SPOTLIGHT PLUS 5L

  • Waga: 5.50 KG
  • Dostępność: Wysyłka w 24h
  • Producent: FMC
Cena: 1000,60zł

 

SPOTLIGHT PLUS 

Zawartość substancji czynnej:

karfentrazon etylowy (związek z grupy triazolinin) - 60 g/l (6,4%).

 

OPIS DZIAŁANIA SPOTLIGHT PLUS

jest środkiem chwastobójczym w formie emulsji (woda w oleju), stosowanym nalistnie, przeznaczonym do niszczenia naci ziemniaczanej (plantacje ziemniaka jadalnego i przemysłowego). Spotlight Plus 060 EO stosuje się w celu: 

1. Polepszenia zdrowotności i jakości bulw ziemniaka poprzez: 

- zapobieganie przemieszczaniu się wirusów z liści i łodyg do bulw, 

- zapobieganie i ograniczenie porażenia bulw zarazą ziemniaka, 

- zmniejszenie liczby uszkodzeń mechanicznych podczas zbioru.

2. Przygotowania plantacji ziemniaka do zbioru bulw.

3. Ułatwienia pracy maszyn (kopaczki, kombajny) podczas zbioru ziemniaka. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

 

DZIAŁANIE NA ROŚLINY

Środek zawiera karfentrazon etylowy, inhibitor oksydazy protoporfirynogenu (PPO), zwiększający wrażliwość roślin na światło (działanie fotodynamiczne) i w konsekwencji powodujący ich uszkodzenie. Środek działa kontaktowo, pobierany jest poprzez zielone części roślin, a proces zasychania (niszczenia) łęcin ziemniaka rozpoczyna się od wierzchołków wzrostu rośliny.

 

STOSOWANIE ŚRODKA

Ziemniak Desykacja - niszczenie naci ziemniaczanej.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym– 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalne/zalecane dawki dla dwuetapowego zastosowania: I zabieg – 0,7 l/ha; II zabieg – 0,3 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 5 -7 dni.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Termin niszczenia naci:

1. Termin fizjologiczny
Zabieg wykonać w fazie starzenia się roślin ziemniaka (BBCH 90), na około 2-3 tygodnie przed przewidywanym (fizjologicznym) terminem zbioru ziemniaków. Dokładny termin stosowania środka należy ustalić w zależności od przebiegu warunków meteorologicznych w danym rejonie kraju oraz od grupy wczesności, do której należy odmiana i przeznaczenia ziemniaków. W momencie, gdy bulwy ziemniaka osiągnęły odpowiednią wielkość i jakość handlową oraz odpowiedni stopień dojrzałości skórki.

2. Termin uwzględniający choroby wirusowe
Niszczenie naci wykonuje się po przekwitnięciu roślin ziemniaka, na około 7-14 dni po letnim oblocie mszyc - wektorów chorób wirusowych:
- odmiany wczesne w III dekadzie lipca, na około 60 dni po wschodach roślin ziemniaka,
- odmiany średnio-wczesne w I dekadzie sierpnia, na około 70 dni po wschodach roślin ziemniaka,
- odmiany późne w I lub II dekadzie sierpnia, w około 80 dni po wschodach roślin ziemniaka.

3. Termin uwzględniający zwalczanie zarazy ziemniaka
W programach ochrony plantacji ziemniaka przed zarazą ziemniaka niszczenie naci ziemniaczanej jest ostatnim zabiegiem ochronnym niszczącym zarodniki grzyba przemieszczające się z naci do bulw.
Termin zbioru: W 14 dni od zastosowania środka. Przetrzymywanie bulw ziemniaka w glebie dłużej niż 3 tygodnie może spowodować odrastanie części nadziemnej roślin oraz zwiększa ryzyko porażenia bulw rizoktoniozą.  


Zobacz także


Podobne