RIMEL 25SG 60G+ ASYSTENT 100ML

  • Waga: 0.50 KG
  • Dostępność: Wysyłka w 24h
  • Producent: INNVIGO
Cena: 90,00zł

 

Rimel 25 SG

jest herbicydem w formie granul rozpuszczalnych w wodzie, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania niektórych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w kukurydzy oraz ziemniaku. 

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna rimsulfuron zaliczana jest do grupy B. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

 

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Rimel 25 SG jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Efekt chwastobójczy jest widoczny w okresie 7-21 dni po zabiegu. Środek najlepiej działa na chwasty jednoroczne, znajdujące się w fazie 2-3 liści. Perz właściwy powinien mieć  w momencie zabiegu 5-7 liści (15-25 cm).Środek Rimel 25 SG stosować wyłącznie w mieszaninie z adiuwantem Asystent+.

Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, perz właściwy, przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne. Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, komosa biała.

 

STOSOWANIE ŚRODKA RIMEL 

Kukurydza

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 60 g/ha.

Środek stosować łącznie z adiuwantem Asystent+ w dawce:

RIMEL 25 SG w dawce 60 g/ha + Asystent+ w dawce 0,05 – 0,1 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować w fazach od 1 liścia do 7 liści kukurydzy (BBCH 10-17). 

Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1.

 

Ziemniak

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 60 g/ha.

Środek stosować łącznie z adiuwantem Asystent+ w dawce:

RIMEL 25 SG w dawce 60 g/ha + Asystent+ w dawce 0,05 – 0,1 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować po wschodach, nie później niż do fazy początku zakrywania międzyrzędzi (do BBCH 30). 

Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1.

 


Podobne