ZAMÓW PRZEZ TELEFON (22) 230 2272 lub 881 222 336

POLYVERSUM WP 50G

Waga: 0.05 KG
Producent: BIOAGRIS
Dostępność: Wysyłka w przeciągu 24h
Cena: 99,00 zł

 

P O L Y V E R S U M   WP  

Środek zawierający żywy organizm, przeznaczony do ochrony strefy korzeniowej i nadziemnej przed chorobami grzybowymi.

Niepatogeniczny grzyb Pythium oligandrum jest pasożytem niektórych gatunków grzybów chorobotwórczych. Pythium oligandrum rozkłada strzępki grzybów patogenicznych poprzez rozkład enzymatyczny, stymulując jednocześnie mechanizmy odpornościowe chronionej rośliny, poprzez wprowadzenie do nich fitohormonów oraz fosforu i cukrów. Stymulacja ta rozpoczyna się podczas bezpośredniego kontaktu grzybni i młodej tkanki roślin.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych, sadowniczych, wytwornic pary oraz do podlewania i moczenia roślin. 

Zawartość substancji czynnej :

10^6 oospor grzyba Pythium oligandrum w 1 gramie środka. 

 

Stosowanie Polyversum wp

 

Ekologiczny środek ochrony roślin

Ekologiczne środki ochrony roślin są pożądane zwłaszcza w sadownictwie i warzywnictwie, gdzie z uwagi na brak szkodliwego działania na organizm ludzki, zalety tego rodzaju preparatów cenione są bardzo wysoko. Do takich naturalnych substancji należy m in. POLYVERSUM WP zwalczający niektóre gatunki grzybów chorobotwórczych.

Jak działa POLYVERSUM WP

Preparat jest naturalnym środkiem zawierającym niepatogeniczny grzyb Pythium oligandrum, który jest pasożytem występujących w uprawie gatunków grzybów chorobotwórczych. Dostarczony do zmienionych chorobowo roślin, zasiedla ich strefę korzeniową, rozkładając strzępki grzybów patogenicznych enzymatycznie, eliminując w ten sposób grzyby chorobotwórcze. Jednocześnie stymuluje wzrost roślin za pośrednictwem mechanizmów odpornościowych chronionej rośliny, wprowadzając do nich fitohormony, fosfor i cukry. Stymulacja zachodzi podczas bezpośredniego kontaktu grzybni Pythium oligandrum z młodą tkanką roślinną.

POLYVERSUM WP- cena i zakres działania


Cena preparatu zależy  od wielkości opakowania. Zalety środka potwierdza szeroki zakres działania Polyversum - etykieta szczegółowo określa zarówno rośliny, w przypadku których środek jest skuteczny, jak i zwalczane przez niego choroby:
• truskawka: szara pleśń, mączniak prawdziwy, skórzasta zgnilizna owoców, biała i czerwona plamistość liści,
• papryka uprawiana w gruncie, fasola szparagowa: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa,
• pietruszka korzeniowa: ordzawienie korzeni, choroby przechowalnicze,
• kapusta pekińska, głowiasta i czerwona: szara pleśń,
• seler korzeniowy: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa,
• pomidor, ogórek, papryka, sałata uprawiane pod osłonami : patogeny pochodzenia glebowego powodujące fytoftorozę, zgniliznę twardzikową, zgorzel podstawy łodygi, fuzariozę.

Środek stosuje się używając opryskiwaczy sadowniczych i polowych, wytwornic pary a także podlewając i mocząc rośliny.

 

PROTECTOR 

WRAZ Z POLYVERSUM ZALECANE JEST STOSOWANIE ADIUWANTU PROTECTOR 

 

 

 

 

          

 

 

STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE W UZASADNIONEJ POTRZEBIE. NIE PRZEKRACZAĆ ZALECANYCH DAWEK. Przed użyciem przeczytać etykietę. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Informacje o produktach aktualizowane są raz w roku. 

I.ZASTOSOWANIE ŚRODKA

 

Truskawka

Szara pleśń, skórzasta zgnilizna owoców, mączniak prawdziwy, biała plamistość liści, czerwona plamistość liści.

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 kg/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3. Odstęp między zabiegami: co najmniej: 7 dni.

Pierwszy zabieg wykonać wczesną wiosna zaraz po ruszeniu wegetacji. Kolejne zabiegi wykonywać od początku fazy kwitnienia co 7 dni.

Zalecana ilość wody: 300 - 600 I/ha.

UWAGA:

W przypadku stosowania środka Polyversum WP w sekwencji z preparatami chemicznymi, należy zachować odstęp co najmniej 7 dni, aby preparaty chemiczny nie oddziaływały na Pythium oligandrum.

Pomidor, papryka, ogórek, sałata uprawiane pod osłonami.

Patogeny pochodzenia glebowego powodujące fytoftorozę, zgorzel podstawy łodygi, fuzariozę, zgniliznę twardzikową.

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05% (5 g w 10 l wody).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.

Podlewać rośliny w fazie produkcji rozsady (2 zabiegi po wschodach siewek co 10 dni).

Zalecana ilość wody: 2 l/m2.

Środek można również stosować po wysadzeniu roślin na miejsce stałe stosując 100 ml cieczy użytkowej na roślinę.

 

 

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH

I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

 

Papryka uprawiana w gruncie

Szara pleśń, zgnilizna twardzikowa.

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 kg/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6. Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.

Środek stosować od fazy gdy pierwsze owoce papryki osiągną 5 – 6 cm.

Środek stosować łącznie z adiuwantem w dawce: Polyversum WP 0,15 kg/ha + Protector 0,3 l/ha.

Zalecana ilość wody: 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy polowych.

 

Fasola szparagowa

Szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 kg/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6. Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Środek stosować od początku kwitnienia do fazy gdy 30% strąków osiągnie normalną wielkość.

Środek stosować łącznie z adiuwantem w dawce: Polyversum WP 0,15 kg/ha + Protector 0,3 l/ha.

Zalecana ilość wody: 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy polowych.

 

Pietruszka korzeniowa

Ordzawienie korzeni, choroby przechowalnicze.

Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 0,2 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania : 0,1 – 0,2 kg/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4.

Pierwszy zabieg wykonać gdy główka korzenia wynosi 6 – 7 mm.

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,1kg/ha.

Drugi zabieg wykonać gdy główka korzenia wynosi 1,5 cm.

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,15 kg/ha.

Trzeci zabieg wykonać po upływie 21 dni.

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,2 kg/ha.

Czwarty zabieg wykonać w przypadku wystąpienia warunków silnie sprzyjających porażeniu. Zabieg należy wykonać na ok. 14 dni przed zbiorem w celu wybielenia korzeni i poprawy ich przechowywania.

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,2 kg/ha.

Zalecana ilość wody: 600 – 1000 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: grubokropliste.

Zabieg wykonywać w dzień pochmurny, w nocy, najlepiej podczas lekkiej mżawki. Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy polowych.

 

Kapusta pekińska

Choroby przechowalnicze: szara pleśń.

Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 0,2 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania : 0,15 – 0,2 kg/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Zabieg wykonać 5 – 7 dni przed zbiorem kapusty.

Środek stosować łącznie z adiuwantem w dawce:

Polyversum WP 0,15 – 0,2 kg/ha + Protector 0,3 l/ha.

Zalecana ilość wody: 300 – 600 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy polowych.

 

Kapusta głowiasta

Choroby przechowalnicze: szara pleśń.

Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 0,2 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania : 0,15 – 0,2 kg/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zabieg wykonać 5 – 7 dni przed zbiorem kapusty.

Środek stosować łącznie z adiuwantem w dawce:

Polyversum WP 0,15 – 0,2 kg/ha + Protector 0,3 l/ha.

Zalecana ilość wody : 300 – 600 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy polowych.

 

Kapusta czerwona

Choroby przechowalnicze: szara pleśń

Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 200 g/500 m3 komory przechowalniczej.

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 150 - 200 g/500 m3           komory przechowalniczej.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie przechowalniczym: 1.

Sposób aplikacji środka: zamgławianie w komorze przechowalniczej.

Termin stosowania: środek stosować po złożeniu główek do komory przechowalniczej i schłodzeniu do temperatury 3 – 5 Co.

Zalecana ilość wody: 5 l w zbiorniku ze środkiem + 3 l w zbiorniku chłodzących na 500 m3 komory przechowalniczej.

Zabieg wykonywać przy pomocy zamgławiaczy o dodatkowej parze dysz chłodzących typu PULSFOG BIO.

Zalecane dysze:

PULSFOG BIO K-22      dysza cieczy roboczej: 10 - 12, dysza wodna: 8 - 10.

PULSFOG BIO K-30      dysza cieczy roboczej:15, dysza wodna: 12 – 15.

Jako nośnika należy używać gliceryny spożywczej w dawce 50 ml/l wody w zbiorniku z cieczą użytkową.

UWAGA:

Podczas wykonywania zabiegu należy pamiętać o takim ustawieniu skrzyń, aby zachowana została cyrkulacja powierza pomiędzy rzędami.

 

Seler korzeniowy

Choroby przechowalnicze: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 200 g/500 m3 komory przechowalniczej.

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 150 - 200 g/500 m3           komory przechowalniczej.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie przechowalniczym: 1.

Sposób aplikacji środka: zamgławianie w komorze przechowalniczej.

Termin stosowania: środek stosować po złożeniu główek do komory przechowalniczej i schłodzeniu do temperatury 3 – 5 Co.

Zalecana ilość wody: 5 l w zbiorniku ze środkiem + 3 l w zbiorniku chłodzących na 500 m3 komory przechowalniczej.

Zabieg wykonywać przy pomocy zamgławiaczy o dodatkowej parze dysz chłodzących typu PulsFog BIO.

Zalecane dysze:

PULSFOG BIO K-22      dysza cieczy roboczej: 10 - 12, dysza wodna: 8 - 10.

PULSFOG BIO K-30      dysza cieczy roboczej:15, dysza wodna: 12 – 15.

Jako nośnika należy używać gliceryny spożywczej w dawce 50 ml/l wody w zbiorniku z cieczą użytkową.

UWAGA:

Podczas wykonywania zabiegu należy pamiętać o takim ustawieniu skrzyń, aby zachowana została cyrkulacja powierza pomiędzy rzędami. Metodę stosować do przechowywania selerów oczyszczonych.

 

Bób

Choroby przechowalnicze: Askochytoza, czekoladowa plamistość

Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 150 - 200 g/500 m3 komory przechowalniczej.

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 150 - 200 g/500 m3           komory przechowalniczej.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie przechowalniczym: 1.

Sposób aplikacji środka: zamgławianie w komorze przechowalniczej.

Termin stosowania: środek stosować po złożeniu nasion do komory przechowalniczej i schłodzeniu do temperatury 30C – 5oC.

Zalecana ilość wody: 5 l w zbiorniku ze środkiem + 3 l w zbiorniku chłodzących na 500 m3 komory przechowalniczej.

Zabieg wykonywać przy pomocy zamgławiaczy o dodatkowej parze dysz chłodzących typu PulsFog BIO.

Zalecane dysze:

PULSFOG BIO K-22      dysza cieczy roboczej: 10 - 12, dysza wodna: 8 - 10.

PULSFOG BIO K-30      dysza cieczy roboczej:15, dysza wodna: 12 – 15.

Jako nośnika należy używać gliceryny spożywczej w dawce 50 ml/l wody w zbiorniku z cieczą użytkową.

UWAGA:

Podczas wykonywania zabiegu należy pamiętać o takim ustawieniu skrzyń, aby zachowana została cyrkulacja powierza pomiędzy rzędami.

 

 

Ogórek uprawiany w gruncie

Zgorzel siewek, mączniak rzekomy.

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 kg/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Pierwszy zabieg wykonać w fazie 2 – 3 liści właściwych ogórka.

Drugi zabieg wykonać przed kwitnieniem ogórka.

Trzeci zabieg wykonać po drugim zbiorze ogórka.

W razie wydłużonego zbioru i występowania warunków sprzyjających występowaniu mączniaka rzekomego należy wykonać dodatkowy zabieg po upływie 14 dni.

Środek stosować łącznie z adiuwantem w dawce: Polyversum WP 0,15 kg/ha + Protector 0,3 l/ha.

Zalecana ilość wody : 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy polowych.

 

Cebula

Fuzaryjne różowienie korzeni

Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 0,2 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania : 0,15 – 0,2 kg/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 – 21 dni.

Termin stosowania: Pierwszy zabieg wykonać w fazie 3 – 4 liści (BBCH 13-14).

Zalecana ilość wody: 600 – 800 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: grubokropliste.

Zabieg wykonywać w dzień pochmurny, w nocy, najlepiej podczas lekkiej mżawki. Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy polowych.

 

Chmiel

Mączniak rzekomy

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,02 kg/1000 m2.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 7. Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zabiegi rozpocząć od fazy rozwoju pierwszych liści.

Do zabiegu dodawać adjuwant Protector w dawce 300 ml/ha.

Zalecana ilość wody: 700 – 2000 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy polowych.

 

Borówka amerykańska

Szara pleśń, antraknoza.

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 kg/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4. Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Środek stosować od początku kwitnienia do zbioru owoców.

Zalecana ilość wody: 500 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych.

Czarna porzeczka Szara pleśń.

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 kg/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4. Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Środek stosować w fazie od początku kwitnienia do zbioru owoców.

Preparat stosować łącznie z adiuwantem w dawce: Polyversum WP 0,15 kg/ha + Protector - 0,3 l/ha.

Zalecana ilość wody: 500 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych.

 

Czerwona porzeczka

Choroby przechowalnicze: szara pleśń

Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 150 g/500 m3 komory przechowalniczej.

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 150 g/500 mkomory przechowalniczej.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie przechowalniczym: 1.

Sposób aplikacji środka: zamgławianie w komorze przechowalniczej.

Termin stosowania: Środek stosować po złożeniu owoców do komory przechowalniczej i schłodzeniu do temperatury 3 – 5oC.

Zalecana ilość wody: 5 l w zbiorniku ze środkiem + 3 l w zbiorniku chłodzących na 500 m3 komory przechowalniczej.

Zabieg wykonywać przy pomocy zamgławiaczy o dodatkowej parze dysz chłodzących typu PulsFog BIO.

Zalecane dysze:

PULSFOG BIO K-22      dysza cieczy roboczej: 10 - 12, dysza wodna: 8 - 10.

PULSFOG BIO K-30      dysza cieczy roboczej:15, dysza wodna: 12 – 15.

Jako nośnika należy używać gliceryny spożywczej w dawce 50 ml/l wody w zbiorniku z cieczą użytkową.

UWAGA:

Podczas wykonywania zabiegu należy pamiętać o takim ustawieniu skrzyń, aby zachowana została cyrkulacja powierza pomiędzy rzędami.

Malina jesienna

Zamieranie pędów

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Środek stosować gdy młode pędy maliny osiągną wys. 15 – 20 cm.

Zalecana ilość wody: 600 - 700 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych.

Szara pleśń

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 - 0,2kg/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4. Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 - 10 dni.

Środek stosować od początku kwitnienia do końca zbioru owoców.

Środek stosować łącznie z adiuwantem w dawce:

Polyversum WP 0,15 – 0,2 kg/ha + Protector - 0,3 l/ha.

Zalecana ilość wody: 400 - 600l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych.

 

Malina letnia

Zamieranie pędów

a)Środek stosować wiosną po ruszeniu wegetacji

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2kg/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni.

Zalecana ilość wody 700 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych.

b)Środek stosować po zbiorach w celu ochrony jednorocznych nowych pędów .

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2kg/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Środek stosować łącznie z adiuwantem w dawce: Polyversum WP 0,2 kg/ha + Protector - 0,3 l/ha.

Zalecana ilość wody: 700 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych.

Szara pleśń

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 - 0,2kg/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4. Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 – 10 dni.

Środek stosować od początku kwitnienia do końca zbioru owoców.

Środek stosować łącznie z adiuwantem w dawce:

Polyversum WP 0,15 – 0,2 kg/ha + Protector - 0,3 l/ha.

Zalecana ilość wody 400 – 600 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych.

Czereśnia

Szara pleśń

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 kg/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4. Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 4 dni.

Środek stosować w fazie gdy owoce zaczynają się intensywnie przebarwiać.

Środek stosować łącznie z adiuwantem w dawce: Polyversum WP 0,15 kg/ha + Protector - 0,3 l/ha.

Zalecana ilość wody: 700 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych.

 

Grusza

Szara pleśń, choroby przechowalnicze.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 kg/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 kg/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Środek stosować na 3 – 5 dni przed zbiorem owoców.

Środek stosować łącznie z adiuwantem w dawce:

Polyversum WP 0,15kg/ha + Protector - 0,3 l/ha.

Zalecana ilość wody: 500 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych.

 

Śliwa

Choroby przechowalnicze: szara pleśń

Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 150 g/500 m3 komory przechowalniczej.

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 150 g/500 mkomory przechowalniczej.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie przechowalniczym: 1.

Sposób aplikacji środka: zamgławianie w komorze przechowalniczej.

Termin stosowania: Środek stosować po złożeniu owoców do komory przechowalniczej i schłodzeniu do temperatury 3 – 5oC.

Zalecana ilość wody: 5 l w zbiorniku ze środkiem + 3 l w zbiorniku chłodzących na 500 m3 komory przechowalniczej.

Zabieg wykonywać przy pomocy zamgławiaczy o dodatkowej parze dysz chłodzących typu PulsFog BIO.

Zalecane dysze:

PULSFOG BIO K-22      dysza cieczy roboczej: 10 - 12, dysza wodna: 8 - 10.

PULSFOG BIO K-30      dysza cieczy roboczej:15, dysza wodna: 12 – 15.

Jako nośnika należy używać gliceryny spożywczej w dawce 50 ml/l wody w zbiorniku z cieczą użytkową.

UWAGA:

Podczas wykonywania zabiegu należy pamiętać o takim ustawieniu skrzyń, aby zachowana została cyrkulacja powierza pomiędzy rzędami.

 

Brzoskwinia

Choroby przechowalnicze: szara pleśń

Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 150 g/500 m3 komory przechowalniczej.

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 150 g/500 mkomory przechowalniczej.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie przechowalniczym: 1.

Sposób aplikacji środka: zamgławianie w komorze przechowalniczej.

Termin stosowania: Środek stosować po złożeniu owoców do komory przechowalniczej i schłodzeniu do temperatury 3 – 5oC.

Zalecana ilość wody: 5 l w zbiorniku ze środkiem + 3 l w zbiorniku chłodzących na 500 m3 komory przechowalniczej.

Zabieg wykonywać przy pomocy zamgławiaczy o dodatkowej parze dysz chłodzących typu PulsFog BIO.

Zalecane dysze:

PULSFOG BIO K-22      dysza cieczy roboczej: 10 - 12, dysza wodna: 8 - 10.

PULSFOG BIO K-30      dysza cieczy roboczej:15, dysza wodna: 12 – 15.

Jako nośnika należy używać gliceryny spożywczej w dawce 50 ml/l wody w zbiorniku z cieczą użytkową.

UWAGA:

Podczas wykonywania zabiegu należy pamiętać o takim ustawieniu skrzyń, aby zachowana została cyrkulacja powierza pomiędzy rzędami.

Szkółki i ogrody wrzosowatych roślin ozdobnych.

Fytoftoroza

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 50 g/100 l wody. a) moczenie sadzonek: 3 l cieczy użytkowej/1000 roślin.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Środek stosować podczas przesadzania sadzonek z multiplatów do doniczek. b) podlewanie roślin: 100 ml cieczy użytkowej/roślinę.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.

Środek stosować w trakcie produkcji rozsady oraz po wysadzeniu roślin do gruntu w szkółce lub ogrodzie.

Szkółki ozdobnych i leśnych drzew i krzewów iglastych

Fytoftoroza

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 50 g/100 l wody. a) moczenie sadzonek: 3 l cieczy użytkowej/1000 roślin.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Środek stosować podczas przesadzania sadzonek z multiplatów do doniczek. b) podlewanie roślin: 100 ml cieczy użytkowej/roślinę.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.

Środek stosować w trakcie produkcji sadzonek oraz po wysadzeniu roślin do gruntu w ogrodzie i lesie.

Pelargonia (uprawa pod osłonami)

Szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 50 g/100 l wody.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 5. Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Podlewanie roślin: 100 ml cieczy użytkowej/roślinę.

Poinsecja (uprawa pod osłonami)

Szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 50 g/100 l wody.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 5. Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Podlewanie roślin: 100 ml cieczy użytkowej/roślinę.

 

Róże – szkółki i ogrody

Szara pleśń, czarna plamistość.

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 50 g/100 l wody.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 5.

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni.

Środek stosować od późnej wiosny do końca wegetacji.

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 5,0 l cieczy użytkowej/100 m2. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy plecakowych.

Trawniki, pola golfowe, stadiony

Szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, różowa plamistość liści, ryzoktonioza traw, pleśń śniegowa.

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/1000 m2.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4. Odstęp między zabiegami: co najmniej 30 dni.

Pierwszy zabieg wykonać bezpośrednio po ruszeniu wegetacji.

Drugi zabieg wykonać pod koniec kwietnia.

Trzeci zabieg wykonać pod koniec czerwca.

Czwarty zabieg wykonać przed ustaniem wegetacji.

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 50 l cieczy użytkowej/1000 m2.

Zalecana ilość wody: 400 – 500 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: grubokropliste.

Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy plecakowych.

UWAGI:

1.Środek Polyversum WP najskuteczniej działa w podłożu o temperaturze 12-25°C oraz pH 5,5-7,5.

2.Zabiegi środkiem Polyversum WP należy wykonywać wcześnie rano lub pod wieczór (unikać silnego nasłonecznienia podczas zabiegów).

3.Środek Polyversum WP można stosować po upływie 7 – 10 dni od ostatniego zabiegu tradycyjnym preparatem grzybobójczym.

4.Po zastosowaniu środka Polyversum WP nie stosować doglebowo chemicznych środków grzybobójczych.

JABŁOŃ

GRUSZA

 • Grzybobójczy

WIŚNIA Czereśnia

 • Grzybobójczy

BRZOSKWINIA

 • Grzybobójczy

ŚLIWA

 • Grzybobójczy

MALINA

 • Grzybobójczy

TRUSKAWKA

 • Grzybobójczy

CEBULA

 • Grzybobójczy

OGÓREK

 • Grzybobójczy

PAPRYKA

 • Grzybobójczy

KAPUSTNE

 • Grzybobójczy

FASOLA

 • Grzybobójczy

 

Koszty dostawy:

 Przesyłki powyżej 60 kg ->Sprawdź koszt

 

Metody płatności:

Monitorowanie przesyłki: 

 

 


Zobacz także


Podobne