DIFO 250 EC 500 ML

  • Waga: 0.50 KG
  • Dostępność: Wysyłka w 24h
  • Producent:
Cena: 76,30zł

 

Difo 250 EC jest środkiem grzybobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie jabłoni przed parchem jabłoni i mączniakiem jabłoni oraz grusz przed parchem grusz. W zwalczaniu parcha środek Difo 250 EC wykazuje także działanie wyniszczające.

 

Zawartość substancji czynnej:

 

difenokonazol/1-(2-[4-(4-chlorofenoksy)-2-chlorofenylo]-4-metylo-1,3-dioksolan-2ylometylo)-1H-1,2,4-triazol

(związek z grupy triazoli) – 250 g w 1 litrze środka.

Substancje niebezpieczne nie będące substancją czynną: solwent nafta, węglowodory ciężkie aromatyczne.

 

 

          

 

Zwalcza m.in. parch jabłoni, parch jabłoń, mączniak jabłoni

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed użyciem przeczytaj etykietę oraz opis działania produktu. Środki ochrony roślin do użytku profesjonalnego mogą być nabyte tylko i wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w ustawie o środkach ochrony roślin. Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.


Podobne