wymaga szybkiej reakcji i – co oczywiste – stosowania...