MOSPILAN 20SP 220g

BORYNA KRZYSZTOF BORZĘCKI Opinie z ekomi-pl.com
  • Waga: 0.20 KG
  • Dostępność: Wysyłka w 24h
  • Producent: SUMI AGRO
Cena: 93,20zł 99,00zł

M O S P I L A N 20 SP

Mospilan 20 SP jest insektycydem w formie proszku rozpuszczalnego w wodzie, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania szkodników ssących i gryzących.

 

Mospilan 20 SP - . Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie. 

 

Substancja czynna 

  • acetamipryd - związek z grupy pochodnych neonikotynoidów - 20%.

M O S P I L A N 20 SP stosowany jest w ochronie

. Ziemniaka, Rzepaki ozimego, Jabłoni, Wiśni, Gruszy, Śliwy, Truskawki

Okres karencji M O S P I L A N 20 SP

  • Rzepak ozimy - 14 dni.
  • Ziemniak - 3 dni.
  • Bobik, soja, lucerna siewna, łubin, tytoń, orzech włoski, leszczyna, rośliny sadownicze, rośliny warzywne, runo leśne - 14 dni.  

 

 

Pełne stosowanie znajdziesz w etykiecie środka ochrony roślin (nazwa produktu) poniżej.

Etykieta (nazwa produktu) 

 

 

UWAGA!

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed użyciem przeczytaj etykietę oraz opis działania produktu. Środki ochrony roślin do użytku profesjonalnego mogą być nabyte tylko i wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w ustawie o środkach ochrony roślin. Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.

BORYNA KRZYSZTOF BORZĘCKI Opinie z ekomi-pl.com

STOSOWANIE ŚRODKA

ROŚLINY ROLNICZE

 

1. Ziemniak

Agrofag: Larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,08 kg/ha.

Termin stosowania: Zabieg wykonać w momencie składania jaj i masowego wylęgu larw.

W przypadku długotrwałych nalotów szkodnika zabieg można powtórzyć z użyciem środka z innej grupy chemicznej.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

 

2. Rzepak ozimy

Agrofag: Słodyszek rzepakowy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,08-0,12 kg/ha.

Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację.

Liczba zabiegów: 1.

Termin stosowania: Opryskiwać w momencie nalotu szkodnika na plantację od fazy zwartego kwiatostanu do początku kwitnienia rzepaku.

 

Agrofag: Chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 kg/ha.

Liczba zabiegów: 1.

Termin stosowania: Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.

 

Agrofag: Chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,20- 0,25 kg/ha.

Liczba zabiegów: 1.

Termin stosowania: Opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją od początku fazy wydłużania pędu do fazy gdy pąki kwiatowe są zamknięte w liściach (BBCH 30-50).

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym 1.

 

 

ROŚLINY SADOWNICZE

1. Jabłoń

Agrofag: Mszyce

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 kg/ha.

Liczba zabiegów: 1.

Termin stosowania: Opryskiwać od fazy zielonego pąka w momencie pojawienia się pierwszych kolonii mszyc.

 

Agrofag: Toczyk gruszowiaczek

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 kg/ha.

Liczba zabiegów: 1.

Termin stosowania: Zabieg wykonać od fazy różowego pąka do końca opadania płatków kwiatowych.

 

Agrofag: Owocówka jabłkóweczka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-14 dni.

Termin stosowania: Środek stosować na początku lotu motyli i masowego składania jaj.

 

Agrofag: Owocnica jabłkowa

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 kg/ha.

Liczba zabiegów: 1.

Termin stosowania: Środek stosować na początku okresu wylęgania się larw, w fazie opadania płatków kwiatowych.

 

Agrofag: Pryszczarek jabłoniak

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni.

Termin stosowania: Stosować w okresie od końca kwitnienia do początku opadania owoców (czerwcowe opadanie) (BBCH 59-73).

 

Agrofag: Ogrodnica niszczylistka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Liczba zabiegów: 1.

Termin stosowania: Stosować w okresie od końca kwitnienia do początku opadania owoców (czerwcowe opadanie) (BBCH 59-73).

 

Agrofag: Bawełnica korówka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Stosować łącznie z adiuwantem Slippa.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Mospilan 20 SP 0,2 kg/ha + Slippa 0,2 l/ha.

Liczba zabiegów: 1.

Termin stosowania: Opryskiwać od fazy zielonego pąka w momencie pojawienia się pierwszych kolonii mszyc (powyżej BBCH 56).

Zalecana ilość wody: 500-900 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań małoobszarowych wymienionych w dalszej części etykiety): 2.

 

2. Wiśnia i czereśnia

Agrofag: Nasionnica trześniówka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 kg/ha.

Liczba zabiegów: 1.

Termin stosowania: Zabieg wykonywać w okresie licznego pojawu muchówek i masowego składania jaj.

W przypadku rozciągniętego w czasie nalotu muchówek można dokonać 2-3 zabiegów środkami należącymi do innych grup chemicznych.

 

Agrofag: Mszyce

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 kg/ha.

Liczba zabiegów: 1.

Termin stosowania: Zabieg przeprowadzić po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc.

W przypadku dużego nasilenia występowania szkodnika środek Mospilan 20 SP można stosować łącznie z adiuwantem Slippa.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Mospilan 20 SP 0,125 kg/ha + 0,1 l/ha adiuwanta Slippa.

Zalecana ilość wody: 500-900 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań małoobszarowych wymienionych w dalszej części etykiety): 2.

 

3. Grusza

Agrofag: Owocówka jabłkóweczka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Liczba zabiegów: 1.

Termin stosowania: Środek stosować na początku lotu motyli i masowego składania jaj lub w fazie rozwoju jaj „czarna główka”.

 

Agrofag: Mszyce

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 kg/ha.

Liczba zabiegów: 1.

Termin stosowania: Zabieg przeprowadzić po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc.

Zalecana ilość wody: 500-900 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań małoobszarowych wymienionych w dalszej części etykiety): 2

 

4. Śliwa

Agrofag: Mszyce

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 kg/ha.

Liczba zabiegów: 1.

Termin stosowania: Zabieg przeprowadzić po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc.

W przypadku dużego nasilenia występowania szkodnika środek Mospilan 20 SP można stosować łącznie z adiuwantem Slippa.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Mospilan 20 SP 0,125 kg/ha + 0,1 l/ha adiuwanta Slippa.

 

Agrofag: Owocnice śliwowe

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania 0,125 kg/ha.

Liczba zabiegów: 1.

Środek stosować na początku okresu wylęgania się larw, jednak nie wcześniej, niż pod koniec fazy opadania płatków kwiatowych.

 

Agrofag: Owocówka śliwkóweczka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 2-3 tygodnie.

Termin stosowania: Środek stosować w okresie intensywnego lotu motyli i masowego składania jaj na każde pojawiające się pokolenie szkodnika.

Zalecana ilość wody: 500-900 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów wykonywanych w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań małoobszarowych wymienionych w dalszej części etykiety): 2.

 

Truskawka

Agrofag: Opuchlaki

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 kg/ha.

Liczba zabiegów: 1.

Termin stosowania: Zabieg wykonywać po zbiorze owoców opryskując rośliny i glebę pod nimi.

Zalecana ilość wody: 500-900 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań małoobszarowych wymienionych w dalszej części etykiety): 2

 

 

LASY (zabiegi aparaturą agrolotniczą)

 

W przypadku zabiegów agrolotniczych do cieczy użytkowej należy dodać adiuwant Ikar 95 EC

Agrofag: Brudnica mniszka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 kg/ha.

Liczba zabiegów: 1.

Termin stosowania: Zabieg wykonać na I –III stadium gąsienic szkodnika.

Zalecana ilość cieczy użytkowej w zabiegach agrolotniczych: 3,0 l/ha.

Preparat stosować łącznie z adiuwantem Ikar 95 EC w dawce: Mospilan 20 SP 0,15 kg/ha + Ikar 95 EC 1,0 l/ha + 2,0 l/ha wody.

 

Agrofag: Chrabąszcze

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 kg/ha.

Liczba zabiegów: 1.

Termin stosowania: Zabieg wykonać podczas rójki chrabąszczy.

Zalecana ilość cieczy użytkowej w zabiegach agrolotniczych: 5,0 l/ha.

Preparat stosować łącznie z adiuwantem Ikar 95 EC w dawce: Mospilan 20 SP 0,4 kg/ha + Ikar 95 EC 1,0 l/ha + 4,0 l/ha wody.

 

Agrofag: Zwójki jodłowe

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 kg/ha.

Liczba zabiegów: 1.

Termin stosowania: Zabieg wykonać kiedy większość populacji występuje w fazie I-II stadium gąsienic szkodnika.

Zalecana ilość cieczy użytkowej w zabiegach agrolotniczych: 10,0 l/ha.

Preparat stosować łącznie z adiuwantem Ikar 95 EC w dawce: Mospilan 20 SP 0,4 kg/ha + Ikar 95 EC 3,0 l/ha + 7,0 l/ha wody.

 

Agrofag: Barczatka sosnówka

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 – 0,3 kg/ha.

Liczba zabiegów: 1.

Termin stosowania: Zabieg wykonać w okresie, gdy większość populacji występuje w II - III stadium gąsienic szkodnika.

Wyższą dawkę stosować na starsze stadium gąsienic.

Zalecana ilość cieczy użytkowej w zabiegach agrolotniczych: 3,0 l/ha.

Preparat stosować łącznie z adiuwantem Ikar 95 EC w dawce: Mospilan 20 SP 0,25 – 0,3 kg/ha + Ikar 95 EC 1,0 l/ha + 2,0 l/ha wody.

 

Agrofag: Osnuja gwiaździsta

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 kg/ha.

Liczba zabiegów: 1.

Termin stosowania: Zabieg wykonać kiedy większość populacji występuje w fazie I - II stadium larw szkodnika.

Zalecana ilość cieczy użytkowej w zabiegach agrolotniczych: 3,0 l/ha.

Preparat stosować łącznie z adiuwantem Ikar 95 EC w dawce: Mospilan 20 SP 0,4 kg/ha + Ikar 95 EC 1,0 l/ha + 2,0 l/ha wody.

 

Agrofag: Boreczniki sosnowe

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 kg/ha.

Liczba zabiegów: 1.

Termin stosowania: Zabieg wykonać kiedy większość populacji występuje w fazie I - II stadium larw szkodnika.

Zalecana ilość cieczy użytkowej w zabiegach agrolotniczych: 3,0 l/ha

Preparat stosować łącznie z adiuwantem Ikar 95 EC w dawce: Mospilan 20 SP 0,25 kg/ha + Ikar 95 EC 1,0 l/ha + 2,0 l/ha wody.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

 

LASY (zabiegi aparaturą naziemną)

 

 

Agrofag: Śmietka modrzewiowa

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7-14 dni.

Termin stosowania: Pierwszy zabieg wykonać w okresie końcowej fazy rójki śmietek (na ogół III dekada kwietnia).

Zalecana ilość cieczy użytkowej w zabiegach naziemnych: 300 l/ha.

Preparat stosować łącznie z adiuwantem Superam 10 AL w dawce: Mospilan 20 SP 0,2 kg/ha + adiuwant Superam 10 AL - 0,3 l/ha + 300 l/ha wody.

 

Agrofag: Chrabąszcze

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 kg/ha.

Liczba zabiegów: 1.

Termin stosowania: Zabieg wykonać w okresie rójki chrabąszczy.

Zalecana ilość cieczy użytkowej w zabiegach naziemnych: 200 l/ha.

Preparat stosować łącznie z adiuwantem Ikar 95 EC w dawce: Mospilan 20 SP w dawce 0,4 kg/ha + adiuwant Ikar 95 EC - 2,0 l/ha + 200 l/ha wody.

 

Agrofag: Osnuja gwiaździsta

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 kg/ha.

Liczba zabiegów: 1.

Termin stosowania: Zabieg wykonać na I - II stadium larw szkodnika.

Zalecana ilość cieczy użytkowej w zabiegach naziemnych: 200 l/ha

Preparat stosować łącznie z adiuwantem Ikar 95 EC w dawce: Mospilan 20 SP w dawce 0,4 kg/ha + adiuwant Ikar 95 EC - 2,0 l/ha + 200 l/ha wody.

 

Agrofag:  Ochojniki

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 14 - 21 dni.

Zalecana ilość cieczy użytkowej w zabiegach naziemnych: 300 l/ha.

Preparat stosować łącznie z adiuwantem Superam 10 AL w dawce: Mospilan 20 SP 0,2 kg/ha + adiuwant Superam 10 AL - 0,3 l/ha + 300 l/ha wody.

Maksymalna liczba zabiegów wykonanych aparaturą naziemną w lasach w sezonie: 2.

 

 

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

 

Bobik

Agrofag: Oprzędziki

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni.

Termin stosowania: środek stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy pierwszego do 9 liścia właściwego (BBCH 11-19).

 

Agrofag: Mszyce,wciornastki

Środek Mospilan 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Mospilan 20 SP 0,2 kg/ha + Slippa 0,2 l/ha.

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni.

Termin stosowania: środek stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy początku tworzenia się kwiatostanu – pąki kwiatowe zakryte w liściach do początku fazy rozwoju strąków i nasion. (BBCH 51-70).

 

Agrofag: Strąkowiec bobowy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni.

Termin stosowania: środek stosować od początku fazy kwitnienia (otwarte pierwsze kwiaty) do początku fazy rozwoju strąków i nasion (BBCH 60-70).

Zalecana ilość wody: 200 - 500 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

 

Soja

Agrofag: Oprzędziki

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Liczba zabiegów: 1.

Termin stosowania: środek stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy pierwszego do 9 liścia właściwego (BBCH 11-19).

 

Agrofag: Zmienik lucernowiec, mszyce

Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Liczba zabiegów: 1.

Termin stosowania: środek stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od początku fazy kwitnienia (otwartych ok. 10% kwiatów) do początku fazy rozwoju strąków i nasion z zachowaniem okresu karencji (pierwszy strąk osiągnął typową długość) (BBCH 61-70).

 

Agrofag: Strąkowiec bobowy

Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Liczba zabiegów: 1.

Termin stosowania: środek stosować w fazie rozwoju strąków i nasion z zachowaniem okresu karencji (pierwszy strąk osiągnął typową długość) (BBCH 70).

Zalecana ilość wody: 200 - 500 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

 

Lucerna siewna

 

Agrofag:  Oprzędziki

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni.

Termin stosowania: środek stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy pierwszego do piątego liścia właściwego (BBCH 11-15).

 

Agrofag: Mszyce, zmiennik lucernowiec, ozdobnik lucernowiec

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni.

Termin stosowania: środek stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy piątego liścia właściwego do końca fazy kwitnienia (BBCH 15-69).

 

Agrofag: Pryszczarek lucernowiec

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni.

Termin stosowania: środek stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od początku fazy kwitnienia (otwarte pierwsze kwiaty) do początku dojrzewania strąków i nasion (pierwszy strąk osiągnął typową długość) (BBCH 60-70).

Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

 

Łubin żółty, łubin biały, łubin wąskolistny

 

Agrofag: Oprzędziki

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni.

Termin stosowania: środek stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy pierwszego do piątego liścia właściwego (BBCH 11-15).

 

Agrofag: Mszyce, wciornastki, zmiennik lucernowiec

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni.

Termin stosowania: środek stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy rozwoju (wydłużania) pędu – faza 6 liścia do końca fazy kwitnienia (wszystkie kwiaty przekwitły) (BBCH 31-69).

 

Agrofag: Pachówka strąkóweczka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni.

Termin stosowania: środek stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy początku rozwoju kwiatostanu-widoczne pąki kwiatowe na szczycie pędu do początku fazy rozwoju owoców – strąków (widoczne pierwsze strąki dłuższe niż 2 cm) (BBCH 53-70).

Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

 

Tytoń

Agrofag: Wciornastek tytoniowiec, mszyce

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Termin stosowania: Środek stosować od fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do końca fazy, gdy 50% nasion dojrzało (BBCH 11-85).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni.

Zalecana ilość wody: 200-750 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

ROŚLINY SADOWNICZE

 

Grusza

Agrofag: Zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście

Środek Mospilan 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Mospilan 20 SP 0,2 kg/ha + Slippa 0,2 l/ha.

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni.

Termin stosowania: środek stosować od momentu wylęgania młodych larw tj. od fazy pierwszego liścia do końca dojrzewania owoców (BBCH 11-89).

 

Agrofag: Miodówka gruszowa plamista, miodówka gruszowa czerwona, miodówka gruszowa żółta.

Środek Mospilan 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Mospilan 20 SP 0,2 kg/ha + Slippa 0,2 l/ha.

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni.

Termin stosowania: środek stosować od fazy rozwiniętego pierwszego liścia do początku fazy rozwoju owoców (BBCH 11-71).

Środek ogranicza występowanie osobników dorosłych i larw pierwszego pokolenia.

 

Agrofag: Śluzownica ciemna

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Liczba zabiegów: 1.

Termin stosowania: środek stosować po stwierdzeniu obecności szkodnika, od początku fazy rozwoju owoców do końca fazy dojrzewania owoców (BBCH 71-89).

 

Agrofag: Kwieciak gruszowiec

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Liczba zabiegów: 1.

Termin stosowania: Środek stosować od fazy gdy pąki kwiatowe nabrzmiewają do końca fazy rozwoju kwiatostanu (BBCH 51-59).

 

Agrofag: Pryszczarek gruszowiec

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni.

Termin stosowania: Środek stosować w fazie rozwoju owoców (BBCH 71-79).

Zalecana ilość wody: 200-750 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

 

Śliwa

Agrofag: Zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście

Środek Mospilan 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Mospilan 20 SP 0,2 kg/ha + Slippa 0,2 l/ha.

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni.

Termin stosowania: środek stosować od momentu wylęgania młodych larw tj. od fazy pierwszego liścia do końca dojrzewania owoców (BBCH 11-89).

 

Agrofag: Misecznik śliwowy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Liczba zabiegów: 1.

Termin stosowania: Środek stosować na początku żerowania szkodników od fazy zielonego pąka do fazy białego pąka śliwy (BBCH 54-59).

Zalecana ilość wody: 200-750 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

 

Wiśnia, czereśnia.

Agrofag: Zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście

Środek Mospilan 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Mospilan 20 SP 0,2 kg/ha + Slippa 0,2 l/ha.

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni.

Termin stosowania: środek stosować od momentu wylęgania młodych larw tj. od fazy pierwszego liścia do końca dojrzewania owoców (BBCH 11-89).

 

Agrofag: Śluzownica ciemna

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Liczba zabiegów: 1.

Termin stosowania: środek stosować po stwierdzeniu obecności szkodnika, od początku fazy rozwoju owoców do końca fazy dojrzewania owoców (BBCH 71-89).

 

Agrofag: Licinek tarninaczek

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Liczba zabiegów: 1.

Termin stosowania: Środek stosować od fazy gdy pąki kwiatowe nabrzmiewają do końca fazy rozwoju kwiatostanu (BBCH 51-59).

 

Agrofag: Kwieciak pestkowiec

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Liczba zabiegów: 1.

Termin stosowania: środek stosować w okresie występowania chrząszczy od fazy pąka białego do końca fazy kwitnienia (BBCH 57-69).

Zalecana ilość wody: 200-750 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

 

Morela, brzoskwinia.

Agrofag:  Zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście

Środek Mospilan 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Mospilan 20 SP 0,2 kg/ha + Slippa 0,2 l/ha.

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni.

Termin stosowania: środek stosować od momentu wylęgania młodych larw tj. od fazy pierwszego liścia do końca dojrzewania owoców (BBCH 11-89).

 

Agrofag: Mszyce

Środek Mospilan 20 SP stosować łącznie z Adiuwantem Slippa:

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Mospilan 20 SP 0,2 kg/ha + Slippa 0,2 l/ha.

Liczba zabiegów: 1.

Termin stosowania: środek stosować po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc tj. od fazy pierwszego liścia do końca dojrzewania owoców (BBCH 11-89).

Zalecana ilość wody: 200-750 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

 

Winorośl

Agrofag: Zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście

Środek Mospilan 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Mospilan 20 SP 0,2 kg/ha + Slippa 0,2 l/ha.

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni.

Termin stosowania: środek stosować od momentu wylęgania młodych larw tj. od fazy pierwszego liścia do końca dojrzewania owoców (BBCH 11-89).

 

Agrofag: Mszyce

Środek Mospilan 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Mospilan 20 SP 0,2 kg/ha + Slippa 0,2 l/ha.

Liczba zabiegów: 1.

Termin stosowania: środek stosować po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc tj. od fazy pierwszego liścia do końca dojrzewania owoców (BBCH 11-89).

 

Agrofag: Ogrodnica niszczylistka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Liczba zabiegów: 1.

Termin stosowania: środek stosować od fazy pełni kwitnienia do końca fazy dojrzewania owoców (BBCH 65-89).

Zalecana ilość wody: 200-750 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

 

Borówka wysoka.

Agrofag: Zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście

Środek Mospilan 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Mospilan 20 SP 0,2 kg/ha + Slippa 0,2 l/ha.

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni.

Termin stosowania: środek stosować od momentu wylęgania młodych larw tj. od fazy pierwszego liścia do końca dojrzewania owoców (BBCH 11-89).

 

Agrofag: Mszyce

Środek Mospilan 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Mospilan 20 SP 0,2 kg/ha + Slippa 0,2 l/ha.

Liczba zabiegów: 1.

Termin stosowania: środek stosować po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc tj. od fazy pierwszego liścia do końca dojrzewania owoców (BBCH 11-89).

 

Agrofag: Ogrodnica niszczylistka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Liczba zabiegów: 1.

Termin stosowania: środek stosować od fazy pełni kwitnienia do końca fazy dojrzewania owoców (BBCH 65-89) ).

 

Agrofag: Pryszczarek borówkowiec

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 - 14 dni.

Termin stosowania: środek stosować po zauważeniu pierwszych uszkodzeń na liściach od końca fazy kwitnienia do końca fazy dojrzewania owoców (BBCH 69-89).

Zalecana ilość wody: 200-750 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

 

Malina

Agrofag: Mszyce, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście

Środek Mospilan 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Mospilan 20 SP 0,2 kg/ha + Slippa 0,2 l/ha.

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni.

Termin stosowania: środek stosować od momentu wylęgania młodych larw tj. od fazy pierwszego liścia do końca fazy kwitnienia (BBCH 11-69).

 

Agrofag: Krzywik maliniaczek

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Liczba zabiegów: 1.

Termin stosowania: Środek stosować w okresie pękania pąków (BBCH 56-59).

 

Agrofag: Kwieciak malinowiec, kistnik malinowiec

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10-14 dni.

Termin stosowania: środek stosować w momencie pojawienia się chrząszczy, przed kwitnieniem, gdy pąki kwiatowe rozluźniają się (BBCH 51-59).

 

Agrofag: Pryszczarek namalinek łodygowy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni.

Termin stosowania: środek stosować w okresie lotu muchówek, od fazy gdy jest rozwinięty pierwszy liść do fazy gdy pędy osiągają około 90 % typowej długości lub po zbiorze owoców (BBCH 11-39 lub BBCH powyżej 89).

Opryskiwać dokładnie dolne części pędów.

 

Agrofag: Przeziernik malinowiec

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni.

Termin stosowania: środek stosować po zbiorze owoców (BBCH powyżej 89).

Zalecana ilość wody: 200-750 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

 

Porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała

Agrofag: Mszyce, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście

Środek Mospilan 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Mospilan 20 SP 0,2 kg/ha + Slippa 0,2 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować od momentu wylęgania młodych larw tj. od fazy pierwszego liścia do końca fazy kwitnienia (BBCH 11-69).

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni.

 

Agrofag: Krzywik porzeczkowiaczek

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni.

Termin stosowania: środek stosować w fazie rozwoju kwiatostanu (BBCH 51-59)

 

Agrofag: Pryszczarek porzeczkowiak liściowy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10-14 dni.

Termin stosowania: środek stosować w fazie rozwoju kwiatostanu (BBCH 51-59).

 

Agrofag: Owocnica porzeczkowa

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10-14 dni.

Termin stosowania: środek stosować od początku fazy kwitnienia gdy jest około 10% rozwiniętych kwiatów do końca fazy kwitnienia tj. gdy wszystkie płatki opadną (BBCH 61-69).

 

Agrofag: Przeziernik porzeczkowiec

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Liczba zabiegów: 1.

Termin stosowania: środek stosować w okresie intensywnego lotu motyli, od fazy zasychania kwiatów do końca fazy kwitnienia tj. gdy wszystkie płatki opadną (BBCH 67-69).

Zalecana ilość wody: 200-750 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

 

Agrest.

Agrofag: Mszyce, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście

Środek Mospilan 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Mospilan 20 SP 0,2 kg/ha + Slippa 0,2 l/ha.

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni.

Termin stosowania: środek stosować od momentu wylęgania młodych larw tj. od fazy pierwszego liścia do końca fazy kwitnienia (BBCH 11-69).

 

Agrofag: Przeziernik porzeczkowiec

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Liczba zabiegów: 1.

Termin stosowania: środek stosować w okresie intensywnego lotu motyli, od fazy zasychania kwiatów do końca fazy kwitnienia tj. gdy wszystkie płatki opadną (BBCH 67-6


Podobne


Zobacz także