SPOTLIGHT PLUS 1L

  • Waga: 1.50 KG
  • Dostępność: Wysyłka w 24h
  • Producent: FMC
Cena: 197,50zł

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

 

Zawartość substancji czynnej:

karfentrazon etylowy (związek z grupy triazolinin) - 60 g/l (6,4%).

 

Zezwolenie MRiRW nr R-179/2012 z dnia 20.12.2012 r. ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R - 712/2018d z dnia 5.12.2018 r. 

 

OPIS DZIAŁANIA SPOTLIGHT PLUS 060 EO jest środkiem chwastobójczym w formie emulsji (woda w oleju), stosowanym nalistnie, przeznaczonym do niszczenia naci ziemniaczanej (plantacje ziemniaka jadalnego i przemysłowego). Spotlight Plus 060 EO stosuje się w celu: 

1. Polepszenia zdrowotności i jakości bulw ziemniaka poprzez: 

- zapobieganie przemieszczaniu się wirusów z liści i łodyg do bulw, 

- zapobieganie i ograniczenie porażenia bulw zarazą ziemniaka, 

- zmniejszenie liczby uszkodzeń mechanicznych podczas zbioru.

2. Przygotowania plantacji ziemniaka do zbioru bulw.

3. Ułatwienia pracy maszyn (kopaczki, kombajny) podczas zbioru ziemniaka. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

 

DZIAŁANIE NA ROŚLINY

 

Środek zawiera karfentrazon etylowy, inhibitor oksydazy protoporfirynogenu (PPO), zwiększający wrażliwość roślin na światło (działanie fotodynamiczne) i w konsekwencji powodujący ich uszkodzenie. Środek działa kontaktowo, pobierany jest poprzez zielone części roślin, a proces zasychania (niszczenia) łęcin ziemniaka rozpoczyna się od wierzchołków wzrostu rośliny.

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ:

 

1. Słoneczna i bezdeszczowa pogoda przyspiesza działanie środka.

2. Zabieg wykonać, gdy rośliny ziemniaka znajdują się w pełni turgoru (najlepiej po deszczu, na obeschnięte rośliny lub we wczesnych godzinach rannych).

3. Stosując środek do niszczenia naci ziemniaczanej nie dodawać środka zwilżającego

STOSOWANIE ŚRODKA

 

Ziemniak Desykacja - niszczenie naci ziemniaczanej.

 

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym– 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

Maksymalne/zalecane dawki dla dwuetapowego zastosowania: I zabieg – 0,7 l/ha; II zabieg – 0,3 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 5 -7 dni.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

Termin niszczenia naci:

 

1. Termin fizjologiczny

Zabieg wykonać w fazie starzenia się roślin ziemniaka (BBCH 90), na około 2-3 tygodnie przed przewidywanym (fizjologicznym) terminem zbioru ziemniaków. Dokładny termin stosowania środka należy ustalić w zależności od przebiegu warunków meteorologicznych w danym rejonie kraju oraz od grupy wczesności, do której należy odmiana i przeznaczenia ziemniaków. W momencie, gdy bulwy ziemniaka osiągnęły odpowiednią wielkość i jakość handlową oraz odpowiedni stopień dojrzałości skórki.

 

2. Termin uwzględniający choroby wirusowe

Niszczenie naci wykonuje się po przekwitnięciu roślin ziemniaka, na około 7-14 dni po letnim oblocie mszyc - wektorów chorób wirusowych:

- odmiany wczesne w III dekadzie lipca, na około 60 dni po wschodach roślin ziemniaka,

- odmiany średnio-wczesne w I dekadzie sierpnia, na około 70 dni po wschodach roślin ziemniaka,

- odmiany późne w I lub II dekadzie sierpnia, w około 80 dni po wschodach roślin ziemniaka.

 

3. Termin uwzględniający zwalczanie zarazy ziemniaka

W programach ochrony plantacji ziemniaka przed zarazą ziemniaka niszczenie naci ziemniaczanej jest ostatnim zabiegiem ochronnym niszczącym zarodniki grzyba przemieszczające się z naci do bulw.

Termin zbioru: W 14 dni od zastosowania środka. Przetrzymywanie bulw ziemniaka w glebie dłużej niż 3 tygodnie może spowodować odrastanie części nadziemnej roślin oraz zwiększa ryzyko porażenia bulw rizoktoniozą.  


Podobne