ZAMÓW PRZEZ TELEFON (22) 230 2272 lub 881 222 336

PROTEUS 110 OD 5 L

Waga: 5.50 KG
Producent: BAYER
Dostępność: Wysyłka w przeciągu 24h
Cena: 515,50 zł

PROTEUS 110 OD jest środkiem owadobójczym w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania szkodników gryzących i kłująco-ssących w brokule, buraku cukrowym, grochu, kalafiorze, kapuście brukselskiej, kapuście głowiastej, kapuście pekińskiej, kukurydzy, kukurydzy cukrowej, marchwi, rzepaku ozimym, ziemniaku. W roślinie działa systemicznie. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

 

Zawartość substancji czynnych:

tiachlopryd (związek z grupy neonikotynoidów) – 100 g/l

deltametryna (związek z grupy pyretroidów) – 10 g/l

 

 

          

 

Zwalcza m.in.:Chowacz czterozębny, slodyszek rzepakowy, Omacnica prosowianka, Bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, mszyca kapuściana, piętnówka kapustnica, śmietka kapuściana, Omacnica prosowianka.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed użyciem przeczytaj etykietę oraz opis działania produktu. Środki ochrony roślin do użytku profesjonalnego mogą być nabyte tylko i wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w ustawie o środkach ochrony roślin. Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu. Informacje o stosowaniu produktów aktualizowane są raz w roku, dlatego rekomendowane jest zapoznanie się z ich etykietą.

 

ZASTOSOWANIE ŚRODKA

Ziemniak

Larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej.

Termin stosowania: środek stosować po wystąpieniu szkodnika, lecz nie wcześniej niż od fazy widocznych pierwszych pojedynczych pąków kwiatowych (1-2 mm) pierwszego kwiatostanu na pędzie głównym (BBCH 51) i nie później niż do widocznych pierwszych owoców (BBCH 70).

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 - 0,4 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.

Zalecana ilość wody: 150 – 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGA:

W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować przemiennie z insektycydami z innych grup chemicznych.

 

Rzepak ozimy

Chowacz brukwiaczek.

Termin stosowania: opryskiwać zgodnie z sygnalizacją, przed złożeniem jaj przez chrząszcze, lecz nie wcześniej niż od połowy fazy formowania łodygi (BBCH 30).

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 - 0,6 l/ha.

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 – 7 dni.

Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Słodyszek rzepakowy.

Termin stosowania: opryskiwać po wystąpieniu szkodnika na roślinach, w fazie zwartego kwiatostanu, najpóźniej w fazie luźnego pąka kwiatowego.

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 - 0,6 l/ha.

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 – 7 dni.

Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Chowacz czterozębny.

Termin stosowania: opryskiwać w terminie zwalczania słodyszka rzepakowego. Zabieg przeciwko słodyszkowi zwalcza również chowacza czterozębnego.

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 - 0,6 l/ha.

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 – 7 dni.

Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Szkodniki łuszczynowe (chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik).

Termin stosowania: zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 - 0,6 l/ha.

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 – 7 dni.

Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

UWAGA:

W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować przemiennie z insektycydami z innych grup chemicznych.

 

Burak cukrowy

Mszyca trzmielinowo-burakowa, mszyca brzoskwiniowo – ziemniaczana,

Termin stosowania: stosować z chwilą zasiedlenia roślin przez uskrzydlone mszyce, przed pojawieniem się kolonii, lecz nie wcześniej niż od fazy 2 liści (BBCH 12) i nie później niż do momentu, kiedy liście rozety zakrywają 50 % powierzchni gleby (BBCH 35).

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 - 0,75 l/ha.

Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku licznego wystąpienia szkodnika.

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.

UWAGA:

W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować przemiennie z insektycydami z innych grup chemicznych.

Pchełka burakowa, śmietka ćwiklanka

Termin stosowania:

Pchełka burakowa - opryskiwać z chwilą pojawienia się pierwszych chrząszczy lub zaraz po zauważeniu pierwszych objawów uszkodzeń na blaszkach liściowych, lecz nie wcześniej niż od fazy 2 liści (BBCH 12) i nie później niż do momentu, kiedy liście rozety zakrywają 50% powierzchni gleby (BBCH 35).

Śmietka ćwiklanka - zabieg należy wykonać w okresie wylęgania się larw pierwszego pokolenia, zgodnie z sygnalizacją, lecz nie wcześniej niż od fazy 2 liści (BBCH 12) i nie później niż do momentu, kiedy liście rozety zakrywają 50% powierzchni gleby (BBCH 35).

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 – 0,75 l/ha.

Wyższą dawkę stosować w przypadku silnej presji ze strony szkodnika.

Liczba zabiegów: 1.

Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

 

Groch

Strąkowiec grochowy

Termin stosowania: środek stosować w początkowym okresie dojrzewania nasion w strąkach.

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Zalecana ilość wody: 600 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

UWAGA:

W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować przemiennie z insektycydami z innych grup chemicznych.

 

Kapusta głowiasta

Mszyca kapuściana, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica Termin stosowania: środek stosować w momencie pojawienia się szkodnika.

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.

Zalecana ilość wody: 600 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

UWAGA:

W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować przemiennie z insektycydami z innych grup chemicznych.

 

Marchew

Bawełnica topolowo- marchwiowa, połyśnica marchwianka

Termin stosowania:

W zwalczaniu bawełnicy topolowo-marchwiowej stosować w momencie pojawienia się pierwszych kolonii mszyc (widoczna biała wata).

W zwalczaniu połyśnicy marchwianki stosować w okresie lotu muchówek wyznaczanego na podstawie odłowu na żółte tablice lepowe.

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Zalecana ilość wody: 600 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

UWAGA:

W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować przemiennie z insektycydami z innych grup chemicznych.

 

Kukurydza

Ploniarka zbożówka.

Termin stosowania: opryskiwać w chwili zrównania się długości trzeciego liścia z długością liścia drugiego.

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.

Liczba zabiegów: 1.

Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Omacnica prosowianka.

Termin stosowania: zabieg wykonać w chwilą pojawienia się szkodnika, w fazie wyrzucania wiechy.

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.

Liczba zabiegów: 1.

Zalecana ilość wody: 300-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa (Diabrotica virgifera Le Conte) Termin stosowania:

1)Na terenach znajdujących się w strefie zasiedlenia albo ryzyka określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej, stosować do pierwszego zabiegu, który należy wykonać w drugiej połowie lipca do połowy sierpnia albo do drugiego zabiegu, który należy wykonać w 7 do 14 dni później.

2)Na terenach znajdujących się w strefie porażenia albo w strefie bezpieczeństwa wyznaczonych przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa zabieg wykonać niezwłocznie po wyznaczeniu strefy porażenia albo bezpieczeństwa w związku ze stwierdzeniem występowania szkodnika zgodnie z sygnalizacją.

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.

Liczba zabiegów: 1.

Zalecana ilość wody: 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

UWAGA:

W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować przemiennie z insektycydami z innych grup chemicznych.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH

I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych

ponosi wyłącznie jego użytkownik

Brokuł

Bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, mszyca kapuściana, piętnówka kapustnica, śmietka kapuściana.

Termin stosowania: środek należy stosować na podstawie sygnalizacji, po wystąpieniu szkodnika na roślinie uprawnej.

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.

Zalecana ilość wody: 600 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Kalafior

Bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, mszyca kapuściana, piętnówka kapustnica, śmietka kapuściana.

Termin stosowania: środek należy stosować na podstawie sygnalizacji, po wystąpieniu szkodnika na roślinie uprawnej.

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.

Zalecana ilość wody: 600 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Kapusta brukselska

Bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, mszyca kapuściana, piętnówka kapustnica, śmietka kapuściana.

Termin stosowania: środek należy stosować na podstawie sygnalizacji, po wystąpieniu szkodnika na roślinie uprawnej.

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.

Zalecana ilość wody: 600 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Kapusta pekińska

Bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, mszyca kapuściana, piętnówka kapustnica, śmietka kapuściana.

Termin stosowania: środek należy stosować na podstawie sygnalizacji, po wystąpieniu szkodnika na roślinie uprawnej.

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.

Zalecana ilość wody: 600 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Kukurydza cukrowa

Omacnica prosowianka.

Termin stosowania: zabieg wykonać w chwilą pojawienia się szkodnika, w fazie wyrzucania wiechy.

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 300-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1.Środek Proteus 110 OD stosować przemiennie z insektycydami z innych grup chemicznych.

2.Zabiegi środkiem Proteus 110 OD wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową.

ZIEMNIAK

  • Owadobójczy

KAPUSTNE

  • Owadobójczy

MARCHEW

  • Owadobójczy

BURAK

  • Owadobójczy

BROKUŁ

  • Owadobójczy

KUKURYDZA

  • Owadobójczy

Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.
E-mail:
Telefon:
Pytanie:
Przepisz tekst z obrazka:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych