MIKROCHELAT CU 15 1KG (Cert. Eko NE/319/2016)

  • Waga: 1.00 KG
  • Dostępność: Wysyłka w 24h
  • Producent: INTERMAG
Cena: 36,50zł

 

Mikrochelat Cu 15 1kg.

 

MIKROCHELAT Cu-15 zawiera 150 g Cu/kg (15%). Miedź jest w pełni schelatowana przez EDTA. 
Miedź (Cu) w formie chelatu jest szybciej wchłaniana, przemieszczana i przyswajana przez rośliny niż miedź dostarczana roślinom w innych formach.

MIKROCHELAT Cu-15 przeznaczony jest do stosowania w różnych technikach nawożenia:

- DOKARMIANIE DOLISTNE,
- FERTYGACJA (w podłożach inertnych, organicznych oraz w gruncie),
- NAWOŻENIE DOGLEBOWE (posypowo, oprysk gleby).

Miedź (Cu) dostarczana roślinom w nawozie MIKROCHELAT Cu-15 jest:

- efektywnie i szybko pobierana przez rośliny z roztworów w dokarmianiu dolistnym, w zabiegach nawożenia wraz z nawadnianiem (fertygacja) oraz z gleby po nawożeniu doglebowym,
- bezpieczna dla roślin we wszystkich technikach stosowania (zgodnie z zalecanymi dawkami) ,
- stabilna w roztworach wieloskładnikowych stosowanych w zabiegach dolistnych, fertygacji i opryskach gleby,
- stabilna w szerokim zakresie pH roztworów/pożywek,
- stabilna w glebach w szerokim zakresie pH. 

MIKROCHELAT Cu-15 może być także stosowany jako:

- komponent mieszanek nawozowych sypkich i płynnych,
- źródło miedzi dla innych chemikaliów. 

MIKROCHELAT Cu-15 stosowany profilaktycznie w uprawach roślin o wysokich wymaganiach w stosunku do miedzi (np. zboża, cebula, marchew, burak ćwikłowy, sałata, szpinak) – jest najefektywniejszym źródłem miedzi. Jest też niezbędny w przypadku występowania warunków glebowych ograniczających dostępność miedzi dla roślin (wysokie pH, wysoka zawartość substancji organicznej, wysoki współczynnik przepuszczalności, a szczególnie w uprawach na glebach użytkowanych rolniczo od niedawna i zasobnych w próchnicę – tzw. „choroba nowin”). MIKROCHELAT Cu-15 stosowany w terminach i dawkach zalecanych w programach nawożenia poszczególnych gatunków, skutecznie zapobiega powstawaniu niedoboru miedzi w roślinach. 

MIKROCHELAT Cu-15 stosowany interwencyjnie skutecznie likwiduje niedobór miedzi oraz ogranicza negatywne skutki wystąpienia takiego okresowego niedoboru. Dokarmianie interwencyjne jest konieczne w przypadku wystąpienia wizualnych objawów niedoboru miedzi na roślinach lub gdy wyniki analizy materiału roślinnego wskazują na zbyt niską zawartość miedzi (ukryte niedobory).

Miedź (Cu) dostarczana w nawozie MIKROCHELAT Cu-15 korzystnie wpływa na wielkość i jakość plonu, m.in. na: 

- prawidłowy rozwój młodych części roślin, ich późniejszy wzrost oraz dojrzewanie owoców,
- prawidłowy rozwój tkanki przewodzącej – efektywny transport składników pokarmowych i wody w roślinach,
- zwiększenie mechanicznej wytrzymałości roślin (np. większa odporność zbóż na wyleganie),
- efektywne wykorzystanie azotu,
- intensywny przyrost biomasy oraz lepsze parametry jakościowe plonu,
- poprawę zdrowotności roślin w okresie uprawy i w czasie przechowywania.

MIKROCHELAT Cu-15 wyróżniają bardzo dobre właściwości użytkowe, takie jak: 

- szybka rozpuszczalność dzięki unikalnej strukturze ultragranul,
- całkowita rozpuszczalność – roztwór powstały po rozpuszczeniu ultragranul jest pozbawiony osadu,
- bardzo dobra rozpuszczalność także w zimnej i twardej wodzie,
- brak pylenia podczas wsypywania do zbiornika z wodą,
- wysoka odporność na czynniki zewnętrzne podczas magazynowania (brak zbrylania).

Właściwości fizykochemiczne roztworów chelatu MIKROCHELAT Cu-15:

- produkt stabilny w zakresie pH 2–10,
- rozpuszczalność w wodzie demineralizowanej – 1000 g/l,
- EC w wodzie demineralizowanej: roztwór 0,1% – 0,39 mS/cm;
                                                roztwór 1,0% – 3,24 mS/cm,
- pH w wodzie demineralizowanej: roztwór 0,1% – 5,6;
                                                roztwór 1,0% – 5,3.

 

Skład produktu:

- Miedź (Cu) schelatowana przez EDTA 150g/kg, 15,0 %(m/m).

 

 

 

Zwalcza m.in. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed użyciem przeczytaj etykietę oraz opis działania produktu. Środki ochrony roślin do użytku profesjonalnego mogą być nabyte tylko i wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w ustawie o środkach ochrony roślin. Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.


Podobne