GEOXE 50 WG 1KG

BORYNA KRZYSZTOF BORZĘCKI Opinie z ekomi-pl.com
 • Waga: 1.00 KG
 • Dostępność: Wysyłka w 24h
 • Producent: SYNGENTA
Cena: 511,20zł

GEOXE 50 WG 1KG

   FUNGICYD ZWALCZAJĄCY CHOROBY PRZECHOWALNICZE W UPRAWIE JABŁONI I GRUSZY ORAZ SZARĄ PLEŚŃ, ANTRAKNOZĘ TRUSKAWKI I ZGNILIZNĘ TWARDZIKOWĄ W UPRWACH TRUSKAWKI, WARZYW SAŁATOWYCH I INNYCH

 

Środek grzybobójczy będący koncentratem w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej. Ma działanie powierzchniowe, stosowany jest zapobiegawczo w zwalczaniu chorób pochodzenia grzybowego. Szczególne znaczenie ma w ochronie jabłek oraz gruszek przed chorobami przechowalniczymi. Przygotowuje je do przechowania i sprzedaży na najbardziej wymagających rynkach.

Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych, lub sadowniczych, ale też opryskiwaczy ręcznych (w tym plecakowych).

* W przypadku uprawy pod osłonami typu szklarnia — środek dopuszczony do stosowania wyłącznie w szklarniach o trwałej konstrukcji, odizolowanej od podłoża.

 

Substancja czynna:

 • fludioksonil (substancja z grupy fenylopiroli) – 500 g/kg (50%)

Działanie GEOXE 50 WG

Substancja czynna fludioksonil wykazuje silne działanie przeciw wielu gatunkom grzybów, hamując wnikanie strzępek. Hamuje tworzenie i kiełkowanie zarodników konidialnych oraz, w mniejszym stopniu, wzrostu grzybni. Środek gwarantuje silne działanie zapobiegawcze przeciw chorobom grzybowym oraz dobre działanie antyodpornościowe w ochronie jabłoni czy gruszy, jest więc świetnym preparatem do stosowanie w okresie przedzbiorczym.

Geoxe 50 WG stosowany jest w ochronie:

 • jabłoni i gruszy (choroby przechowalnicze),
 • truskawki (uprawianej w polu, pod osłonami i w szklarniach),
 • sałata (uprawa w polu, pod osłonami i w szklarniach) ,
 • fasoli szparagowej, grochu zielonego cukrowego ze strąkami, uprawianych na zielone nasiona: fasoli, grochu, bobu, ciecierzycy, soi (uprawianych w polu),
 • warzyw sałatowych, cykorii, endywii, ziół, kwiatów jadalnych (uprawianych w polu, pod osłonami i w szklarniach),
 • roślin warzywnych uprawianych na młode liście (uprawianych w polu, pod osłonami i w szklarniach),
 • ogórka, cukinii, korniszona, kabaczka, patisona (w uprawie pod osłonami typu szklarnia*),
 • pomidora, papryki (w uprawie pod osłonami typu szklarnia*).

Geoxe 50 WG zwalcza:

 • szarą pleśń,
 • siną pleśń jabłek (powodowaną przez grzyb Penicillium expansum),
 • gorzką zgniliznę jabłek,
 • antraknozę truskawki,
 • zgniliznę twardzikową.

Okres karencji Geoxe 50 WG

 • jabłoń, grusza, truskawka, ogórek, cukinia, korniszon, kabaczek, patison, papryka, pomidor – 3 dni,
 • sałata, warzywa sałatowe, cykoria, endywia, zioła, kwiaty jadalne, rośliny warzywne uprawiane na młode liście – 7 dni,
 • groch, fasola, uprawiane na zielone nasiona: bób, ciecierzyca, soja – 14 dni

Korzyści stosowania preparatu

 • wysoka skuteczność oraz szerokie spektrum działania,
 • efektywność przeciw najważniejszym patogenom wywołującym choroby przechowalnicze,
 • preparat skuteczny w wielu programach ochrony przedzbiorczej,
 • krótki okres karencji w uprawach: jabłoni, gruszy, truskawki, ogórka, cukinii, korniszona, kabaczka, patisona, papryki, pomidora,
 • niskie ryzyko powstania odporności.

 

Dowiedz się więcej o szarej pleśni truskawki w naszym ARTYKULE.

Dowiedz się więcej o antraknozie truskawki w naszym ARTYKULE.

 

 

Pełne stosowanie znajdziesz w etykiecie środka ochrony roślin Geoxe 50 WG poniżej.

Etykieta Geoxe 50 WG 

 

UWAGA!

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed użyciem przeczytaj etykietę oraz opis działania produktu. Środki ochrony roślin do użytku profesjonalnego mogą być nabyte tylko i wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w ustawie o środkach ochrony roślin. Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.

BORYNA KRZYSZTOF BORZĘCKI Opinie z ekomi-pl.com

Dawkowanie / stosowanie GEOXE 50WG

 

Jabłoń, grusza (choroby przechowalnicze)

gorzka zgnilizna jabłek, szara pleśń, sina pleśń jabłek (powodowana przez grzyb Penicillium expansum)

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,45 kg/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,45 kg/ha lub 0,25 kg/10000 m2 powierzchni ściany owoconośnej.

Termin stosowania: środek stosować od fazy, gdy średnica owoców dochodzi do 40 mm (faza T), do fazy dojrzałości konsumpcyjnej owoców (BBCH 74-89). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 300-1500 l/ha Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia. 

Zalecana dawka środka odniesiona jest do faktycznego obiektu opryskiwania, czyli bocznej powierzchni rzędu drzew, określanej jako „powierzchnia ściany owoconośnej”:

 

Powierzchnia ściany owoconośnej               2  x  wysokość korony drzewa [m]

 

[m2/ha] =                                                               rozstawa rzędów [m]

x 10 000 [m2/ha]

 

 

Obliczenie ilości środka potrzebnego na 1 ha sadu (kg/ha) w celu sporządzenia cieczy użytkowej:

 

 

Ilość środka [kg/ha]=

zalecana dawka środka na powierzchnię ściany owoconośnej [kg/10 000 m2] x powierzchnia ściany owoconośnej [m2/ha]

10 000 [m2/ha]

 

 

 

 

Nie należy przekraczać maksymalnej dawki środka (0,45 kg/ha), nawet jeżeli powierzchnia ściany owoconośnej w sadzie przekracza wartość 18.000 m2

 

Truskawka (uprawa w polu)

szara pleśń 

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,5 kg/ha

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od początku fazy kwitnienia do końca fazy dojrzewania owoców (drugi zbiór) (BBCH 61-89).

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań wymienionych w dalszej części etykiety): 2

Zalecana ilość wody: 300-2000 l/ha

Ilość wody: dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia. 

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

Sałata (uprawa w polu, pod osłonami i w szklarniach)

szara pleśń, zgnilizna twardzikowa 

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,5 kg/ha

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od fazy rozwiniętego pierwszego liścia właściwego sałaty liściowej lub sałaty głowiastej, do fazy, gdy rośliny osiągną typową masę liści lub typową wielkość i kształt główki (BBCH 11-49).

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Zalecana ilość wody: 300-1000 l/ha

Ilość wody: dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia. 

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin  stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

 

Truskawka (uprawa w polu)

antraknoza truskawki 

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,5 kg/ha

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od początku fazy kwitnienia do końca fazy dojrzewania owoców (drugi zbiór) (BBCH 61-89).

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań wymienionych we wcześniejszej części etykiety): 2

Zalecana ilość wody: 300-2000 l/ha

Ilość wody: dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia. 

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

Truskawka (uprawa pod osłonami i w szklarniach)

szara pleśń, antraknoza truskawki. 

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,5 kg/ha

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od początku fazy kwitnienia do końca fazy dojrzewania owoców (drugi zbiór) (BBCH 61-89).

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Zalecana ilość wody: 300-2000 l/ha

Ilość wody: dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia. 

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

Fasola szparagowa, groch zielony cukrowy ze strąkami, uprawiane na zielone nasiona: fasola, groch, bób, ciecierzyca, soja (uprawa w polu)

szara pleśń, zgnilizna twardzikowa. 

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,75 kg/ha

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, w fazach:

fasola, bób – od momentu widocznych pierwszych pąków kwiatowych (BBCH 51) do fazy widocznych pojedynczych nasion w strąkach (BBCH 79), 

groch, ciecierzyca, soja – od momentu widocznych pierwszych pąków kwiatowych lub zaczątków pąków kwiatowych (BBCH 51) do fazy osiągnięcia przez strąki typowej długości oraz całkowitego uformowania nasion (BBCH 79).

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Zalecana ilość wody: 300-800 l/ha.

Ilość wody: dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia. 

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

Warzywa sałatowe, cykoria, endywia, zioła, kwiaty jadalne (uprawa w polu, pod osłonami  i w szklarniach)

szara pleśń, zgnilizna twardzikowa. 

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,5 kg/ha

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od fazy rozwiniętego pierwszego liścia właściwego rośliny uprawnej, do fazy, gdy rośliny osiągną typową masę liści lub typową wielkość i kształt główki (BBCH 11-49).

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym/cyklu uprawy: 2

Zalecana ilość wody: 300-1000 l/ha

Ilość wody: dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia. 

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

Rośliny warzywne uprawiane na młode liście (uprawa w polu, pod osłonami i w szklarniach)

szara pleśń, zgnilizna twardzikowa. 

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,5 kg/ha

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od fazy rozwiniętego pierwszego do ósmego liścia właściwego (BBCH 11-18).

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym/cyklu uprawy: 2

Zalecana ilość wody: 300-1000 l/ha

Ilość wody: dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia. 

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

Ogórek, cukinia, korniszon, kabaczek, patison, (w uprawie pod osłonami typu szklarnia – patrz OPIS DZIAŁANIA)

szara pleśń 

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,5 kg/ha

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od początku fazy kwitnienia do fazy, gdy na pędzie głównym dziewięć lub więcej owoców osiągnęło typowy kształt i wielkość zbiorczą (BBCH 61-79).

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym/cyklu uprawy: 2

Zalecana ilość wody: 500-1500 l/ha

Ilość wody: dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia. 

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

Pomidor, papryka (w uprawie pod osłonami typu szklarnia – patrz OPIS DZIAŁANIA)

szara pleśń 

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,5 kg/ha

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby,

 • pomidor – od fazy 7. kwiatostanu do fazy, gdy owoce osiągną pełną dojrzałość i typową barwę (BBCH 67-89),

 • papryka – od fazy widocznego 6. pąka kwiatowego do fazy, gdy owoce osiągną pełną dojrzałość i typową barwę (BBCH 56-89).

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 500-1500 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym/cyklu uprawy: 2

Ilość wody: dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia. 

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 


Podobne


Zobacz także