ZAMÓW PRZEZ TELEFON (22) 230 2272 lub 881 222 336

BULLDOCK 025 EC 1 L

Waga: 1.20 KG
Producent: ADAMA
Dostępność: Wysyłka w przeciągu 24h
Cena: 66,00 zł

 

BULLDOCK 025 EC to środek owadobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych i warzywnych. Na roślinie działa powierzchniowo. 

Zawartość substancji czynnej:

beta-cyflutryna - związek z grupy pyretroidów - 25 g w 1 litrze środka

 

  

 

Nie przekraczać zalecanych dawek. Przed użyciem przeczytać etykietę. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. 

 

 

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozima

Mszyca zbożowa

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha Termin stosowania: po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna.

Skrzypionki

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha Termin stosowania: od początku okresu wylęgania się larw.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni

Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

 

Rzepak ozimy

Chowacz brukwiaczek

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha Termin stosowania: po wystąpieniu chrząszczy, przed złożeniem jaj, zgodnie z sygnalizacją. Chowacz czterozębny

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha Termin stosowania: po wystąpieniu chrząszczy, zgodnie z sygnalizacją.

Szkodniki łuszczynowe (pryszczarek kapustnik, chowacz podobnik)

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha Termin stosowania: po wystąpieniu szkodników, w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni

Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

 

Burak cukrowy 

Pchełka burakowa

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha Termin stosowania: w okresie pojawienia się pierwszych chrząszczy lub po zauważeniu pierwszych uszkodzeń.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni

Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

 

Ziemniak

Larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,3 l/ha

Termin stosowania: środek stosować zgodnie z sygnalizacją, po pojawieniu się najmłodszych stadiów larw stonki (L1 i L2). Wyższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania chrząszczy oraz w przypadku bujnej naci ziemniaczanej.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni

Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Kapusta głowiasta biała uprawiana w gruncie

Gąsienice bielinka rzepnika, gąsienice tantnisia krzyżowiaczka Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,3 l/ha

Piętnówka kapustnica

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,3-0,4 l/ha 

Termin stosowania: opryskiwać w okresie masowego wylęgania się gąsienic. Niższą z zalecanych dawek środka stosować na wcześniejsze stadia rozwojowe gąsienic.

Mszyca kapuściana

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha Termin stosowania: po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

 

Cebula

Wciornastek tytoniowiec

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha Termin stosowania: po pojawieniu się pierwszych szkodników.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste UWAGI:

 1. Z uwagi na możliwość wystąpienia odporności szkodników na substancje pyretroidowe, w przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, środek stosować przemiennie ze środkami o innym mechanizmie działania.
 2. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20oC. W temperaturze wyższej zabieg wykonać pod koniec dnia. 
 3. W przypadku opryskiwania roślin (np. kapusta, cebula) lub szkodników (np. mszyca kapuściana) pokrytych nalotem woskowym dodać do cieczy użytkowej środek zwilżający.
 4. W przypadku zwalczania szkodników (zwłaszcza ssących) zabieg wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową.

 

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH 

I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

 

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność  środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych  ponosi wyłącznie jego użytkownik.

 

Czosnek

Wciornastki

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha

Termin stosowania: od fazy kiedy wyraźnie widoczny jest drugi liść do końca fazy gdy czosnek osiąga 50% liści zgina się.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

 

Por 

Wciornastki

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha

Termin stosowania: od fazy 2 liści do fazy gdy 50% liści rośliny zgina się.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Wgryzka szczypiorka

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha 

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha

Termin stosowania: od fazy 5-ciu liści do fazy gdy cebula osiąga 50% typowej średnicy.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Chowacz szczypiorak

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha

Termin stosowania: od fazy 5-ciu liści do fazy gdy cebula osiąga 50 % typowej średnicy. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

 

Pomidor

Stonka ziemniaczana

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha 

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha

Termin stosowania: od fazy 2-go liścia do fazy gdy 10% owoców uzyskuje typową barwę. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 10-14 dni

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

 

Papryka

Stonka ziemniaczana

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha 

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha

Termin stosowania: od fazy 2-go liścia do fazy gdy 10% owoców uzyskuje typową barwę. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 10-14 dni

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Mszyce

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha 

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha

Termin stosowania: od fazy 2-go liścia do fazy gdy 10% owoców uzyskuje typową barwę. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 10-14 dni

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

 

Ogórek

Wciornastki

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha

Termin stosowania: od początku fazy rozwoju liści do końca fazy dojrzewania nasion i owoców. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

 

Zmienniki

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha

Termin stosowania: od początku fazy rozwoju liści do końca fazy dojrzewania nasion i owoców. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

 

Brokuł

Mszyca kapuściana, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica.  

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha

Termin stosowania: od fazy 5-ciu liści do fazy gdy główka osiągnęła typową wielkość i kształt, ciasno zamknięta. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 10-14 dni

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Wciornastki

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha

Termin stosowania: od fazy 5-ciu liści do fazy gdy główka osiągnęła typową wielkość i kształt, ciasno zamknięta. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

 

Kalafior 

Mszyca kapuściana, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica 

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha

Termin stosowania: od fazy 5-ciu liści do fazy gdy główka osiągnęła typową wielkość i kształt, ciasno zamknięta. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 10-14 dni

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Wciornastki

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha

Termin stosowania: od fazy 5-ciu liści do fazy gdy główka osiągnęła typową wielkość i kształt, ciasno zamknięta. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste Kapusta brukselska Mszyca kapuściana, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica 

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha 

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha

Termin stosowania: od fazy 5-ciu liści do fazy gdy pędy poniżej pąka szczytowego są mocno zamknięte. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 10-14 dni

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Wciornastki

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha 

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha

Termin stosowania: od fazy 5-ciu liści do fazy gdy pędy poniżej pąka szczytowego są mocno zamknięte. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

 

Kapusta włoska

Mszyca kapuściana, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica 

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha

Termin stosowania: od fazy 5-ciu liści do fazy gdy główki osiągają typową wielkość, kształt i twardość. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 10-14 dni

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha

Bielinek kapustnik, bielinek rzepnik 

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha

Termin stosowania: od fazy 5-ciu liści do fazy gdy główki osiągają typową wielkość, kształt i twardość. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 10-14 dni

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Wciornastki

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha 

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha

Termin stosowania: od fazy 5-ciu liści do fazy gdy główki osiągają typową wielkość, kształt i twardość. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

 

Sałata 

Mszyce

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha

Termin stosowania: od fazy 2-go liścia do fazy gdy zostaje osiągnięta typowa masa liści. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 10-14 dni

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha

Groch zwyczajny

 

Zmienniki

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha

Termin stosowania: od fazy 5-go liścia do końca fazy gdy strąki osiągają typową długość a nasiona są całkowicie uformowane.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 10-14 dni

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Oprzędziki  

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha

Termin stosowania: od końca fazy pęcznienia nasion do końca fazy rozwoju liści.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Pachówka strąkóweczka 

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha 

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha

Termin stosowania: od końca fazy kwitnienia do końca fazy gdy strąki osiągają typową długość a nasiona są całkowicie uformowane. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Wciornastki

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha 

Termin stosowania: od początku fazy rozwoju pędu do końca fazy gdy strąki osiągają typową długość a nasiona są całkowicie uformowane. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Mszyca grochowa 

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha 

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha

Termin stosowania: od początku fazy rozwoju pędu do końca fazy gdy strąki osiągają typową długość a nasiona są całkowicie uformowane. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 10-14 dni

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

 

Fasola 

Zmienniki

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha

Termin stosowania: od fazy 5-go liścia do końca fazy gdy strąki osiągają typową długość a nasiona są całkowicie uformowane. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 10-14 dni

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Peluszka

Mszyca grochowa

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25-0,3 l/ha

Termin stosowania: od fazy 3-go liścia właściwego do końca fazy gdy strąki osiągają typową długość a nasiona są całkowicie uformowane Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 10-14 dni

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Pachówka strąkóweczka 

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha 

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25-0,3 l/ha

Termin stosowania: od końca fazy kwitnienia do końca fazy gdy strąki osiągają typową długość a nasiona są całkowicie uformowane. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 10-14 dni

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Oprzędziki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha 

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25-0,3 l/ha

Termin stosowania: od fazy gdy widoczna jest para łuskowatych liści do końca fazy 4-tego liścia właściwego. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 10-14 dni

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

 

Bobik

Mszyca trzmielinowo-burakowa

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25-0,3 l/ha

Termin stosowania: przed kwitnieniem po przelocie form uskrzydlonych. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 10-14 dni

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Oprzędziki 

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha 

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25-0,3 l/ha

Termin stosowania: od fazy gdy widoczna jest para łuskowatych liści do końca fazy 4

liści właściwych. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 10-14 dni

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Strąkowiec bobowy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25-0,3 l/ha Termin stosowania: opryskiwać w końcowej fazie kwitnienia.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 10-14 dni Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Len włóknisty, len oleisty

Pchełka lnowa, pchełka lnowa długostopka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha

Termin stosowania: od fazy gdy liścienie są już całkowicie rozwinięte do końca fazy 2 liści właściwych. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni

Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średnio lub drobnokropliste

Wciornastek kalarepowiec, wciornastek lnowiec

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha 

Termin stosowania: środek stosować gdy pęd osiągnie 50% - 60% długości.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 10-14 dni

Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średnio lub drobnokropliste 

WINOROŚL

ZBOŻA

 • Owadobójczy

ZIEMNIAK

 • Owadobójczy

CEBULA

 • Owadobójczy

OGÓREK

 • Owadobójczy

PAPRYKA

 • Owadobójczy

KAPUSTNE

 • Owadobójczy

POR

 • Owadobójczy

BURAK

 • Owadobójczy

BROKUŁ

 • Owadobójczy

KUKURYDZA

FASOLA

 • Owadobójczy

RZEPAK

 • Owadobójczy

 

Koszty dostawy:

 Przesyłki powyżej 60 kg ->Sprawdź koszt

 

Metody płatności:

Monitorowanie przesyłki: 

 

 


Podobne