MIKROKOMPLEX 5kg

 • Waga: 5.00 KG
 • Dostępność: Wysyłka w 24h
 • Producent: INTERMAG
Cena: 26,60zł

 

MIKROKOMPLEX  5kg  

krystaliczny nawóz łatwo rozpuszczalny w wodzie przeznaczony do pozakorzeniowego dokarmiania roślin, a także do stosowania doglebowego w trakcie nawadniania.

 

Składniki Zawartość [g/kg] Zawartość w % masowych
Tlenek magnezu (MgO) 160 16,0
Trójtlenek siarki (SO3) 320 32,0
Bor (B) 0,5 0,05
Miedź (Cu) 3,0 0,3
Mangan (Mn) 3,5 0,35
Molibden (Mo) 0,1 0,01
Cynk (Zn) 2,0 0,2

 

Zapobiega powstawaniu niedoborów magnezu i siarki oraz mikroelementów, a w sytuacji gdy takie wystąpiły – skutecznie likwiduje objawy niedoborów i ogranicza straty spowodowane niedostatecznym zaopatrzeniem roślin w magnez, siarkę i mikroelementy.
Wszystkie składniki zawarte w nawozie są niezbędne dla uzyskania wysokich plonów o dobrej jakości:
magnez – podstawowy składnik mineralny chlorofilu, decyduje o jego zawartości w liściach, a tym samym o dobrej kondycji roślin;
siarka – umożliwia lepsze wykorzystanie azotu z gleby, poprawia zdrowotność roślin;
mikroelementy – oddziałują na przebieg procesów biochemicznych w roślinie i intensyfikują wykorzystanie podstawowych składników pokarmowych z nawozów doglebowych

 

 

STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE W UZASADNIONEJ POTRZEBIE. NIE PRZEKRACZAĆ ZALECANYCH DAWEK. Przed użyciem przeczytać etykietę. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Informacje o produktach aktualizowane są raz w roku. 

 1. ZABIEGI DOLISTNE
  W zabiegach dokarmiania dolistnego stosować  MIKROKOMPLEX w formie roztworu wodnego. Może być stosowany łącznie z innymi preparatami, po przeprowadzeniu testu potwierdzającego możliwość mieszania. Wyniki testów znajdują się w zakładce Tabela mieszania agrochemikaliów INTERMAG.

  Interwencyjnie – stosować MIKROKOMPLEX w przypadku gdy wystąpią wizualne objawy niedoboru magnezu i/lub siarki na roślinach lub po zdiagnozowaniu zbyt niskiej zawartości tych składników w roślinach.
  Zabiegi wykonywać co 3–5 dni do ustąpienia niedoborów. Stosować MIKROKOMPLEX w dawce:
  - uprawy rolnicze, truskawka, warzywa: 3–5 kg/ha
  - drzewa i krzewy owocowe, winorośl: 3–7 kg/ha.  


  Profilaktycznie – stosować MIKROKOMPLEX w terminach i dawkach przedstawionych poniżej.


   
 2. FERTYGACJA (nawożenie z nawadnianiem)
  Fertygacja upraw w gruncie, w podłożach torfowych i ziemiach ogrodniczych (pożywka podawana okresowo – wielokrotnie w okresie wegetacji roślin).
  Zalecenia szczegółowe (skład pożywki oraz częstotliwość aplikacji) powinny uwzględniać wymagania pokarmowe roślin, wyniki analiz chemicznych wody stosowanej do fertygacji i gleby (podłoża), a także warunki pogodowe.
  MIKROKOMPLEX stosować w postaci roztworu wodnego o stężeniu 0,01–0,1% (0,1–1 kg nawozu w 1000 litrach roztworu).
  Stosując MIKROKOMPLEX  w pożywce wraz z innymi nawozami nie przekraczać łącznego stężenia 0,2% wszystkich składników w dawkowanej pożywce. Przygotowując roztwory stężone, dawkę nawozu należy proporcjonalnie zwiększyć.Roztwory stężone nawozu MIKROKOMPLEX sporządzać w innym zbiorniku niż roztwór stężony nawozu wapniowego.

 

Ad.1. Zabiegi dolistne – Proponowane zalecenia dla wybranych upraw.
Można je modyfikować uwzględniając indywidualne potrzeby roślin oraz warunki uprawowe.

PSZENICA OZIMA
Liczba zabiegów: 3–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ Jesień: faza 3.–6. liścia 

3–5 kg/ha

◆ Wiosna: krzewienie 

3–5 kg/ha

◆ wzrost źdźbła

3–5 kg/ha
◇ kłoszenie – do początku dojrzałości mlecznej  z wyłączeniem okresu kwitnienia, w trakcie którego zabiegi dolistne nie są zalecane 3–5 kg/ha

PSZENICA JARA
Liczba zabiegów: 2–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój liści – krzewienie 

3–5 kg/ha

◆ wzrost źdźbła 

3–5 kg/ha

◇ kłoszenie – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków z wyłączeniem okresu kwitnienia, w trakcie którego zabiegi dolistne nie są zalecane

3–5 kg/ha

PSZENŻYTO OZIME
Liczba zabiegów: 3–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
Jesień
◆ faza 3.–6. liścia (BBCH 13–16)
3–5 kg/ha
Wiosna
◆ krzewienie (BBCH 22–29)
3–5 kg/ha
◆ wzrost źdźbła (BBCH 30–39) 3–5 kg/ha
◇ kłoszenie – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 51–73) z wyłączeniem okresu kwitnienia, w trakcie którego zabiegi dolistne nie są zalecane 3–5 kg/ha
PSZENŻYTO JARE
Liczba zabiegów: 2–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój liści – krzewienie (BBCH 13–29)

3–5 kg/ha

◆ wzrost źdźbła (BBCH 30–39)

3–5 kg/ha
◇ kłoszenie – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 51–73) z wyłączeniem okresu kwitnienia, w trakcie którego zabiegi dolistne nie są zalecane 3–5 kg/ha

JĘCZMIEŃ (PASZOWY i BROWARNY) ozimy
Liczba zabiegów: 3–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

Jesień
◆ rozwój liści – do początku krzewienia (BBCH 13–22)

3–5 kg/ha
Wiosna
◆ początek wzrostu źdźbła (BBCH 30–32)
3–5 kg/ha
◆ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa (BBCH 39–49) 3–5 kg/ha
◇ koniec kwitnienia – do dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 69–75) 3–5 kg/ha

JĘCZMIEŃ (PASZOWY i BROWARNY) jary
Liczba zabiegów: 2–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój liści – do początku wzrostu źdźbła (BBCH 13–32)

3–5 kg/ha
◆ faza liścia flagowego – do początku ukazywania się ości kłosa (BBCH 39–49) 3–5 kg/ha
◇ koniec kwitnienia – do dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 69–75) 3–5 kg/ha

ŻYTO OZIME
Liczba zabiegów: 3–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

Jesień
◆ rozwój liści – do początku krzewienia (BBCH 13–22)

3–5 kg/ha
Wiosna
◆ początek wzrostu źdźbła (BBCH 30–32)
3–5 kg/ha
◆ faza liścia flagowego – do początku kłoszenia (BBCH 39–51) 3–5 kg/ha
◇ koniec kwitnienia – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 69–73) 3–5 kg/ha
ŻYTO JARE
Liczba zabiegów: 2–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój liści – do początku wzrostu źdźbła (BBCH 13–32)

3–5 kg/ha

◆ faza liścia flagowego – do początku kłoszenia (BBCH 39–51)

3–5 kg/ha
◇ koniec kwitnienia – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 69–73) 3–5 kg/ha

OWIES
Liczba zabiegów: 2–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój liści – do początku krzewienia (BBCH 13–22)

3–5 kg/ha
◆ wzrost źdźbła – do fazy liścia flagowego (BBCH 30–39) 3–5 kg/ha
◇ koniec kwitnienia – do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 69–73) 3–5 kg/ha

RZEPAK OZIMY
Liczba zabiegów: 3–4.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

Jesień:
◆ faza 4.–8. liścia 

3–5 kg/ha
Wiosna:
◆ początek wzrostu pędu głównego
3–5 kg/ha
◆ rozwój pąków kwiatowych – do początku kwitnienia 3–5 kg/ha
◇/◆ od początku opadania płatków kwiatowych – do początku rozwoju łuszczyn
Zabieg traktować jako optymalny w przypadku słabej kondycji roślin lub w przypadku wystąpienia objawów niedoboru magnezu.
3–5 kg/ha

RZEPAK JARY
Liczba zabiegów: 2–3.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne):

◆ rozwój liści – do początku wzrostu pędu głównego 

3–5 kg/ha

◆ rozwój pąków kwiatowych – do początku kwitnienia

3–5 kg/ha
◇/◆ od początku opadania płatków kwiatowych – do początku rozwoju łuszczyn
Zabieg traktować jako optymalny w przypadku słabej kondycji roślin lub w przypadku wystąpienia objawów niedoboru magnezu.
3–5 kg/ha

SŁONECZNIK
Liczba zabiegów: 2–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 4.–6. liścia (BBCH 14–16)

2–5 kg/ha

◆ początek wzrostu pędu (BBCH 30–33)

2–5 kg/ha

◇ początek rozwoju pąków (BBCH 51–53)

2–5 kg/ha

LEN
Liczba zabiegów: 2–3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 2.–4. liścia (BBCH 12–14)

2–5 kg/ha
◆ wzrost pędu głównego – pęd osiągnął 50% długości typowej dla odmiany (BBCH 30–35) 2–5 kg/ha
◇ widoczne pierwsze pąki kwiatowe (BBCH 51–53) 2–5 kg/ha

KUKURYDZA
Liczba zabiegów: 3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 2.–6. liścia (BBCH 12–16) optymalny termin zabiegu to 4 liście

3–5 kg/ha
◆ faza 7.–8. liścia (BBCH 17–18) 3–5 kg/ha
◆ rozwój źdźbła – do początku rozwoju wiechy (BBCH 31–51) dopóki wysokość roślin pozwala na zabieg opryskiwaczem 3–5 kg/ha

BURAK CUKROWY
Liczba zabiegów: 3. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ faza 4–6 liści (BBCH 14–16)

3–5 kg/ha
◆ faza 8 liści – do początku zakrywania międzyrzędzi (BBCH 18–31) 3–5 kg/ha
◆ liście zakrywają 20–50% powierzchni gleby (BBCH 32–35) 3–5 kg/ha

ZIEMNIAK
Liczba zabiegów: 4–5. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwinięty 3.–6. liść na pędzie głównym (BBCH 13–16)

3–5 kg/ha
◆ rozwój pędów bocznych – zakrycie międzyrzędzi (BBCH 21–39) 3–5 kg/ha
◆ początek zawiązywania bulw (tuberyzacja, haczykowanie) – bulwy osiągają 10% typowej masy (BBCH 40–41) 3–5 kg/ha
◆ bulwy osiągają 20- 50% typowej masy (BBCH 42–45) 3–5 kg/ha
◇ bulwy osiągają 60% typowej masy – bulwy całkowicie pokryte skórką (BBCH 46–49) 3–5 kg/ha

SOJA
Liczba zabiegów: 3–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ rozwój pierwszych liści trójlistkowych

3–5 kg/ha
◆ początek rozwoju pędów bocznych 3–5 kg/ha
◆ rozwój pąków (pąkowanie) 3–5 kg/ha

◆ początek rozwoju strąków i nasion

3–5 kg/ha

MAK
Liczba zabiegów: 1–2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój liści  (3. liść rozwinięty) – początek wzrostu pędu (BBCH 13–33) 3–5 kg/ha
◇ początek kształtowania makówek (BBCH 71–73) 3–5 kg/ha

JABŁOŃ
Liczba zabiegów: 3–8. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ zielony pąk (BBCH 55–56)

3–7 kg/ha

◇ różowy pąk – początek kwitnienia (BBCH 57–63)

3–7 kg/ha

◆ zasychanie kwiatów, większość płatków opada (BBCH 67)

3–7 kg/ha

◆ powstały po przekwitnięciu owoc osiąga wielkość do 10 mm (BBCH 71)

3–7 kg/ha

◇ rozwój owoców (BBCH 73–79), 1–2 zabiegi co 14–28 dni

3–7 kg/ha

◇ bezpośrednio po zbiorach owoców 1–2 zabiegi co 10–14 dni

3–7 kg/ha

GRUSZA
Liczba zabiegów: 3–8. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ zielony pąk (BBCH 55–56)

3–7 kg/ha
◇ biały pąk – początek kwitnienia (BBCH 57–63) 3–7 kg/ha
◆ zasychanie kwiatów, większość płatków opada (BBCH 67) 3–7 kg/ha
◆ powstały po przekwitnięciu owoc osiąga wielkość do 10 mm (BBCH 71) 3–7 kg/ha
◇ rozwój owoców (BBCH 73–79), 1–2 zabiegi co 14–28 dni 3–7 kg/ha
◇ bezpośrednio po zbiorach owoców 1–2 zabiegi co 10–14 dni 3–7 kg/ha

CZEREŚNIA
Liczba zabiegów: 4–7.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ biały pąk (BBCH 57–59)

3–7 kg/ha
◆ zasychanie kwiatów, większość płatków opada – koniec kwitnienia (BBCH 67–69) 3–7 kg/ha
◆ rozrastanie zalążni (BBCH 72) 3–7 kg/ha
◇ owoc osiąga 50–90% typowej wielkości (BBCH 75–79), 1–2 zabiegi co 10–14 dni 3–7 kg/ha
◆ bezpośrednio po zbiorach owoców 1–2 zabiegi co 10–14 dni 3–7 kg/ha
WIŚNIA
Liczba zabiegów: 4–7. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ biały pąk (BBCH 57–59) 3–7 kg/ha
◆ zasychanie kwiatów, większość płatków opada – koniec kwitnienia (BBCH 67–69) 3–7 kg/ha
◆ rozrastanie zalążni (BBCH 72) 3–7 kg/ha
◇ owoc osiąga 50–90% typowej wielkości (BBCH 75–79), 1–2 zabiegi co 10–14 dni 3–7 kg/ha
◆ bezpośrednio po zbiorach owoców 1–2 zabiegi co 10–14 dni 3–7 kg/ha

BRZOSKWINIA
Liczba zabiegów: 4–7. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ biały/różowy pąk (BBCH 57–59)

3–7 kg/ha
◇ zasychanie kwiatów, większość płatków opada – koniec kwitnienia (BBCH 67–69) 3–7 kg/ha
◆ rozrastanie zalążni, po przekwitnięciu powstaje owoc (BBCH 71) 3–7 kg/ha
◆ opadanie zawiązków niezapylonych – owoc osiąga ok. 50% typowej wielkości (BBCH 73–75) 3–7 kg/ha
◇ owoc osiąga 60–90% typowej wielkości (BBCH 76–79), 1–2 zabiegi co 10–14 dni  3–7 kg/ha
◆ bezpośrednio po zbiorach owoców 3–7 kg/ha
MORELA
Liczba zabiegów: 4–7. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ biały/różowy pąk (BBCH 57–59) 3–7 kg/ha
◇ zasychanie kwiatów, większość płatków opada – koniec kwitnienia (BBCH 67–69) 3–7 kg/ha
◆ rozrastanie zalążni, po przekwitnięciu powstaje owoc (BBCH 71) 3–7 kg/ha
◆ opadanie zawiązków niezapylonych – owoc osiąga ok. 50% typowej wielkości (BBCH 73–75) 3–7 kg/ha
◇ owoc osiąga 60–90% typowej wielkości (BBCH 76–79), 1–2 zabiegi co 10–14 dni  3–7 kg/ha
◆ bezpośrednio po zbiorach owoców 3–7 kg/ha
ŚLIWA
Liczba zabiegów: 4–7. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ biały/różowy pąk (BBCH 57–59) 3–7 kg/ha
◇ zasychanie kwiatów, większość płatków opada – koniec kwitnienia (BBCH 67–69) 3–7 kg/ha
◆ rozrastanie zalążni, po przekwitnięciu powstaje owoc (BBCH 71) 3–7 kg/ha
◆ opadanie zawiązków niezapylonych – owoc osiąga ok. 50% typowej wielkości (BBCH 73–75) 3–7 kg/ha
◇ owoc osiąga 60–90% typowej wielkości (BBCH 76–79), 1–2 zabiegi co 10–14 dni  3–7 kg/ha
◆ bezpośrednio po zbiorach owoców 3–7 kg/ha

AGREST
Liczba zabiegów: 3–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ po ruszeniu wegetacji, w okresie rozwoju liści i owoców, 2–3 zabiegi co 7–14 dni

3–7 kg/ha
◆ po zbiorze owoców 3–7 kg/ha

MALINA – plantacje bez fertygacji – malina jesienna – odmiany owocujące na pędach jednorocznych
Liczba zabiegów: 4–8. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ Wiosna: wznowienie wegetacji – rozwój liści

3–7 kg/ha
◇ pędy osiągają ok. 1/3 docelowej długości 3–7 kg/ha
◆ pędy osiągają ok. 1/2 docelowej długości 3–7 kg/ha
◆ pierwsze pędy osiągają docelową długość 3–7 kg/ha
◆ początek kwitnienia 3–7 kg/ha
◇ początek rozwoju pierwszych owoców 3–7 kg/ha
◇ wzrost i dojrzewanie owoców – do pierwszego zbioru 3–7 kg/ha

◇ Jesień: przed przebarwieniem się liści

3–7 kg/ha

MALINA – plantacje bez fertygacji – malina letnia   odmiany owocujące na pędach dwuletnich
Liczba zabiegów: 4–6. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój liści i pędów, 2 zabiegi co 10–14 dni

3–7 kg/ha
◆ początek kwitnienia  3–7 kg/ha
◇ początek rozwoju owoców 3–7 kg/ha
◇ wzrost i dojrzewanie owoców – do pierwszego zbioru 3–7 kg/ha
◆ bezpośrednio po zbiorach 3–7 kg/ha

PORZECZKA
Liczba zabiegów: 4–7. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwój liści i pędów (BBCH 15–35) 2 zabiegi co 14–21 dni

3–7 kg/ha
◆ początek kwitnienia (BBCH 60–61) 3–7 kg/ha
◇ rozwój owoców – dojrzewanie (BBCH 71–89), 1–2 zabiegi co 5–14 dni 3–7 kg/ha
◆ po zbiorach owoców 1–2 zabiegi co 10–21 dni 3–7 kg/ha

BORÓWKA AMERYKAŃSKA  plantacje bez fertygacji  plantacje owocujące  
Liczba zabiegów: 3–6.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ początkowy rozwój liści i kwiatostanów

3–7 kg/ha
◆ rozwój kwiatostanów do początku kwitnienia 3–7 kg/ha
◇ rozwój i dojrzewanie owoców, 1–2 zabiegi co 10–14 dni  3–7 kg/ha
◆ po zbiorach  3–7 kg/ha
◇ początek przebarwiania się liści  3–7 kg/ha

WINOROŚL
Liczba zabiegów: 2–4. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwinięty 6.–8. liść (BBCH 16–18)

5–7 kg/ha

◆ początek rozwoju kwiatostanów - do fazy pogrubiania się kwiatostanów (BBCH 53–55)

5–7 kg/ha

◇ rozwój owoców - do fazy jagód wielkości grochu (BBCH 71–75) 2 zabiegi co 10–14 dni

5–7 kg/ha

TRUSKAWKA  plantacje bez fertygacji – Odmiany owocujące latem, plantacje jeszcze nieowocujące – założone jesienią.
Liczba zabiegów: 2.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ Wiosna – rozwój liści i koron 5–7 kg/ha
◆ Lato – dalszy rozwój wegetatywny i zawiązywanie pąków na przyszły sezon 5–7 kg/ha

TRUSKAWKA – plantacje bez fertygacji – Odmiany owocujące latem, plantacje w pełni owocujące.  
Liczba zabiegów: 4–7. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ Wiosna: po wznowieniu wegetacji – rozwój liści

3–5 kg/ha

◆ początek rozwoju kwiatostanów

3–5 kg/ha

◆ początek kwitnienia 

3–5 kg/ha

◇ początek rozwoju pierwszych owoców

3–5 kg/ha

◇ początek dojrzewania pierwszych owoców 

3–5 kg/ha

◆ po zbiorach owoców, 1–2 zabiegi co 10–21 dni

3–5 kg/ha

TRUSKAWKA – plantacje fertygowane – Odmiany owocujące latem, plantacje założone latem z sadzonek zielonych doniczkowanych – Uprawa w gruncie.
Liczba zabiegów: do 2.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◇ początek rozwoju kwiatostanów

3–5 kg/ha

◇ początek kwitnienia

3–5 kg/ha

TRUSKAWKA – plantacje fertygowane– Odmiany owocujące latem, plantacje założone wiosną z sadzonek frigo – Uprawa w gruncie.
Liczba zabiegów: do 2. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

 
◇ rozwój liści i kwiatostanów 3–5 kg/ha
◇ początek kwitnienia 3–5 kg/ha

TRUSKAWKA – plantacje fertygowane – Odmiany powtarzające, plantacje założone wiosną z sadzonek frigo. Uprawy w gruncie lub podłożach.
Liczba zabiegów: do 7.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające)

◇ rozwój liści 3–5 kg/ha
◇ dalszy rozwój liści i początek rozwoju pierwszych kwiatostanów 3–5 kg/ha
◇ początek kwitnienia 3–5 kg/ha
◇ okres owocowania: 2–4 zabiegi co 14–21 dni 3–5 kg/ha
TRUSKAWKA – produkcja sadzonek – produkcja sadzonek zielonych świeżokopanych
Liczba zabiegów: 3.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ Wiosna: rozwój liści 3–5 kg/ha
◆ Wiosna: początek wzrostu rozłogów 3–5 kg/ha
◆ Początek lata: wzrost wydłużeniowy rozłogów i tworzenie rozetek liściowych na rozłogach 3–5 kg/ha
TRUSKAWKA – produkcja sadzonek – produkcja sadzonek doniczkowanych
Liczba zabiegów: 3–5.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):
◆ POLOWE PLANTACJE MATECZNE – wiosna: rozwój liści 3–5 kg/ha
◆ POLOWE PLANTACJE MATECZNE – wiosna: początek wzrostu rozłogów 3–5 kg/ha
◆ POLOWE PLANTACJE MATECZNE – początek lata: wzrost wydłużeniowy rozłogów i tworzenie rozetek liściowych na rozłogach 3–5 kg/ha
◇ SADZONKI DONICZKOWANE: 5.–7. dzień po sadzonkowaniu

podlewanie: roztwór 0,05–0,1% lub opryskiwanie:

roztwór 0,25–0,3%

◇ SADZONKI DONICZKOWANE: 14.–21. dzień po sadzonkowaniu

TRUSKAWKA – produkcja sadzonek – produkcja sadzonek frigo
Liczba zabiegów: 4.
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ Wiosna: rozwój liści 3–5 kg/ha
◆ Wiosna: początek wzrostu rozłogów 3–5 kg/ha
◆ Początek lata: wzrost wydłużeniowy rozłogów i tworzenie rozetek liściowych na rozłogach 3–5 kg/ha
◆ Początek jesieni: rozłogi z ukorzenionymi sadzonkami zakrywają międzyrzędzia (jeżeli jest techniczna możliwość wykonania zabiegu) 3–5 kg/ha

POMIDOR
Liczba zabiegów: 3–6. 
Proponowane terminy stosowania (◆ terminy optymalne, ◇ terminy opcjonalne/uzupełniające):

◆ rozwinięty 5.–7. liść właściwy na pędzie głównym  (BBCH 15–17)

3–5 kg/ha
◇ rozwiniętych 8–9 lub więcej liści na pędzie głównym (BBCH 18–19) 3–5 kg/ha
◆ otwarty pierwszy kwiat na 1–3 kwiatostanie (BBCH 61–63) 3–5 kg/ha
◆ pierwszy owoc osiągnął typową wielkość na 1. gronie (BBCH 71) 3–5 kg/ha
◇ pierwszy owoc osiągnął typową wielkość na 2.–3. gronie (BBCH 72–73) 3–5 kg/ha
◇ pierwszy owoc osiągnął typową wielkość na 4.–5. gronie osiągnął (BBCH 74–76) 3–5 kg/ha

 


Zobacz także


Podobne