ZAMÓW PRZEZ TELEFON (22) 230 2272 lub 881 222 336

ROUNDUP FLEX 1 L

Waga: 1.20 KG
Producent: MONSANTO
Dostępność: Wysyłka w przeciągu 24h
Cena: 40,40 zł

Roundup Flex 480 

Preparat jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (rocznych i wieloletnich) wiosną na polach przed siewem lub sadzeniem roślin uprawnych, wiosną po siewie, a przed wschodami kukurydzy i cebuli, przed zbiorem pszenicy ozimej i rzepaku ozimego, na ścierniskach, w uprawie jabłoni, czarnej porzeczki, na użytkach zielonych (łąkach), w leśnych szkółkach sosny, a także do likwidacji ugorów i odłogów, przygotowania gleby pod szkółki i uprawy leśne oraz do desykacji pszenicy ozimej i rzepaku ozimego.

Środek stosuje się przy użyciu opryskiwaczy polowych i ręcznych.

 

Zawartość substancji czynnej:

 • glifosat - związek z grupy aminofosfonianów w formie soli potasowej - 480 g/l (35,75%)

 

Chwasty wrażliwe

 • dawka 1,125-1,5 l/ha*:  gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, rdest plamisty, tasznik pospolity, tobołki polne;
 • dawka 1,5-2,25 l/ha: tobołki polne, wilczomlecz obrotny; 
 • dawka 2,25-3,0 l/ha: maruna bezwonna, perz właściwy, przetacznik perski, przetacznik polny, przymiotno kanadyjskie, samosiewy jęczmienia, starzec zwyczajny, wiechlina roczna, 
 • dawka 3,0-4,5 l/ha:  bodziszek drobny, fiołek polny, jasnota purpurowa, krwawnik pospolity, mniszek pospolity, ostrożeń polny, powój polny, przytulia właściwa, przytulia pospolita, rdest ptasi, wyczyniec łąkowy, wiechlina łąkowa, wierzbownica gruczołowata, wrotycz pospolity,

*dotyczy chwastów w fazie siewki

 • dawka 2,25-4,5 l/ha-leśne szkółki oraz przygotowanie gleby pod szkółki i uprawy leśne: borówka czarna, dąb szypułkowy, grab pospolity, gwiazdnica pospolita, jeżyna fałdowana, konwalia majowa, konwalijka dwulistna, kosmatka owłosiona, malina właściwa, orlica pospolita, poziewnik szorstki, przetacznik leśny, siódmaczek leśny, starzec leśny, trzcinnik piaskowy;

Chwasty odporne: skrzyp polny. 

 

 

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed użyciem przeczytaj etykietę oraz opis działania produktu. Środki ochrony roślin do użytku profesjonalnego mogą być nabyte tylko i wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w ustawie o środkach ochrony roślin. Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulamniu sklepu.

 

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Roundup Flex 480 jest herbicydem dolistnym o działaniu systemicznym. Zielone części rośliny(liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę) pobierają go , a następnie przemieszcza się w całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju w ciągu 1 doby a następnie ich zamieranie. Po upływie siedmiu dni od zaniegu widoczne są pierwsze Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie). Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach.

Działanie środka przyśpieszane jest poprzez wysoką temperaturę  i wilgotność powietrza. 

Chwasty wrażliwe:  dawka 1,125-1,5 l/ha*: 

gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, rdest plamisty, tasznik pospolity, tobołki polne,

dawka 1,5-2,25 l/ha: 

tobołki polne, wilczomlecz obrotny, dawka 2,25-3,0 l/ha: 

maruna bezwonna, perz właściwy, przetacznik perski, przetacznik polny, przymiotno kanadyjskie, samosiewy jęczmienia, starzec zwyczajny, wiechlina roczna,  dawka 3,0-4,5 l/ha:  bodziszek drobny, fiołek polny, jasnota purpurowa, krwawnik pospolity, mniszek pospolity, ostrożeń polny, powój polny, przytulia właściwa, przytulia pospolita, rdest ptasi, wyczyniec łąkowy, wiechlina łąkowa, wierzbownica gruczołowata, wrotycz pospolity,

*dotyczy chwastów w fazie siewki

dawka 2,25-4,5 l/ha - leśne szkółki oraz przygotowanie gleby pod szkółki i uprawy leśne: borówka czarna, dąb szypułkowy, grab pospolity, gwiazdnica pospolita, jeżyna fałdowana, konwalia majowa, konwalijka dwulistna, kosmatka owłosiona, malina właściwa, orlica pospolita, poziewnik szorstki, przetacznik leśny, siódmaczek leśny, starzec leśny, trzcinnik piaskowy.

Chwasty odporne: skrzyp polny. 

 

 

STOSOWANIE ŚRODKA

A. WIOSNĄ PRZED SIEWEM LUB SADZENIEM ROŚLIN, W CELU ZWALCZANIA PERZU WŁAŚCIWEGO I INNYCH CHWASTÓW.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,25 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,25 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Termin stosowania: 

W momencie zabiegu perz powinien znajdować się w fazie intensywnego wzrostu, mieć  w pełni rozwinięte 3-4 liście i wysokość co najmniej 10 cm. Chwasty roczne powinny znajdować się w fazie intensywnego wzrostu. Chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić co najmniej dwa liście właściwe.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGA:

W celu uzyskania wysokiej skuteczności zwalczania perzu, wiosną nie wykonywać uprawy roli lub ograniczyć ją do włókowania.

 

B. WIOSNĄ PO SIEWIE A PRZED WSCHODAMI ROŚLINY UPRAWNEJ W CELU ZWALCZENIA WSCHODZĄCYCH CHWASTÓW

1. Kukurydza

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,25 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5-2,25 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Termin stosowania:

Opryskiwać po siewie kukurydzy na wschodzące chwasty, ale nie później niż 3 dni przed wschodami kukurydzy (BBCH 00).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwagi:

1.Nie stosować na glebach bardzo lekkich i piaszczystych.

2.Nasiona kukurydzy wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm.

3.Zalecana dawka odnosi się do zwalczania siewek wschodzących chwastów jednoliściennych i dwuliściennych.

 

2. Cebula (z siewu)

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,125-1,5 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Termin stosowania:

Opryskiwać po siewie cebuli na wschodzące chwasty ale nie później niż 2-3 dni przed wschodami rośliny uprawnej (BBCH 00).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwagi:

1.Nie stosować na glebach bardzo lekkich, piaszczystych.

2.Nasiona cebuli wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm.

 

C. PRZED ZBIOREM PSZENICY OZIMEJ I RZEPAKU OZIMEGO W CELU ZWALCZANIA CHWASTÓW 

Pszenica ozima

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1-3 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Rzepak ozimy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2-3 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Termin stosowania:

W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju.

W celu osiągnięcia właściwego efektu zwalczania chwastów zabieg w pszenicy ozimej  i rzepaku ozimym wykonać na 7 dni przed przewidywanym zbiorem. 

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwagi:

1.W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano lub późnym popołudniem.

2.Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza.

3.Słomy pszenicy ozimej nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można ją używać jako paszę lub podściółkę dla zwierząt.

4.Środka nie stosować:

w zbożach z wsiewkami roślin motylkowych,
w zbożach przeznaczonej na materiał siewny,         na plantacjach nasiennych rzepaku ozimego.

 

D. PRZED ZBIOREM PSZENICY OZIMEJ I RZEPAKU OZIMEGO W CELU PRZYSPIESZENIA ZBIORU (DESYKACJA)

Pszenica ozima

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1-3 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Rzepak ozimy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2-3 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Termin stosowania:

W celu przyspieszenia zbioru środek stosować w pszenicy ozimej w fazie dojrzałości woskowej, gdy wilgotność ziarna wynosi 20-30% (BBCH 83-89), a przypadku rzepaku ozimego gdy wilgotność nasion (mierzona wilgotnościomierzem) wynosi około 30%  (BBCH 80-89).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwagi:

W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano lub późnym popołudniem.
Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza.
Słomy pszenicy ozimej nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można ją używać jako paszę lub podściółkę dla zwierząt.
Środka nie stosować:

w zbożach z wsiewkami roślin motylkowych,
w zbożach przeznaczonej na materiał siewny,         na plantacjach nasiennych rzepaku ozimego.

 

E. ŚCIERNISKA - PO ZBIORZE PSZENICY OZIMEJ, JĘCZMIENIA OZIMEGO I RZEPAKU OZIMEGO, PRZED ROZPOCZĘCIEM UPRAW POŻNIWNYCH W CELU ZWALCZANIA PERZU WŁAŚCIWEGO I INNYCH CHWASTÓW 

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2-3 l/ha. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Termin stosowania:

Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone intensywnie rosnące chwasty. Po zbiorze rośliny uprawnej a przed zastosowaniem środka nie przeprowadzać żadnych zabiegów uprawowych. W momencie zabiegu perz powinien osiągnąć wysokość 10- 25 cm i wytworzyć co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości a chwasty dwuliścienne powinny  w pełni wykształcić dwa liście właściwe.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

F. ROŚLINY SADOWNICZE

Jabłoń

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,5 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,25-4,5 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Termin stosowania:

Środek można stosować od wiosny do jesieni, na intensywnie rosnące chwasty, w dawce zależnej od występujących gatunków.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwagi:

1.Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe.

2.Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami, tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i nie zdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.

3.Środek można stosować miejscowo używając opryskiwaczy plecakowych stosując ciecz użytkową o stężeniu 2-4% (200-400 ml środka w 10 litrach wody).

 

Czarna porzeczka

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,5 l/ha. Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 2,25-4,5 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Termin stosowania:

Środek można stosować od wiosny do jesieni, na intensywnie rosnące chwasty, w dawce zależnej od występujących gatunków.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwagi:

1.Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe.

2.Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami, tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.

3.Środek można stosować miejscowo używając opryskiwaczy plecakowych stosując ciecz użytkową o stężeniu 2-4% (200-400 ml środka w 10 litrach wody).

 

G. LIKWIDACJA UGORÓW I ODŁOGÓW.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,75 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,25-3,75 l/ha.

Dawkę środka dostosować do nasilenia i gatunków występujących chwastów.  

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Termin stosowania: wiosną - w okresie intensywnego wzrostu roślin do fazy kwitnienia lub jesienią - w przypadku konieczności przeprowadzenia jesiennych prac uprawowych i siewów, na intensywnie rosnące chwasty poza okresem ich kwitnienia.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

H.UŻYTKI ZIELONE – ŁĄKI (rekultywacja).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,5 l/ha

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 2,25- 4,5 l/ha

Dawkę środka dostosować do nasilenia i gatunków występujących chwastów  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Termin stosowania:

Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu chwastów przez cały okres wegetacji.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. 

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

I.PRZYGOTOWANIE GLEBY POD SZKÓŁKI I UPRAWY LEŚNE.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,5 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0-4,5 l/ha.

Dawka preparatu zależna od uciążliwości występowania chwastów.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Termin stosowania:

Zabieg wykonać w czerwcu lub lipcu. 

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

J.SZKÓŁKI LEŚNE – 2-letnia uprawa sosny

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,75 l/ha. Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 2,25-3,75 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Termin stosowania:

Środek stosować w okresie sierpnia –września. 

Zabieg wykonać stosując całkowitą osłonę sadzonek. Zabieg bez osłon można wykonać  w sadzonkach o zdrewniałej korze do wysokości 50 cm, tak aby środek nie osiadał na zielonych częściach uprawianych roślin. Zabieg wykonywać podczas bezdeszczowej, najlepiej słonecznej pogody, gdy temperatura powietrza wynosi powyżej 10°C.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Na polu gdzie stosowano herbicyd Roundup Flex 480 można uprawiać wszystkie rośliny.

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ.

Środka nie stosować:

przed wschodami chwastów, 
na liście, pędy oraz nie zdrewniałą korę drzew i krzewów ze względu na możliwość uszkodzenia roślin,   na rośliny mokre, 
przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 1 godziny po opryskiwaniu może obniżyć skuteczność zabiegu), 
podczas wiatru stwarzającego możliwość zwiewania cieczy użytkowej.

 

JABŁOŃ

 • Chwastobójczy

CEBULA

 • Chwastobójczy

BROKUŁ

 • Chwastobójczy

KUKURYDZA

 • Chwastobójczy

FASOLA

 • Chwastobójczy

 

Koszty dostawy:

 Przesyłki powyżej 60 kg ->Sprawdź koszt

 

Metody płatności:

Monitorowanie przesyłki: 

 

 


Zobacz także


Podobne