ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 7 LIPCA 2022 r. NAWOZY I INNE ŚRODKI PRODUKCJI ROLNICZEJ OBJĘTE SĄ STAWKĄ VAT 0% DO KOŃCA 2022 ROKU!

HALVETIC 180 SL 20L

BORYNA KRZYSZTOF BORZĘCKI Opinie z ekomi-pl.com
Cena: 756,50zł
Pojemność

HALVETIC 180 SL 20L

HERBICYD Z GLIFOSATEM ZWALCZAJĄCY SZEROKIE SPEKTRUM CHWASTÓW W UPRAWIE KUKURYDZY, W SADACH JABŁONIOWYCH I GRUSZOWYCH ORAZ NA ŚCIERNISKACH

 

Nieselektywny środek chwastobójczy o działaniu układowym do stosowania nalistnego. Ma formę koncentratu do sporządzania roztworu wodnego (SL). Przeznaczony do zwalczania bardzo szerokiego spektrum jednoliściennych i dwuliściennych chwastów jednorocznych i wieloletnich.

Produkt oparty na działaniu glifosatu, który hamuje syntezę białek niezbędnych do wzrostu chwastów. Skutecznie walczy z wieloma chwastami, może być stosowany po zbiorach po różnych uprawach i na ścierniskach, do przedwschodowego zwalczania chwastów w kukurydzy, w sadach oraz na terenach nieużytkowanych rolniczo.

Glifosat jest pobierany przez części zielone roślin. Rozchodzi się po całej roślinie, docierając do jej korzeni i rozłogów, powodując ich obumieranie. Warunki, które normalnie przyspieszają wzrost roślin nasilają działanie środka

 

Substancja czynna

 • Glifosat w formie soli izopropyloaminowej - 180 g/l

Dawkowanie - jak stosować Halvetic?

 • kukurydza: 1,5 – 3,0 l/ha
 • sady jabłoniowe i gruszowe: 4,0 – 6,0 l/ha
 • ścierniska: 2,5 – 4,0 l/ha
 • tereny nieużytkowe rolniczo: 4,0 – 6,0 l/ha

Halvetic stosowany jest w ochronie

 • sadów jabłoniowych i gruszowych, 
 • kukurydzy,
 • ściernisk,
 • terenów nieużytkowanych rolniczo (m.in. torowisk, chodników, poboczy, placów magazynowych i innych).

Okres karencji Halvetic 180 SL

 • Sady jabłoniowe i gruszowe – 7 dni
 • Pozostałe zastosowania - nie wymagany

Halvetic zwalcza m.in.:

chabra bławatka, fiołka polnego, samosiewy zbóż, pokrzywę zwyczajną, babkę lancetowatą, bylicę pospolitą, chwastnicę jednostronną, gwiazdnicę pospolitą. wiechlinę roczną, komosę białą, tobołki polne, marunę bezwonną, perz właściwy i wiele innych (sprawdź etykietę).

Technologia BGT „Better Glyphosate Technology"

Jest to przełomowa, opatentowana technologia glifosatu. 

Halvetic 180SL jest to nowy preparat oparty na glifosacie zawierający połowę dawki substancji czynnej (180 SL vs 360 SL), o takiej samej skuteczności polowej produktu i przy takiej samej dawce na ha jak produkt standardowy.

Korzyści stosowania preparatu:

 • opatentowana technologia zawierająca unikatowe adiuwanty i surfakanty oraz system antypienny,
 • najbardziej stabilna technologia gwarantująca stabilność cieczy,
 • efektywność​ i skuteczność przy połowie dawki substancji aktywnej​roboczej​,
 • łatwość​ w stosowaniu dzięki wbudowaniu potrzebnych ulepszaczy​.

 

 

Pełne stosowanie znajdziesz w etykiecie środka ochrony roślin Halvetic 180 SL poniżej. 

Etykieta Halvetic 180 SL 

 

 

 

UWAGA!

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed użyciem przeczytaj etykietę oraz opis działania produktu. Środki ochrony roślin do użytku profesjonalnego mogą być nabyte tylko i wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w ustawie o środkach ochrony roślin. Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.

BORYNA KRZYSZTOF BORZĘCKI Opinie z ekomi-pl.com

Dawkowanie HALVETIC 180 SL:

 

KUKURYDZA

Zalecana dawka: 1,5 l – 3,0 h

Termin stosowania: środek stosować po siewie ale przed wschodami kukurydzy (BBCH 00-09)

Liczba zabiegów: 1

 

ŚCIERNISKA - PO ZBIORZE ROŚLIN UPRAWNYCH

Zalecana dawka: 2,5 l – 4,0 h

Termin stosowania: 1

Liczna zabiegów: stosować po zbiorze rośliny uprawnej do późnej jesieni, na zielone, intensywnie rosnące chwasty

 

SADY JABŁONIOWE I GRUSZOWE

Zalecana dawka: 2,5 l – 4,0 h

Termin stosowania: 1

Liczna zabiegów: stosować po zbiorze rośliny uprawnej do późnej jesieni, na zielone, intensywnie rosnące chwasty

 

TERENY NIEUŻYTKOWANE ROLNICZO

Zalecana dawka: 4,0 l – 6,0 h

Termin stosowania: 1

Liczna zabiegów: stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielonych przez cały okres wegetacji

 

Skuteczność chwastobójcza:

 

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, fiołek polny, komosa biała, maruna bezwonna, rdest ptasi

Chwasty średniowrażliwe: chaber bławatek, tasznik pospolity, tobołki polne, wyczyniec polny

Dawka: 1,5 l/ha

 

Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, psianka czarna, rdest ptasi, samosiewy zbóż, tasznik pospolity, żółtlica drobnokwiatowa

Chwasty średniowrażliwe: tobołki polne, wyczyniec polny

Dawka: 2,5 l/ha

 

Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, perz właściwy, psianka czarna, rdest ptasi, samosiewy zbóż, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa

Chwasty średniowrażliwe: wyczyniec polny

Dawka: 3,0 l/ha

 

Chwasty wrażliwe: bylica pospolita, chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, kostrzewa czerwona, krwawnik pospolity, maruna bezwonna, miotła zbożowa, mniszek pospolity, perz właściwy, pokrzywa zwyczajna, psianka czarna, samosiewy zbóż, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, trzcinnik piaskowy, wiechlina roczna, żółtlica drobnokwiatowa

Chwasty średniowrażliwe: babka lancetowata, życica trwała

Dawka: 4,0 l/ha

 

Chwasty wrażliwe: babka lancetowa, bylica pospolita, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, kostrzewa czerwona, krwawnik pospolity, miotła zbożowa, mniszek pospolity, perz właściwy, pokrzywa zwyczajna, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, trzcinnik piaskowy, wiechlina roczna

Chwasty średniowrażliwe: życica trwała

Dawka: 5,0 l/ha

 

Chwasty wrażliwe: babka lancetowata, bylica pospolita, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, kostrzewa czerwona, krwawnik pospolity, miotła zbożowa, mniszek pospolity, perz właściwy, pokrzywa zwyczajna, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, trzcinnik piaskowy, wiechlina roczna

Chwasty średniowrażliwe: życica trwała

Dawka: 6,0 l/ha

 


Zobacz także